Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

A Ciszterciek családjába fogadták Brenner József atyát, Heiligenkreuz-ban

2023-09-17-kreuzerhoehungssonntag-kirtag-2-tag-e-fuerst-021122023. szeptember 16-17-én Szentkereszt-búcsút tartottak Heiligenkreuz-ban, a 890 éves ciszterci apátságban. A vasárnapi program 15 órakor az apátsági templomban keresztfelmagasztalási ünnepi misével kezdődött, Maximilian Heim OCist apát vezetésével. Brenner József, a Szombathely-Vasvár Székeskáptalan nagyprépostja meghívott díszvendégként, Boldog Brenner Anasztáz János OCist vértanú testvérének tiszteletét is kifejezve, koncelebrált az ünnepségen. 

2023-09-17-kreuzerhoehungssonntag-kirtag-2-tag-e-fuerst-02095A templomi ünnepséget követően nagyszámú zarándok kíséretében, körmenetben vitték át a Szentkereszt ereklyét, valamint Boldog Brenner Anasztáz János vértanú és Boldog Maria Gabriella Sagheddu (XX. századi olasz trappista nővér, aki életét Istennek ajánlotta a keresztények egységéért; II. János Pál pápa 1983-ban avatta boldoggá) ereklyéit az újra megnyitott és felújított Kreuzkirche-be, ahol megáldották az oltárképeket, melyek Clemens Maria Fuchs osztrák festőművész alkotásai. Az apátsági templom 300 évig Heiligenkreuz plébániatemploma is volt. 1982-ben az apátsági templom mellett külön plébániatemplomként épült fel a Kreuzkirche, amely méltó szentélyt ad az ereklyéknek.

20230917-150655A Ciszterci Rend Heiligenkreuz-ban, a „Szent Keresztről nevezett Miasszonyunknak szentelt” apátság, boldoggá avatása óta különösen is tiszteli és őrzi Boldog Brenner János (Anasztáz OCist) atya emlékét. Természetesen nagy becsben tartják, és szoros kapcsolatot ápolnak még élő testvérével Brenner József atyával, aki emlékezéseivel (is) segíti a vértanú megismerését, megismertetését, és meghívottként sokadszor személyesen is részt vesz az apátság ünnepségein. Több ilyen esemény volt a közelmúltban is: 2021. október 5-én a boldoggá avatott ereklyéjének elhelyezése a román-gótikus apátsági templomban, valamint a „Pater Anastasius-János-Brenner-Haus” kollégium alapkövének elhelyezése. Csaknem egy év múlva, 2022. szeptember 17-én – Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén – a már elkészült ciszterci főiskolai kollégium felszentelése történt. Ugyanekkor jelent meg Boldog Brenner János lelki naplójának német nyelvű könyvkiadása (Die Botschaft des seligen Pater Anasztáz János Brenner), valamint a Szent Kereszt plébániai templom renoválása keretében az új oltárkép megszentelése zajlott. Utóbbi sokalakos képen Jézus Krisztus keresztről levételét komponálta meg Clemens Maria Fuchs osztrák festőművész, és a szereplők között az egyik kiemelt alak Boldog Brenner János, aki a képen Krisztus lábát tartja a kezében. Az akkor még csak maketten bemutatott teljes templomi átalakítás és tervezett faliképek mára már megvalósultak és elkészültek.  

img-8560Az oltárkép centrumában a tabernákulum áll, ami a Legszentebbet tartalmazza. Előtte van a Szent Kereszt ereklye, közvetlenül a Megfeszített szívsebe alatt. A tabernákulum ajtaja mintegy bejárata a kompozíciónak, és olyan személyek veszik körül, akik minket az Isten szeretetének legnagyobb misztériumába vezetnek. Legfelül a Szentháromságból kiáradó fény világítja meg a képet, középen van a megfeszített és feltámadt Krisztus, az odaadás gesztusával. Az Atya, aki értünk feláldozta Fiát, tartja Krisztust. Az Atya és Fiú Lelke galamb formájában az Istenanya felé fordul, aki a kereszt alatt áll és tartja fia kezét. Bal kezével érinti meg a Fiát és arra utal, hogy Ő egészen közel van a megváltás titkához. Mária jobb kezét áldóan Boldog Maria Gabriella Sagheddu fátyla fölé tartja, a Szentlélek rózsaesőjében (ami a szeretet és tisztaság kegyelmét szimbolizálja). A boldoggá avatott, Istenanya oltalmazó köpenyében pihen, a ciszterci nővérek fehér habitusában. Jobbjában a rózsafűzért tartja, balját a szívéhez emeli, mint az Isten akaratának történő odaadás jeleként, hogy életét az Egyház egységéért adja. A Szentháromságból áradó fény egészen megvilágítja Boldog Brenner János (Anasztáz OCist) arcát, aki a ciszterciek fiatal mártírja és 1957. december 17-én éjszaka, a kommunista uralom idején, Szentgotthárd közelében életét adta vértanúként az eucharisztiáért. Ő szintén a ciszterciek fehér habitusában van, amit a diktatúra miatt sohasem viselhetett, noha haláláig kinyilvánította a rendhez fűződő szeretetét és odatartozását.

img-8526Az idei Szent Kereszt ünnepén Brenner József nagyprépost urat azzal is megtisztelték, hogy a Ciszterci- család tagjává (tiszteletbeli ciszterci) avatták ünnepélyes keretek között, a prioratus nagytermében, megfelelő díszes dokumentum (kitűzővel) átadásával. Ebben közlik, hogy a megnevezett személy a ciszterci közösséghez sok éven keresztül közel állt és Őt a ciszterci családba ünnepélyesen felvették. Miséikben és zsolozsmáikban, mint családtagról megemlékeznek, majd a világból való távozása hírét megkapva pedig lelki üdvéért imádkozik a közösség. Mindezt egy könyvben az érintett is aláírta. A dokumentum emlék-képén a Szűzanya köpenye alatt az Ő családja van (mint a kőszegi templomban is).  

A latin nyelvű irat magában foglalja a Szent Kereszt templom rövid történetét (eredetileg temetőkápolna volt). A renovált és felújított templom az előző évben bemutatott és mostanra elkészült, új képekkel gazdagodott. A főoltáron a kép felett a Szent Kereszt ereklye, az oltáron pedig két boldog: Gabriella Sagheddu és Brenner János Anasztáz ereklyéje van elhelyezve.

Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén nem a keresztet magasztaljuk, hanem aki egykor rajta függött és ezzel megváltotta a világot. A heiligenkreuz-i ciszterci ünnepi liturgia és búcsú, valamint a hozzá csatlakozó kulturális és más programok a nagyszámú zarándoknak jó lehetőséget adtak a méltó ünnepléshez.

Szöveg és fotó: Dr. Pácz Miklós