Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Búcsú Hagyárosböröndön

búcsú2023.május 21-én, vasárnap déltájban került sor Jézus mennybemenetelének ünnepe alkalmából Hagyárosbörönd község hagyárosi falurészének erre az alkalomra feldíszített régi haranglábjánál a  búcsúi szentmisére, melyre nemcsak gépjárművekkel, de gyalogos zarándoklattal is érkeztek hívek, akiket  sátor is védett a tűző nap sugarai ellen.

búcsúAz olvasmányt, és a szentleckét Filinger Ferenc, és Balaskó Tibor olvasták fel. Farkas László bagodi plébános szentbeszédében először a harangszó misztikus szerepéről beszélt, ami a hívő ember gondolatait  jelképesen szólva a "mennybe viszi", majd pedig felsorolta Jézusnak a feltámadás utáni megjelenéseit, húsvétvasárnaptól kezdve egészen a mennybemenetelig. Ezek a tanítványok számára nem valamiféle "szellemjárások" voltak, hanem valódi találkozások a Messiással, ami számunkra is reményt ad, és megerősíti a Jézusba vetett hitünket. Felhívta továbbá a figyelmet, hogy Jézus utolsó szavai, amiket apostolaihoz intézett, miszerint terjesszék az evangéliumot, tegyenek tanítványaikká minden népet, kereszteljék meg őket, máig is aktuálisak, és nekünk manapság  is erre kell törekednünk. /Érdekes módon a harang másodpercnyi pontossággal a szentbeszéd legvégén kezdte jelezni a delet !/

búcsúA plébános  köszönetet mondott mindenkinek, aki az esemény előkészületeihez segítséget nyújtott, főképpen  a hagyárosi Orbán Máriának, aki már régóta a búcsú fő "házigazdája". Tudósításunk végén  meg kell említenünk Srágliné Vass Bernadett falugondnokot is, aki nemcsak személyek, de a sátor, és más szükséges felszerelések  szállítását is megoldotta. 

Szöveg: Ács László – Fotók: Ács Violetta és Tompa Ágnes.