Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Közlemény a mihályházi Gyermek Jézus Katolikus Óvodába való beiratkozásról a 2023-2024. nevelési évre

gyermek-jezus-oviKözlemény a mihályházi Gyermek Jézus Katolikus Óvodába való beiratkozásról a 2023-2024. nevelési évre. 


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján, a Gyermek Jézus Katolikus Óvoda (székhely: Mihályháza, Petőfi Sándor u. 6.) az óvodai beiratkozás időpontja a 2023/2024. nevelési évre intézményegységenként:

 

Mihályháza, Petőfi Sándor u. 6.                 2023. április 27. 6.30h-16.00 h

Kemeneshőgyész, Ady Endre u.12.            2023. április 27. 7.30h-16.00 h

Kemenesszentpéter, Dózsa u. 1                  2023. április 27. 7.00h-16.00 h

Marcalgergelyi, Kossuth u. 48                    2023. április 27. 7.00h-16.00 h

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában foglalkozáson vesz részt. Az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2023. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.

Az Nkt. 4. § 19. pontja szerint a nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak. Azok a szülők, akiknek gyermekei 2023. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket (előfelvételis jelentkezők), gyermekük óvodai felvételi szándékát a fenti időpontokban szintén jelezhetik az intézményben, és óvodai felvételükről a 2023/2024. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

A Gyermek Jézus Katolikus Óvoda alapító okiratában meghatározottak szerint ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, amely a szakértői bizottság szakvéleménye alapján vehető igénybe.

Az óvodai felvételről a férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján. A felvételről az óvoda vezetője legkésőbb 2023. május 27-éig határozatban tájékoztatja az érintett szülőket. Az óvoda döntésével szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet, amely fellebbezést az óvoda vezetőjének kell benyújtani.

Kérjük a szülőket, hogy az óvodai beiratkozáshoz hozzák magukkal a következő iratokat:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • szakértői vélemények

Várjuk szeretettel!