Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Szembesülni az egyén felelősségével – Beszélgetés a Laudato si’ filmről

Brenner iskola 6n osztályOktóber 4-én délben adta  közre Ferenc pápa legújabb, Laudate Deum című apostoli buzdítását az éghajlatváltozásról. A Szentatya úgy látja, hogy a Laudato si’ kezdetű enciklikájának 2015-ös megjelenése óta nem kap kellő figyelmet az éghajlatváltozás. Eközben szeptember 1-től október 4-ig tartott a teremtett világnak szentelt ökumenikus időszak. Jó alkalom volt ez arra, hogy visszatekintsünk a Ferenc pápa Laudato si’ (Áldott légy) kezdetű enciklikája nyomán született The Letter (A levél) című dokumentumfilmre, melynek magyar nyelvű feliratos változatát még a nyári szünet előtt nézték meg a Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium diákjai. A film tanulságáról, üzenetéről, a Föld megmentéséről beszélgettünk diákokkal és Karagityné Geiger Szilvia  középiskolai tanárral, egészségfejlesztő mentálhigiénikussal, a 6.n. osztály osztályfőnökével és persze megkérdeztük a diákok véleményét is a témában. A riport megjelent Martinus havilapunk 2023. októberi számában. 

Miért erre a filmre esett a választásotok?
Egyrészt a Ferenc pápával való találkozásunk hatása és emléke még erősen él a szívünkben, iskolánk tanulói közül nagyon sokan részt vettek a pápa magyarországi látogatásakor szervezett fiatalokkal való találkozáson.

Másrészt- én biológia tanárként- kollégáimmal egyetemben, iskolánk szellemiségéhez kapcsolódva, szívügyünknek tekintjük a környezetvédelem legszélesebb értelemben vett ügyét és minden lehetőséget megragadunk arra, hogy alakítsuk, befolyásoljuk a tanulók gondolkodását, viszonyulását a környezetünkhöz.  Ferenc pápának nagyon fontos a Föld megóvása, a teremtett világ védelme és vétek lett volna kihagyni egy ilyen fantasztikus lehetőséget, hogy egy ilyen karizmatikus, hiteles személytől, mint a pápa, kapjanak megerősítést a fiatalok a környezettudatosság, a környezetvédelem és ezen keresztül az egymásra való odafigyelés és együttműködés fontosságáról.

 

Neked mi az üzenete a filmnek?  
A film rávilágít arra a nagyon fontos és sajnos napjainkban egyre fontosabb körülményre, hogy a környeztünk, a teremtett világ - és benne az ember - milyen veszélyben van. Ezt a veszélyt már nem lehet egy kézlegyintéssel elintézni, mert ami ma zajlik a világban az egyszerre környezetvédelmi, gazdasági, de ezeken keresztül elsősorban társadalmi, szociális probléma.

A film legfőbb üzenete, hogy szembesít az egyén felelősségével, ha láttad a filmet és az abban nagyon plasztikusan ábrázolt szenvedéseket, pusztításokat és a megjelenő társadalmi és gazdasági különbségeket nem maradhatsz tétlen, tenned kell valamit. Ha amit te teszel, nem is nagy dolog, csak egy apróságnak tűnik, akkor is fontos, hiszen a sok kis tett egy nagy, együttes cselekedetet eredményez.

Ami még egy nagyon fontos üzenete a filmnek – és nyilván az alapjául szolgáló Ferenc pápa által jegyzett Laudato si’ enciklikának – hogy a jelenkor gazdasági érdekcsoportjai befolyásával és hatalmával szemben vannak olyan a világ alakulására hatással, befolyással bíró személyek, akik értik és látják a veszélyeket és hajlandóak tenni ellene. Tehát van remény és nincs még veszve semmi, annak ellenére, hogy a 24. órában vagyunk.

 

Miben mutatja be a film másként az ökológiai változásokat, a megoldási lehetőségeket véleményed szerint mint hasonló témájú, más alkotások pl. akár David Attenborough filmjei?
Ebben a filmben az alapgondolat, a kiindulási pont a legjelentősebb különbség, nevezetesen a film középpontjában az ember áll, a maga szenvedéseivel, kiszolgáltatottságával és egyben a gyarlóságaival. A film a természet védelmére, környezetünk megóvására hív, de igazából az ember, emberiség társadalmi és szociális problémáira mutat rá. Elképesztő különbségek vannak a világban élő emberek gazdasági, szociális helyzete és ezeken keresztül a minőségi élethez való hozzájutása között.

Ez a film nemcsak bemutat egy helyzetet, egy jelenséget, hanem cselekvésre, változtatásra ösztönöz, sőt felszólít. Egy olyan személyiség szólít fel, aki hiteles, hiszen a pápa egész életvitelével, a szegényekhez, elesettekhez való viszonyulásával hitelesíti a mondandóját, ő nem csak beszél róla, de meg is éli azt, amit a környezetvédelemről gondol és közvetít.

 

Mennyire hathat ez a film a fiatalabb korosztályra?  
A filmvetítésen nagyon különböző korosztályok – 12 évestől a 17 évesig - voltak jelen, természetesen különféleképpen hatott rájuk a film mondanivalója, másmás oldalról közelítették meg a kérdést.

A fiatalabb generációt a szenvedés - pl. a kismajmok elpusztulása - szinte sokkolta. Őket a közvetlen, kézzel fogható pusztítás érintette meg és gondolkodtatta el. A 17 éves korosztályt már egy sokkal összetettebb kérdés foglalkoztatta, ez pedig a kényelmes életem vagy a környezetvédelem és a kettő között fellelhető ellentmondások.

Természetesen ezt most a jóléti társadalmak kontextusából mondom, mert egy afrikai fiatalnak teljesen mást jelent a környezetvédelem kérdésköre, hiszen az sokszor az életet jelenti, lásd ivóvíz kérdésköre. A film legnagyobb erénye, hogy elgondolkodtat, és ha nem is lesz azonnali cselekvés a gondolatból, a mag már el van vetve. Az már a mi, felnőttek felelőssége is, hogy ez a mag szárba is szökkenjen,

 

A filmben sok szó esik a fiatalok tudatosságáról, lehetőségeiről. Te mennyire látod, hogy a fiatalok komolyan veszik a teremtett világ védelmét, egy olyan korban, amikor minden a fogyasztásról szól, ami épp ellentétes a világ megóvásával?
Sajnos a „kissé” értékvesztett, az egyéni érdekeket és az anyagi javak birtoklását mindenek fölé helyező világ hatásai alól a gyermekeink sem tudják kivonni magukat. A gyermekek az életük ezen szakaszában erőteljesen mintakövetőek és nagyon szenzitíven figyelik a környezetükben zajló folyamatokat, társadalmi jelenségeket. Ezek alakítják viszonyulásukat a világhoz és sajnos, amikor a legfőbb értékmérő, hogy milyen márkás ruhád, telefonod stb. van, akkor nehéz önmegtartóztatást, lemondást várni a fiatalok jelentős részétől, hiszen a felnőttek világában sem ezt látja, tapasztalja.

Márpedig a környezetvédelem lemondásokkal, kompromisszumokkal jár.

Ilyen dilemmát jelent például a kényelmes életem és a környezet védelme között fellelhető ellentmondások tömkelege. Autóval visznek a 2 km-re található otthonomtól az iskolába, mert nem vagyok hajlandó 20 perccel korábban felkelni és biciklivel vagy gyalog iskolába menni. Számtalan példát sorolhatnék még, de azt hiszem a probléma lényege érthető, ez a generáció a vágyai azonnali kielégítésére törekszik és nem számol a következményekkel.

A fiatalok egy jelentős része a verbalizmus szintjén lelkes környezetvédő, de tetteiben ez már nem mindig nyilvánul meg. Talán azért sem, mert nem kapnak elég támogatást a felnőttek világából, akik szintén a fogyasztói társadalom csapdájában vergődnek. Azonban óriási változás állt be ezen a téren, korábban csak a technikai eszközeinket és berendezéseinket cseréltük le - javítás helyett - amikor elromlott. Most már a kapcsolataink is csereszabatosak, nem küzdünk meg a kapcsolatainkért sem a barátságban, sem a párkapcsolatban, inkább cserélünk, leváltjuk. Ez nagyon rossz irány.

Ez a film közvetetten ezzel a problematikával is foglalkozik, amikor a társainkért érzett felelősség, a segítségnyújtás kötelessége kérdéskörét taglalja.

Szerencsére mind több mozgalom, szervezet van, amelyik komolyan gondolja, hogy tesz a környezetvédelemért, ezen keresztül az emberiségért. A fiatal generációban szerencsére kódolva van egyfajta forradalmiság, az elődök meghaladásának igénye. Látják, hogy a bolygó kizsákmányolása nem folyhat tovább és egyre többen fordulnak tevőlegesen is a környezetvédelem, a teremtett világ védelme felé. Lassú a folyamat, mert a gazdasági befolyás nagyon erőteljes, de a csirái már jól kivehetőek.

 

A témáról esik szó az órákon?
Természetesen, hiszen ez a téma minden tantárgy tematikájába – még a matematika tantárgyba is – valamilyen szinten beilleszthető, taglalható. 

Biológia – testnevelés - egészségtan szakos tanárként kiemelt feladatomnak és kötelességemnek érzem, hogy a környezetvédelem, a természetvédelem kérdéskörét állandóan napirenden tartsam.

Az általam tanított tantárgyak esetében a tananyag külön témakörökben foglalkozok ezekkel a témákkal, de a tanórákon kívüli elfoglaltságok, táborok szervezése során is erőteljesen megjelenik a környezet és természetvédelem kérdésköre. Csak egy példát hozok, a tanév végén több éve már, hogy megszervezem az „Öko - tábort”,kollégáim a Természettudományos–tábort, iskolánk tanulóinak, ahol autentikus, természet közeli környezetben ismerkedhettek meg a gyermekek a növény és állatvilággal, a természetes élőhelyek védelmének fontosságával és a környezetszennyezés ártalmas hatásaival.

Ezen a területen még rengeteg munka vár ránk pedagógusokra, de a szülők re is, az ő felelősségük is hatalmas a gyermek környezettudatos nevelése terén.

 

Diákok a teremtésvédelemről


Természetesen kíváncsiak voltunk arra, hogy a gyerekeknek mit mondott a film, és, hogy ők mit gondolnak, mit tehetnek a Földünkért. A 6.n. osztály diákjai vállalták, hogy megosztják ezzel kapcsolatos gondolataikat. A válaszok alapján világossá vált, hogy a gyerekek átérzik felelősségüket a Föld, a teremtett világ megóvásáért és ezért tudnak is cselekedni. A szelektív hulladékgyűjtés szinte minden családban alapvető, ahogy az is, hogy nem szemetelnek a diákok. Tudják, hogy takarékosan kell bánni az erőforrásokkal, pl. víz, energia és ez a film kapcsán még erősebb elhatározás lett részükről. A diákok kiemelték: nagyon jó, hogy az iskolában több órán is szóba kerül, mennyi mindent lehet tenni a Föld, a környezet megóvásáért, és ebben mindenkinek felelőssége van, ahogy az A LEVÉL című filmben is látható. 
A Levél című filmet megtekinthetik eredeti nyelven, az automatikus fordítás menüpontban magyar felirattal az alábbi linkre kattintva.