Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Gondolatok Nagyböjt 5. vasárnapra - Takács Gyula csörötneki plébános gondolatai

nagybojt-5-2023Nagyböjt 5. vasárnapjára rendelt szentírási szakaszokról Takács Gyula csörötneki plébános osztja meg gondolatait. 

 

 

„A szereteted gyógyított meg bennünket,
a szereteted tisztította meg bűnökkel sebzett lelkünket,
a Te szereteted, aki meglátogatott bűneink börtönében,
szabadított ki minket a bűnök mélyéből,
a Te szereteted hívott, vezetett, és hordozott minket,
és a Te szereteted ünnepe az örök üdvösségünk,
ahova elvezettél, ahova meghívtál.
Nem beteg tehát, nézd, nem beteg többet a beteg,
és a holt nem halott többet, íme élnek,
és a sebek, íme mind ujjonganak,

a kövek kiáltanak hozzád, és dicsőítenek,

a bénák, a sánták járnak, és a némák beszélnek, és a vakok látnak Téged,
mind körülvesznek a bűnösök,

és körülötted, ó ragyogó, tündöklő Fény, Te örökkévaló Szeretet,

aki kiáradtál reánk,

körülötted mindannyian Téged ünnepelnek,

ó áldott, ó áldott Üdvösség, ó áldott Szeretet.”


Nagyböjt 5. vasárnapja

Ez 37,12b-14

Róm 8,8-11

Jn 11,1-45

 

Nézd, beteg, akit szeretsz.
Szereted őt, és ő beteg, beteg mégis.
Beteg ő, de mivel szereted, mégsem beteg.
Betegsége nem válik halálára, mert a Te szereteted az Élet.

Te a Szeretet vagy, és Te vagy az Örök Élet.
És Te önmagaddal szerettél bennünket, betegeket.

Bűneinkben lévén ellenségeiket úgy szerettél,

hogy odaadtad értünk az életedet,
nem kímélted, hanem feláldoztad értünk.

Úgy szerettél bennünket, hogy szereteteddel elvetted rólunk
a mi bűneink sebeit, magadra vetted őket,
és felöltöztettél bennünket szereteteddel.
Felöltöztettél, az élet ruháját adtad reánk, az örök életet.


Nézd, beteg.
Nézed valóban, nézed a mi betegségeinket,

letekintesz reánk,
ismered szívünket, ismered elesteinket,
tudod a mi sebeinket, ismersz bennünket.
Valóban nézel. Tudsz rólunk.
És így jössz hozzánk, jössz felénk,
mint akik méltatlanok vagyunk arra, hogy hozzád menjünk.
Nem vagyunk méltók arra, hogy fiadnak neveztessünk,
de Te jössz felénk, jössz úgy, mint Atyánk.
Jössz felénk, és hozod az Életet, egyszülött Fiadat hozod kezeiden,
vérrel borítottan feláldozott Egyszülöttedet,
a Szeretetet hozod, a Te szeretetedet.
És ezzel a szeretettel, akit öröktől fogva, mindöröktől szeretsz,

ezzel a szeretettel szeretsz bennünket,

a Te szeretett Egyetleneddel, az Örök Fiúval, a Kedvessel.
És az Ő szeretete meggyógyítja sebeinket valóban,
az Ő szeretete - ó milyen erős ez a szeretet - halálnak hatalma fölötte nincsen,
és nincs fölötte hatalma romlásnak és pusztulásnak,
nincs hiány abban és nincs fogyatkozása,
teljes és érintetlen.
Ezzel a szeretettel bennünket, gyengéket megerősítettél,
egészségessé tettél, és a holtakat életre támasztottad.

 

Nézd, beteg.
Valóban nézd a mi betegségeinket.

Jövünk feléd betegségeinkkel,
úgy jövünk feléd, mint a tékozló rongyaiban,
jövünk feléd tékozlásunk szégyenében, bűneinkben.
Te meg jössz felénk a szeretet dicsőségével,

és ezzel a szeretettel öltöztetsz föl bennünket,

megmosod bűneinket, hónál fehérebbé teszel minket,
és felöltöztetsz, méltóvá teszel arra, hogy fiadnak neveztessünk.
És a Te Fiad testvéreinek hív minket, nem szégyell megvallani,
és így szólít: Barátaim vagytok.


És valóban a barátaid vagyunk, valóban élünk,
a Te életed a mi életünk, a Te szereted a mi üdvösségünk.

A szereteted gyógyított meg bennünket,
a szereteted tisztította meg bűnökkel sebzett lelkünket,
a Te szereteted, aki meglátogatott bűneink börtönében,
szabadított ki minket a bűnök mélyéből,
a Te szereteted hívott, vezetett, és hordozott minket,
és a Te szereteted ünnepe az örök üdvösségünk,
ahova elvezettél, ahova meghívtál.
Nem beteg tehát, nézd, nem beteg többet a beteg,
és a holt nem halott többet, íme élnek,
és a sebek, íme mind ujjonganak,

a kövek kiáltanak hozzád, és dicsőítenek,

a bénák, a sánták járnak, és a némák beszélnek, és a vakok látnak Téged,
mind körülvesznek a bűnösök,

és körülötted, ó ragyogó, tündöklő Fény, Te örökkévaló Szeretet,

aki kiáradtál reánk,

körülötted mindannyian Téged ünnepelnek,

ó áldott, ó áldott Üdvösség, ó áldott Szeretet.

Ámen.