Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Géfin Gyulára, a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár egykori igazgatójára emlékeztek Szombathelyen

20231117-gefin-tarlat-szombathely-33Dr. Géfin Gyula teológiai tanár, egyháztörténész, igazgató 1973. november 10-én hunyt el. Halálának 50. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárban november 16-án, csütörtök délután.

20231117-gefin-tarlat-szombathely-43Sok érdeklődőt vonzott a Géfin Gyula életét, munkásságát bemutató tárlat megnyitója, amelyen részt vett, dr. Székely János megyéspüspök, dr. Perger Gyula plébános, püspöki referens, a Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont igazgatója, dr. Tóth Endre régész professzor és Géfin Nelli, Géfin Gyula unokahúga is. A megnyitó elején Halász Viktória és Hargitai Réka, a Boldog Brenner János Kollégium diákjai elszavalták a tudós Romkert című versét. A költemény a Géfin-hagyatékból került elő. A szavalat után Nagy László, a Zrínyi Ilona Általános Iskola 5. osztályos tanulója Mozart: Német tánc című művét adta elő harsonán.

20231117-gefin-tarlat-szombathely-9Köszöntőjében Székely János megyéspüspök felidézte Géfin Gyula életét. 1889-ben Kiscellben (Celldömölk)  született. Édesapja, dr. Géfin Lajos a celldömölki kórház főorvosa volt.  Édesanyja a nemzeti érzelmeiről ismert szombathelyi politikus, Hübner János lánya volt. Géfin a Premontrei Gimnáziumban tanult, ott lett életre szóló jó barátja Pável Ágostonnak és Pehm, később Mindszenty Józsefnek. Mikes János Innsbruckba küldte tanulni, itt szerezte meg aztán a doktori címet 1914-ben. 1929-ben a Római Magyar Akadémiára küldték, hogy többek között a  vatikáni levéltárban kutasson. Mikes János püspök nevezte ki teológiai tanárnak, később szemináriumi rektornak, levéltár, majd könyvtár igazgatónak. Géfin Gyula szerkesztette azt a három kötetes művet (az első részt ő is írta), amely a Szombathelyi Egyházmegye történetét mutatja be. Elindította a Szombathely múltjával foglalkozó Acta Savariensia című sorozatot, megírta az egyházmegye papságának a történeti névtárát. Nagy szerepe volt a Vasi Szemle megalapításában és a szombathelyi Faludi Ferenc Irodalmi Társaság létrehozásában. 1938-1943 között Járdányi Paulovics Istvánnal együtt föltárta a Romkertet. Géfin Gyula hozta létre a Sala Terrenában az egyházmegyei művészeti kiállítást, majd megírta az eddigi legteljesebb művet a szombathelyi Székesegyházról. Ez a gazdag alkotói korszak 1952-ig tartott, mondta Székely János. Ekkor tiltotta be a szemináriumot a kommunista diktatúra. Ezt követően még felkérték, hogy Szombathely monográfiájában a barokk korszakot megírja, azonban a nyomtatás után hamar betiltották, mondván túlságosan egyházias

20231117-gefin-tarlat-szombathely-38„A pap ajkának kell őriznie a tudást.” – idézte Sirák fia könyvét Székely János.  Géfin Gyula nem egyszerűen csak régész volt, nemcsak egyháztörténész, nagyszerű levéltári kutató, hanem mindenekelőtt bölcs, szent életű ember volt, hangsúlyozta a megyéspüspök. A kommunizmust félelemmel töltötte el az, amit Géfin Gyula leírt, felszínre hozott. Miért fél a diktatúra a múlttól? Tette fel a kérdést Székely János, majd meg is adta a választ: mert a gyökérzet az, ami tartást, életet, távlatot ad.

 

20231117-gefin-tarlat-szombathely-24Tóth Endre régész professzor a személyes élményeit osztotta meg a hallgatósággal. Rokoni kapcsolat is fűzi Géfin Gyulához. Elmondta, Gyula bácsi (csak így hívja őt) egyik lány testvére, Janka néni, Tóth Endre másod nagybátyjához ment feleségül. A régész sokszor látogatta meg Gyula bácsit, akitől könyveket kapott és mindenféle érdekes történetet mesélt neki. Szerinte Géfin Gyula olyan ember volt, aki mindenkit ismert, bárkinek, aki ment hozzá, tudott segíteni, azonban rendkívül szerény is volt. Közkedvelt személy volt a városban, egyedül a régész családjának kutyája nem bírta, tette hozzá viccesen Tóth Endre, mint ahogy a többi egyenruhás személyt sem.

20231117-gefin-tarlat-szombathely-34Géfin Gyula halálának 50. évfordulóján az emlékezés hozta létre az egyházmegyei könyvtárban látható kiállítást, mondta el Rónainé Magyar Krisztina gyűjteményvezető. A Géfin által évekig igazgatott könyvtárban és levéltárban őrzött hagyatékából válogatott dokumentumokat lehet a tárlókban megtekinteni, valamint családi fotókat, tárgyakat és a romkerti ásatásokról tudósító újságcikkeket is megtekinthetik az érdeklődők.

A csütörtöki megnyitó zárásaként Vasas Rebeka és Varga Boglárka, a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum diákjainak furulya és fuvola játékát hallhatta a közönség.