Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Gondolatok Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepére - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése

szent-kereszt-2023„A kereszt az ég ajtója, és mindenütt jelen van, mindenütt nyitott. A kereszt az ég ablaka, és a kereszten át a kegyelem örökkévaló fénye sugárzik a lelkünkre.
S amikor így ünnepelünk most, mondjuk, igen mondogassuk a mai napon, sokszor fohászkodjátok: Imádunk Téged Krisztus, keresztnek Krisztusa, és áldunk Téged, mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.”

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Imádunk Téged Krisztus a kereszten, és a kereszten áldunk Téged.
A kereszt dicsőségének, magasztosságának ünnepe van.
Mert a kereszt, Krisztus keresztje valóban dicsőséges, valóban szent, valóban magasztos.
A kereszt, igen, a szégyen fája. A kereszten Krisztus önmagát megalázta.
Ő, aki Isten, Isten voltához nem ragaszkodva a rabszolga alakját öltötte magára.
A kereszten függő Krisztus a megszégyenített rabszolga.
Utolsó az emberek között, a fájdalmak Férfia, akire iszonyat reá tekinteni. Nincs ép rajta.
Ó, virágnak Virága, ó világnak Világa! Milyen a Te összetört arcod a kereszten!
Ő, a Gazdag, szegénnyé tette magát, egészen kiüresedett.
Megalázta magát a halálig, a kereszthalálig.
A bűn megmérhetetlen mély szakadékába szállt alá Ő, aki bűnt nem ismert.
Ő, akit bűn nem érinthetett, magára vette minden bűnnek terhét és átkát, szégyenét.
És mégis, a kereszt mégis dicsőséges.
A kereszt mégis hatalmas és törhetetlen, mert a kereszten Krisztus engedelmes az Atyának.
A kereszten Krisztus, mint az egyetlen Szülött, úgy siet ezen az úton, a kereszt kapuján át megy az Atyához, és odahajol az Atya keblére engedelmesen, egészen egy Ővele.
Látod ezt az egységet?
Látod a Fiút az Atya ölében?
Megérted a keresztet?
A halálig engedelmes, a kereszthalálig. A halálig? A kereszthalálig?
Látod, hogy megy tovább Krisztus, megy, az égig emelkedett fel.
Az Atyáig engedelmes, az Atya keblére hajtja fejét, egészen egy Ővele.
Látod ezt a békességet? Látod ezt a szépséget? Egeknek Virága, ó milyen szép a Te engedelmességed, Krisztus, a kereszt fája, Atyádnak öle, a Szeretet egysége.
És a kereszt dicsőséges azért, mert a kereszten Krisztus hozzánk jött el.
Nemcsak fölment az Atyához, nemcsak az Atya keblére hajtotta fejét a kereszten, a kereszten Krisztus bennünket ölelt át, minket talált meg, az elveszettet, és amikor megtalált bennünket, amikor megtalált minket a kereszten, úgy örvendezett.
Ó, milyen ünnep a kereszt! Ó, hogyan ujjong Krisztus a kereszten!
Hiszen mind, mind az emberek az Ő testvérei lettek!
Milyen megszámlálhatatlan sokaság vesz körül Téged, Krisztus a kereszten!
És mindannyian egyetlen hanggal, szűnhetetlen kiáltják a Te dicsőítésedet: Üdv Üdvözítő Teneked, Bárány! Nem szűnik meg a Te dicsőítésed sohasem, a kereszten uralkodol.
Mind az emberek, mind a Te testvéreid.
És nem szégyelled őket, nem kell szégyellened, hiszen kiontott drága Véreddel hófehérre mostad meg a lelküket, hiszen felöltöztetted őket a Te arcod ragyogó fényének ruhájával, az örökkévalóság ékével ékesítetted, mind hibátlan, és e hófehér ruhába öltözött sereg kísér Tégedet, ó Bárány, Krisztus a kereszten.
Íme, a kereszt dicsősége. A kereszt, ami a szégyen fája, a kereszt, ahol önmagát megalázta, a kereszt mégis az Atyának engedelmes béke, az egység az Atyával, a kereszt mégis az emberekkel kiengesztelődött egység - ez a kereszt szépsége.
És amikor a mai ünnepen Krisztus keresztjéről, a dicsőség helyéről így elmélkedünk, hozzátehetjük ehhez az elmélkedéshez templomunk mai sajátos ünnepét.
Néhány szóval hadd mutassak rá nektek arra, miként épül bele ebbe a csodálatos titokba, templomunk ünnepébe az új kapu és az új ablakok jelképe.
Mert hiszen jelképek ezek, és ezekben a jelképekben, mint kinyíló virág, a kereszt titka tárul fel.
Az ajtó négy szárnyú, és a négyes szárny a világ négy táját jelképezi.
És magukon viselik ezek az ajtószárnyak a kereszt jelét, körülfonva a dicsőség babérkoszorújával, magában hordva pedig Krisztus nevét. Mit jelent ez a jelkép?
Azt jelenti, hogy Krisztus keresztje, igen, elment a világba.
Ott van a világ minden helyén, minden szegletén, betölti az időt, betölti a teret.
Mert Krisztus úgy üdvözít, Krisztus úgy uralkodik a kereszten, hogy keresi és megtalálja mind az elveszetteket.
Krisztus a kereszten a miénk, a mi Testvérünk, és úgy a miénk, hogy itt van velünk, idejött hozzánk.
És amikor idejött hozzánk, akkor kinyitotta az Eget, nekünk nyitotta ki, hogy nyitott odajutásunk legyen az Irgalom Trónjához a hozzánk eljött kereszt kapuján át.
Jusson eszünkbe ez, valahányszor erre az ajtóra tekintünk, a négy szárnyára, jusson eszünkbe, hogy életünk minden pillanata telve van a kereszt áldásával.
Jusson eszünkbe, hogy minden lépésünk, bárhova megyünk, a kereszt útja minekünk, a dicsőséges szent kereszté, mert Krisztus, a kereszt Krisztusa jön velünk.
Lássuk meg Őt, ismerjük meg életünk sok-sok napján, sok-sok pillanatán, és olyankor, ha megláttuk, ha látjuk a mi Testvérünket, a kereszten hozzánk jövő Krisztust, aki örömében a vállára vett minket, épp most, épp itt, ahol vagyunk, mindenütt, bár akármikor, amikor ezt megértjük, akkor örvendezzünk, akkor mondjuk azt:
Imádunk Téged, és áldunk, ó Krisztus, keresztnek szent Ura.
Az ablakok, a fény, a napfény sugarát fogadják be és árasztják reánk.
És ez a jelkép juttassa eszünkbe, hogy Krisztus keresztje az irgalom, minden kegyelem ablak, amelyen át Isten jósága és szeretete sugárzik az egész világra. Igen, ezek az ablakok a kereszt jelképei.
Ezt teszi meg Krisztus keresztje: megnyitja az Eget, és az Eget úgy nyitja meg, hogy sugárzik az Ég, és a Trónból, íme, Forrás fakad, a Fény Forrása, és elözönli a világot.
Ez a Fény a keresztből áradó kegyelem, a keresztben nekünk adott szentségek.
Igen, ez a Fény öltözteti föl a lelkünket hófehér ruhába, hogy menjünk bátran, menjünk félelem nélkül az Atyához, és ott, az Atya Trónja előtt Krisztus, a mi Testvérünk minket szégyen nélkül bemutasson, mondja azt, mondja az Atya és az egek angyalai előtt: Íme én, és íme az én testvéreim!
Menjünk a keresztből áradó kegyelem hófehér ruhájában, a mi felkelt Napunknak, Krisztusnak fényében az Ég Urához.
Íme, a mai ünnep a kereszten függő Krisztus dicsőségére, magasztosságára tanítson bennünket, és ezen az ünnepen külön köszönjük meg Istennek, hogy templomunk e szép jelképekkel gazdagodván, a kereszt titka, mint kibomló virágnak kelyhe tárul elénk.
A kereszt az ég ajtója, és mindenütt jelen van, mindenütt nyitott.
A kereszt az ég ablaka, és a kereszten át a kegyelem örökkévaló fénye sugárzik a lelkünkre.
S amikor így ünnepelünk most, mondjuk, igen mondogassuk a mai napon, sokszor fohászkodjátok:
Imádunk Téged Krisztus, keresztnek Krisztusa, és áldunk Téged, mert a Te szent kereszted által megváltottad a világot.
Ámen.
2023. szeptember 14. Takács Gyula plébános atya