Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Gondolatok Krisztus Király vasárnapra - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése

krisztus-kiraly-2023„Jöjjetek hozzám! Jöjjetek, hiszen ti az én testvéreim vagytok, ti vagytok az én jóbarátaim. Megismerlek benneteket. Enyéimnek vallak titeket Atyám és az Ég angyalai előtt, hiszen ti is megismertetek engem. Megismertetek hittel és megvallottatok egész életetekkel, királyotoknak kiáltottatok. Jöjjetek tehát hozzám, és vegyétek birtokba az én királyságomat, legyen a tiétek ez a boldog ország. És ti, akik egész életetekben hittel és hűséggel kiáltottátok: Krisztus a mi Királyunk! Most egy örökkévalóságon át szűnhetetlen örömmel kiáltsátok: Krisztus a mi Királyunk!”

Mi híven kiáltjuk: Krisztus a mi Királyunk! Krisztus a mindenség Királya.
Az Ég Királya Ő, és a föld Ura. Ő az időnek és az örökkévalóságnak a Királya.
És a mi Királyunk Ő, a mi szívünk Királya, életünk minden napjának, minden tettünknek Ő az Ura.
Ezért híven kiáltjuk: Krisztus a mi Királyunk!
Híven - ez a szó kettőt jelent. Jelenti azt, hogy hittel, és azt is jelenti hogy hűséggel.
Hittel kiáltjuk: Jézus a mi királyunk! Hiszen szemeinkkel nem látjuk az Ő dicsőségét, hiszen nem ismerjük meg látogatásának idejét, szemeinkkel nem tudjuk Őt látni, hitünk azonban megmutatja Őt nekünk. Hitünk megmutatja az Ő dicsőségét és látogatásának napját.
Hitünk elmondja nekünk azt, hogy Krisztus mindig itt van, itt áll szívünk ajtajánál és zörget szüntelen.
És mi híven kiáltjuk, hittel: Krisztus a mi Királyunk! Kitárjuk előtte szívünk ajtaját és befogadjuk.
Nem idegen Ő, Ő a mi szívünk Ura, a mi Királyunk. Itt van életünk minden útján.
Minden tettünk, minden napunk Krisztusé, a mi Királyunké.
Hittel adjuk oda Krisztusnak minden cselekedetünket és szívünk minden érzését, a szeretettel, a türelemmel, a békével ékesítjük föl őket, hogy tetszését találja bennünk.
És odatesszük a lába elé, hogy így hódoljunk Krisztusnak, a mi Királyunknak, hogy kiáltsa kezünk minden mozdulata, szívünk minden dobbanása kiáltsa híven, hittel: Krisztus a mi Királyunk! Híven kiáltjuk.
E szó második jelentése, hogy hűséggel. Mindig, állhatatosan, szüntelenül kiáltjuk, hiszen tudjuk, hogy Krisztus életünk minden percének az Ura, a Királya.
Tudjuk, hogy életünk minden pillanatában itt van, itt áll a szívünk ajtajánál, és zörget.
És mi minden reggel fölemeljük a szívünket, kitárt szívvel kiáltjuk: Krisztus a mi Királyunk!
Minden imádságunk Őt dicsőíti, Őt áldja és magasztalja. Krisztus itt van egész nap.
Minden cselekedetünket híven, hűséggel Őneki ajánljuk.
Minden tettünkkel kiáltjuk: Krisztus a mi Királyunk!
És Őneki adunk hálát mindenért, minden estén, mert Krisztus itt van, Övé minden este az életünkben.
Híven kiáltjuk, hittel és hűséggel: Krisztus a mi Királyunk!
És nem kérdezzük meg: Ki vagy Te? Hol találunk meg Téged? Mikor jössz el hozzánk?
Nem kérdezzük meg: Mikor látunk? Nem kérdezzük meg: Mikor hódolhatunk előtted?
Hiszen hitünk megtanított minket: Krisztus életünk minden percében jelen van.
Övé az egész életünk.
Nem kérdezzük: Mikor jön el hozzánk, hiszen mindig ott van szívünk ajtajánál.
Híven, hittel és hűséggel Krisztusnak szolgálunk. És amikor Ő eljön, hiszen eljön úgy, hogy lássuk is színről színre, hogy lássuk az Ő hatalmát és dicsőségét, amikor odaállít bennünket Trónja elébe, akkor Ő sem mondja: Ki vagy te?
Nem mondja nekünk: Nem ismerlek meg téged, hanem azt mondja nekünk: Jöjjetek hozzám!
Jöjjetek, hiszen ti az én testvéreim vagytok, ti vagytok az én jóbarátaim.
Megismerlek benneteket.
Enyéimnek vallak titeket Atyám és az Ég angyalai előtt, hiszen ti is megismertetek engem.
Megismertetek hittel és megvallottatok egész életetekkel, királyotoknak kiáltottatok.
Jöjjetek tehát hozzám, és vegyétek birtokba az én királyságomat, legyen a tiétek ez a boldog ország.
És ti, akik egész életetekben hittel és hűséggel kiáltottátok: Krisztus a mi Királyunk!
Most egy örökkévalóságon át szűnhetetlen örömmel kiáltsátok: Krisztus a mi Királyunk!
Ámen.
2023. november 26. Takács Gyula plébános atya