Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Közlemény a sárvári Szent Piroska Katolikus Óvodába való beiratkozásról a 2023-2024. nevelési évre

sarvar-ovodaKözlemény a sárvári Szent Piroska Katolikus Óvodába való beiratkozásról a 2023-2024. nevelési évre.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján, a Szent Piroska Katolikus Óvoda (székhely: 9600, Sárvár, Petőfi Sándor u. 21./ email: ) az óvodai beiratkozás időpontja a 2023/2024. nevelési évre:

 

Beiratkozás helyszíne:   9600, Sárvár, Petőfi Sándor u. 21.

           

Időpontja:   2023. április 25. kedd        8.00 h-15.00 h

                     2023. április 26. szerda     8.00 h-15.00 h

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2023. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.

Az Nkt. 4. § 19. pontja szerint a nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak. Azok a szülők, akiknek gyermekei 2023. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket (előfelvételis jelentkezők), gyermekük óvodai felvételi szándékát a fenti időpontokban szintén jelezhetik az intézményben, és óvodai felvételükről a 2023/2024. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

A Szent Piroska Katolikus Óvoda alapító okiratában meghatározottak szerint ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, amely a szakértői bizottság szakvéleménye alapján vehető igénybe.

Az óvodai felvételről a férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján. A felvételről az óvoda vezetője legkésőbb 2023. május 25-ig írásban tájékoztatja az érintett szülőket. Az óvoda döntésével szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet, amely fellebbezést az óvoda vezetőjének kell benyújtani.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Kérjük a szülőket, hogy az óvodai beiratkozáshoz hozzák magukkal a következő iratokat:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • szakértői vélemények (ha van)

Szeretettel várunk minden kedves Szülőt és leendő kis óvodást!