Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Gondolatok Évközi 14. vasárnapra - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése

evkozi-14-2023„Jöjjetek fáradtak, és fáradtan jöjjetek! Jöjjetek elesettek, és elesetten jöjjetek! Jöjjetek úgy, ahogyan vagytok, kicsinyek kicsinyen. Jöjjetek úgy, ahogyan nem tudtok, mert az Atya idejön elétek, és Ő átölel bennetek Jézus kitárt karjával. Itt van a Szeretet, és odaadta önmagát. 

És íme, ismeritek már. Már látjátok Őt szemeitekkel. Csak Jézust ismerjétek. És aki befogadta Őt a szívébe, aki hitt benne, az a teljes igazságot nyerte el, az megismerte az Atyát.
Jézus ezért ad hálát Istennek. Magasztallak téged Atyám, mert kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. És ezért adjuk hálát mi is, hogy Jézusban Isten a miénk lett, a mi Istenünk, az Atyánk. Jézusban Isten szeretet nekünk. Szeretett bennünket.
Jézusban mi az Istené vagyunk, Jézusban mi látjuk az Életet, közösségben vagyunk Vele, mert kinyilatkoztatta a kicsinyeknek.

Nem ismeri senki más az Atyát, csak a Fiú. És a Fiút sem ismeri senki más csak az Atya.

Jézus ezekkel a szavakkal azt a tökéletes, teljes, végtelen egységet fejezi ki, amely az Atya és a Fiú között van.
Mindent átadott nekem az Atya - mondja Jézus.
Minden, ami enyém, az Atyáé. És minden, ami az Atyáé, az enyém.
Én és az Atya egy vagyunk. Én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem.
Jézus mindezekkel a szavakkal az Atya és a Fiú tökéletes, végtelen, teljes egységét fejezi ki.
Szent János apostol evangéliumának elején ez áll: Senki sem látta sohasem Istent.
Az Egyszülött Fiú az Atya keblén van. Ő látta.
Istent látni, Istent ismerni annyi, mint egységbe olvadni Vele, annyi, mint ott lenni az Ő keblén, annyi, mint átölelten lenni Istentől, és Istent átölelni.
Egyedül a Fiú, egyedül Ő ismeri így az Atyát, egyedül Ő nyugszik az Atya keblén, és egyedül Ő öleli át az Atya végtelenségét, és Őt öleli át a végtelen Szeretet.
Az Isten végtelensége öleli át úgy, hogy odaad mindent, ami az övé, hogy minden mélységet feltár előtte, és benne tárja föl önmagát.
Az Atya és a Fiú között teljes és végtelen az egység.
De ha Jézus itt befejezte volna a mondatot, akkor most minket szomorúság töltene el, hiszen látjuk a tökéletességet, de közünk nincs hozzá, oda nem léphetünk abba a bezárt szentélybe, amely bezárt szentély az Atya és a Fiú egysége.
Mégsem reménytelen a mi helyzetünk, és mégsem keserű a szívünk, mert Jézus tovább folytatta mondatát: akiknek a Fiú kinyilatkoztatja.
Senki sem ismeri az Atyát, csak a Fiú, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya.
De mi mégis Isten titkainak birtokába jutottunk, mi mégis megismertük Istent, Atyának ismertük meg Őt, mi megtudtuk, hogy Isten, ki Ő, hogy Ő a Szeretet, mi láttuk az Életet szemeinkkel, és kezünkkel megérintettük Őt, és fülünkkel halljuk az Igét.
Mert a Fiú kinyilatkoztatta nekünk az Atyát, hiszen azért jött el hozzánk, hogy feltárja előttünk Istent, a végtelen Szeretetet.
Azért jött el hozzánk, hogy mindazt, amit Ő az Atyánál hallott, elmondja nekünk.
És amikor elmondta nekünk az Atyát, akkor odaadta Őt, a kezünkbe tette.
Bennünket pedig odavitt az Atya ölébe.
Mert Istent ismerni nekünk is annyit jelent, mint közösségben lenni Vele, egy lenni az Istennel.
Jézus ezt tette nekünk. S amikor megtette, amikor elmondta mindazt, amit az Atyánál látott, akkor többet nem szolgák vagyunk és nem idegen jövevények, az Istentől távol, hanem így nevez bennünket Krisztus: barátaim.
Testvérnek hív bennünket, mert egységben vagyunk, egyetlen család az Istennel.
A kicsinyeknek nyilatkoztatta ki.
Nem azoknak, akik saját tetteik értékeként emelkedhetnének föl ebbe a magasságba.
Jézus a kicsinyeknek, a fáradtaknak, az érdemteleneknek adta oda az Atya titkát,
az Atyát, a Szeretetet magát.
Nekünk adta oda. Mert irgalomból történt a kinyilatkoztatás. Mert a szeretet áradt reánk.
Mert Isten buzgósága, az Ő szeretetének áradása öntötte el a világot, és öntötte el a mi lelkünket, sodor magával minket.
Isten irgalma, az Ő szeretete tett bennünket Isten fiaivá.
És mi ebben a Szeretetben hiszünk, mert ez a Szeretet üdvözít minket.
Jézus hív minket erre az üdvösségre, erre az ünnepre hív: Jöjjetek hozzám!
Jöjjetek fáradtak, és fáradtan jöjjetek! Jöjjetek elesettek, és elesetten jöjjetek!
Jöjjetek úgy, ahogyan vagytok, kicsinyek kicsinyen.
Jöjjetek úgy, ahogyan nem tudtok, mert az Atya idejön elétek, és Ő átölel bennetek Jézus kitárt karjával. Itt van a Szeretet, és odaadta önmagát.
És íme, ismeritek már. Már látjátok Őt szemeitekkel. Csak Jézust ismerjétek.
És aki befogadta Őt a szívébe, aki hitt benne, az a teljes igazságot nyerte el, az megismerte az Atyát.
Jézus ezért ad hálát Istennek. Magasztallak téged Atyám, mert kinyilatkoztattad a kicsinyeknek.
És ezért adjuk hálát mi is, hogy Jézusban Isten a miénk lett, a mi Istenünk, az Atyánk.
Jézusban Isten szeretet nekünk. Szeretett bennünket.
Jézusban mi az Istené vagyunk, Jézusban mi látjuk az Életet, közösségben vagyunk Vele, mert kinyilatkoztatta a kicsinyeknek.
Ámen.

2023. július 9.                                                     Takács Gyula plébános atya