Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Gondolatok Urunk mennybemenetelésre - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése

urunk-mennybemenetele-2023„Valóban ott van az életünk a Trónon, az Isten jobbján.
Valóban ott vagyunk, nem is elrejtve már, hiszen tudjuk, hiszen reméljük, hiszen hiszünk ebben, hiszen éljük, hiszen a Kegyelem edényei lettünk, hiszen kegyelem az életünk.
Íme, én veletek vagyok. A mennybe fölment Krisztus szavai ezek.
Velünk van úgy, hogy bennünk. Olyan közel hozzánk.
Bennünk van minden tettünkben, egész életünkben, létünk minden ízében, minden nap, a világ végéig és az örökléten át.”

Íme, én veletek vagyok. Jézus fölment a mennybe.
És a mennybe fölmenő Krisztus szavai ezek: veletek vagyok.
Amikor Ő fölment a mennybe, nem távolodott el tőlünk, sőt közelebb van hozzánk.
Velünk van, úgy van velünk, hogy bennünk, a szívünkben él, és cselekszik a tetteinkkel.
Jézus ott van a gondolatainkban, és életünk minden ízében. Valóban minden Ő mindenben.
Mert amikor Ő fölment a mennybe, akkor gazdagságával, a végtelen dicsőséggel gazdagít bennünket.
Amiként, amikor eljött a földre, amikor szegénnyé lett értünk, akkor szegénysége által gazdagodtunk.
Mert elvette nyomorúságunkat, bűneink szégyenét levette rólunk.
Magára vette terheinket, és mi szabadok lettünk az Ő halála árán.
Most pedig az Ő dicsőségében részesedtünk.
Amikor Ő fölment a mennybe, nem hagyott árván itt a földön bennünket, hanem itt maradt velünk, itt van, minden nap velünk van.
Úgy van velünk mennyeien, hogy bennünk van mennyei dicsőséggel.
Hogyan van velünk Jézus? Hogyan él Ő a tetteinkben?
Hogyan tölt be mindent mindenben az életünkben?
Ahogyan a forrás vize, ahogyan a bővizű folyam megöntözi a földet, ahogyan az élet, a víz ereje ott van a zsendülő vetésben,
ott van a szárba szökkenő kalászban és az érlelődő gyümölcs ízében, úgy Jézus ott van a mi életünk minden percében, minden tettében, Jézus ott van a mi szívünkben.
Mert amikor Ő fölment a mennybe, amikor elfoglalta helyét Atyjának trónján, akkor megnyitotta a Trónt. A Trónból, íme hatalmas Forrás fakadt, és betöltötte a világokat.
Jézus itt van. Itt van minden helyen és minden időben, itt van minden szívben és minden jótettben.
Mert Jézus Kegyelem lett, mert Jézus kiáradó Jóság.
Nem tartotta meg önmagának a dicsőséget, hanem kiosztotta a gazdagságot.
Gazdagsága által gazdagodtunk meg.
Ezért mondja Jézus a mennybe fölmenve: Íme, én veletek vagyok.
Jézus valóban itt van bennünk, bennünk él, mindenben Ő a minden. Minden kegyelem lett.
Minden törekvésünk, minden tettünk, minden imádságunk, és minden könnyünknek csillogása, minden szenvedésünk, minden kegyelem lett.
Mert Jézus kiáradt reánk, Jézus az Egeknek Ege, a dicsőség Istene.
Bennünk él, és betölti a mindenséget. Ó, milyen remény ez! Ez a mi reményünk.
Ó, milyen gazdag a mi örökségünk! Milyen fenséges kincs! Jézus bennünk a dicsőség Istene.
A tetteinkben, az apró percekben, az észrevétlenekben, a mi földi életünk útjában.
És azért, mert így van, azért halhatatlan, örök és el nem múló ez az élet, mert mennyei, hiszen alászállott reánk, amikor fölment az Égbe.
Alászállott reánk az élő, a mennyei Jeruzsálem, ahol minden és mindenben az Isten.
A mennyei Jeruzsálem, amelyben élünk, a Kegyelem Városa.
A mennyei Jeruzsálem, amelyben nem a nap ad világot, és nem a hold világol, hanem Isten a fénye, és a Bárány, a mennyei Jeruzsálem, amelyet széles, egyenes útjának közepén megöntöz a Trónból fakadt bővizű folyam, a Kegyelem áradása.
És ebben a Folyamban állunk, mint fák, akiknek nem hervad el a lombjuk, gyümölcsük tizenkétszer érik az évben.
Belőle élünk, a Kegyelemből cselekszünk, és benne élünk, az Öröklétben, a dicsőségesben, ahova fölemelkedett Jézus.
Valóban ott van az életünk a Trónon, az Isten jobbján.
Valóban ott vagyunk, nem is elrejtve már, hiszen tudjuk, hiszen reméljük, hiszen hiszünk ebben, hiszen éljük, hiszen a Kegyelem edényei lettünk, hiszen kegyelem az életünk.
Íme, én veletek vagyok. A mennybe fölment Krisztus szavai ezek.
Velünk van úgy, hogy bennünk. Olyan közel hozzánk.
Bennünk van minden tettünkben, egész életünkben, létünk minden ízében, minden nap, a világ végéig és az örökléten át.
Ámen.
2023. május 21. Takács Gyula plébános atya