Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Gondolatok Évközi 26. vasárnapra - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése

evkozi-26-2023„Tárjuk ki életünket, értelmünket és szívünket, tárjuk ki tetteinket és lelkületünket a Szentírásban közöttünk járó, élő, örök Ige előtt, hogy az Ő lelkülete, mint élő vízfolyam árassza el életünket, és életünk teremje meg az irgalom és a szeretet gyümölcseit, az életünk emelkedjék föl a mulandóból, ennek a világnak sötétjéből, gyűlöletéből és viszálykodásából emelkedjék föl abba az örök Égbe, ahol minden béke, zavartalan, örök harmónia, ahol eggyé hajlik Atya és Fiú, és egységük a Lélek.
Lépjünk be, hiszen nyitva áll előttünk ez az Ég.
Menjünk azzal a lelkülettel Isten elé, amely lelkületet Ő maga nyújt nekünk a Szentírás szavaiban; Jézus lelkületével, Jézus alázatával és szelídségével, Jézus szeretetével, lépjünk be az Örök Életbe, a Szeretet örökkévalóságába.”

Jézus lelkülete a Szentírás élő szava.
És a Szentírás lelkét, élő Igéjét akkor tudjuk megérteni, ha meglátjuk a Szentírás szavában Jézus lelkületét.
Jézus arca tekint reánk Isten régtől fogva, évszázadokon keresztül az emberekhez intézett szavában.
Jézus lelkülete az a lelkület, amely ott van az Istenben öröktől fogva kezdettől, aki Istennél van, aki Isten.
Ott van az Atya kebelén és az Atyával egy. Jézus lelkülete az Atya szíve, az Atya akarata, az Atya lelke.
E lélek, Isten mélységes mélye árad ki a kinyilatkoztatott igében, a Szentírás szavaiban.
Úgy árad, mint hatalmas folyam, amely megöntözi a mi életünk földjét, a lelkünket, és termővé teszi.
Olyan tettekre, olyan életre indít bennünket, amely tettek fölemelkednek Istenhez, Isten benső életéhez, a Szeretethez.
A Szentírás Igéje valóban táplál bennünket, és újjá teremti a szívünket.
A Szentírás Igéje szeretetet és szelídséget, békességet és türelmet áraszt a mi életünkbe, irgalmasságot és megbocsátást. Arra indít bennünket, hogy öltsük magunkra Jézus lelkületét, hisz ez a lelkület a Szentírás élő Igéje, ez a lelkület él a Szentírás szavaiban.
Mint élő vízforrás, úgy öntöz meg bennünket a Szentírás élő szavában Jézus lelkülete.
És amikor magunkra öltjük Jézus alázatának hatalmát, amikor magunkra öltjük Jézus irgalmának csodáját, akkor bennünk is valóra válik az Írás szava, akkor mi élő ágakká leszünk azon a törzsön, amely törzs Krisztus.
Az élő ágak levelei soha el nem hervadnak, az élő ágak élő gyümölcsöket hoznak.
Az életünk kiemelkedik az elmúlásból, kiemelkedik mindabból, ami viszály és gyűlölködés, ami harag és vetélkedés, az életünk a szeretet egébe emelkedik föl, az égbe, ahol él Isten, fölemelkedik Isten életébe.
És íme ez az élet nyitott kaput talál maga előtt, nyitva áll az ég a szeretetnek, nyitva áll a Szeretet a szeretetnek.
A végtelen, az örök Szeretet, Isten kitárt karral fogadja azt a lelkületet, amely lelkület az Ő lelkületét öltötte magára, amely lelkület a szeretet tetteitől ragyog, kitárt karral fogad bennünket és helyet ad nekünk az Ő országában.
Tekintsünk a Szentírásra úgy, mint a közöttünk járó Krisztusra.
Tekintsünk úgy a Szentírásra, hogy Jézus élő igével szól hozzánk a Szentírás lapjain.
Tekintsünk a Szentírásra úgy, hogy Jézus keze érint meg bennünket a Szentírás szavaiban.
És tárjuk ki életünket, értelmünket és szívünket, tárjuk ki tetteinket és lelkületünket a Szentírásban közöttünk járó, élő, örök Ige előtt, hogy az Ő lelkülete, mint élő vízfolyam árassza el életünket, és életünk teremje meg az irgalom és a szeretet gyümölcseit, az életünk emelkedjék föl a mulandóból, ennek a világnak sötétjéből, gyűlöletéből és viszálykodásából emelkedjék föl abba az örök Égbe, ahol minden béke, zavartalan, örök harmónia, ahol eggyé hajlik Atya és Fiú, és egységük a Lélek.
Lépjünk be, hiszen nyitva áll előttünk ez az Ég.
Menjünk azzal a lelkülettel Isten elé, amely lelkületet Ő maga nyújt nekünk a Szentírás szavaiban; Jézus lelkületével, Jézus alázatával és szelídségével, Jézus szeretetével, lépjük be az Örök Életbe, a Szeretet örökkévalóságába.
Ámen.
2023. október 1. Takács Gyula plébános atya