Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Közlemény a zalaegerszegi Szent Család Óvodába való beiratkozásról a 2023-2024. nevelési évre

zalaegerszegKözlemény a zalaegerszegi Szent Család Óvodába való beiratkozásról a 2023-2024. nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján, a Szent Család Óvodában (8900 Zalaegerszeg, Czobor Mátyás utca 1.) az óvodai beiratkozás időpontja a 2023/2024. nevelési évre:

2023. április 20. és 21.   7.00 - 17.00 óráig.

Az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2023. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.

Az Nkt. 4. § 19. pontja szerint a nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak. Azok a szülők, akiknek gyermekei 2023. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket (előfelvételis jelentkezők), gyermekük óvodai felvételi szándékát a fenti időpontokban szintén jelezhetik az intézményben, és óvodai felvételükről a 2023/2024. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

A Szent Család Óvoda alapító okiratában meghatározottak szerint ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, amely a szakértői bizottság szakvéleménye alapján vehető igénybe.

Az óvodai felvételről a férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján. A felvételről az óvoda vezetője legkésőbb 2023. május 20-ig határozatban tájékoztatja az érintett szülőket. Az óvoda döntésével szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet, amely fellebbezést az óvoda vezetőjének kell benyújtani.

Kérjük a szülőket, hogy az óvodai beiratkozáshoz hozzák magukkal az alábbi dokumentumokat:

  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • gyermek TAJ kártyája
  • gyermek keresztlevele
  • gyermek oltási könyve
  • a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Szeretettel várjuk a keresztény értékeket befogadó szülőket és gyermeküket!