Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Közlemény a szombathelyi Boldog Brenner János Óvodába való beiratkozásról a 2023-2024. nevelési évre

brenner-iskolaKözlemény a szombathelyi Boldog Brenner János Óvodába való beiratkozásról a 2023-2024. nevelési évre. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján, a Boldog Brenner János Óvodában (9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 8, Bem J. u. 9/a) az óvodai beiratkozás időpontja a 2023/2024. nevelési évre:

 

2023. április 18. kedd 8:00 – 18:00 és április 19. szerda 8:00 – 14.00

 

A beiratkozás időpontja minden intézményegységre vonatkozik (Szombathely, Bozsok, Narda, Pornóapáti)

A beiratkozás a szombathelyi mindkét (9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 8, és a 9700 Szombathely,Bem J. u. 9/a) óvodánkba a székhelyintézmény irodájában történik:

Ø  9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 8. emeleti iroda.

 

A vidéki Tagóvodáinkba a beiratkozásra ugyanebben az időpontban, az óvodáink épületében a vezetői irodában a tagóvoda vezetőknél lesz lehetőség:

Ø  9727 Bozsok, Rákóczi utca 85.

Ø  9793 Narda, Kossuth utca 95.

Ø  9796 Pornóapáti, Fő utca 66.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában foglalkozáson vesz részt. Az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2023. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.

Az Nkt. 4. § 19. pontja szerint a nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak. Azok a szülők, akiknek gyermekei 2023. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket (elő felvételis jelentkezők), gyermekük óvodai felvételi szándékát a fenti időpontokban szintén jelezhetik az intézményben, és óvodai felvételükről a 2023/2024. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

A Boldog Brenner János Óvoda alapító okiratában meghatározottak szerint ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, amely a szakértői bizottság szakvéleménye alapján vehető igénybe.

Az óvodai felvételről a férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján. A felvételről az óvoda vezetője legkésőbb 2023. április 30-ig határozatban tájékoztatja az érintett szülőket. Az óvoda döntésével szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet, amely fellebbezést az óvoda vezetőjének kell benyújtani.

Kérjük a szülőket, hogy az óvodai beiratkozáshoz hozzák magukkal a következő iratokat:

Ø  Jelentkezési lap (az óvoda honlapjáról letölthető), aki még nem adott le

Ø  A gyermek születési anyakönyvi kivonata

Ø  A gyermek lakcímkártyája

Ø  A gyermek TAJ kártyája

Ø  A szülők személyi igazolványa és lakcímkártyája

Ø  Plébánosi ajánlás (atyák is tudják küldeni elektronikus úton), akitől még nem érkezett meg.

Ø  Lehetőség szerint a gyermek keresztlevele vagy keresztelési emléklapja (amennyiben az van odahaza)

Várjuk szeretettel!