Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Püspöki határozat Coreth Mária Terézia boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakaszáról

Boldoggá avatási eljárás2023. november 10-én hirdette ki Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök, hogy megkezdődik Coreth Mária Terézia boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza. Az alábbiakban a püspöki határozatot közöljük.  

 

 

PÜSPÖKI HATÁROZAT
az életszentség hírével övezett
Isten Szolgálója CORETH MÁRIA TERÉZIA
boldoggá- és szenttéavatási ügyében

 

A szentháromság egy Isten, Atya, Fiú és Szentlélek nevében. Ámen.

 

         A jelentős múltra visszatekintő, vértanú és hitvalló életekben gazdag Szombathelyi Egyházmegye püspökeként fontosnak tartom, hogy a hívek széles körében régóta tiszteletnek örvendő Isten Szolgálója Coreth Mária Terézia világi krisztushívő családanya, Boldog Batthyány-Strattmann László, a Szegények Orvosa hitvestársának boldoggá- és szenttéavatási ügyében az egyházmegyei vizsgálatot a jelenleg hatályos szenttéavatási szabályok és instrukciók alapján lefolytassam.

A 3697. protokollszámot viselő kanonizációs eljárásnak – a Szentek Ügyeinek Dikasztériuma nemzeti ünnepünkön, 2023. október 23-án kiállított Nihil obstare nyilatkozata (3697-2/23) értelmében – nincs semmilyen hivatalos akadálya. Az egyházmegyei eljárás lefolytatásához szükséges főpásztori illetékességet 2023. február 14-én (ZI. 2023/651) az Isten Szolgálója 1951-ben bekövetkezett halálának helye szerint illetékes Bécsi Főegyházmegye érsek metropolitájától megkaptam. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2022. szeptember 7–9-i, őszi rendes ülésén megtárgyalta és szeptember 13-i nyilatkozatával (730-3/2022) egyhangúan támogatta a nevezett eljárás megindítását és lefolytatását, melyet lelkipásztori szempontból különösen fontosnak és a teljes magyar társadalom számára üdvözlendőnek nevezett, és megállapította, hogy a magyar katolikus egyház körében Isten Szolgálója széles körben ismert és állandó tiszteletnek örvend.

 

Ezért kiválasztottam a mai jeles évfordulót, Isten Szolgálója Coreth Mária Terézia születésnapját és Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóval kötött szentségi házasságkötésének 125. évfordulóját, hogy ünnepélyesen kinyilvánítsam Isten Szolgálója boldoggá- és szenttéavatási eljárása egyházmegyei vizsgálatának lefolytatására vonatkozó főpásztori szándékomat és elrendeljem ennek hivatalos közzé tételét.

 

         Jelen határozatommal kinevezem Ftdő. Császár István urat püspöki delegátus bíróvá, Ftdő. Molnár Szabolcs urat promotor iustitiae-vé, Nagy Brigitta úrhölgyet az eljárás jegyzőjévé. Egyidejűleg a történész bizottság tagjaivá kinevezem Bojtos Anita úrhölgy vezetésével Schmidtmayer Mónika úrhölgyet, valamint Maurer Péter, Ftdő. Rácz Ágoston és Soós Viktor Attila urakat. Kinevezem továbbá Kovács Gergely okleveles posztulátor urat püspöki szakértővé, hogy az egyházmegyei bíróság munkáját segítse, valamint Angelo Pagano urat az eljárás során keletkező iratanyag fordítójává.

 

         Elrendelem e határozatba foglalt püspöki szándékom kihirdetését az egyházmegye papsága és hívei körében, kérve őket, hogy bármilyen irányú és vonatkozású észrevételeikkel, valamint tanúvallomásaikkal tegyék teljessé a lefolytatandó vizsgálati eljárást. Irodaigazgatóm ezekről a határozatba foglalt kinevezésekről tájékoztatni fogja az érintetteket, hogy megbízatásukat, melyre most kinevezést nyertek, elfogadhassák, a szükséges esküt letehessék és részt vehessenek az eljárás később, a történész bizottság szakvéleményének átvételét követően kitűzendő első, nyilvános ülésén.

 

 

Kelt 2023 novemberének 10. napján,

Isten Szolgálója Coreth Mária Terézia születésnapján és Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóval kötött szentségi házasságkötésének 125. évfordulóján,

püspöki székvárosomban, Szombathelyen.

 

 

 

 

Székely János

szombathelyi megyéspüspök 

 

 

Molnár Szabolcs

irodaigazgató