Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Gondolatok Karácsony ünnepére - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése

karacsony-unnepi-2023„Úgy jött el a te Istened, hogy a tied, úgy jött el a Szeretet, hogy a te szíved, az életed lett, a te tetteid, a mosolygásod arcodon. Mindez Ő, minden kegyelem, minden belőle sugárzik elő, a Végtelenből, az Örökből, aki a Jó, az Egyedülvaló. Íme, testté lett az Ige. Íme, mi látjuk Őt, íme, kezünkkel megfogjuk kezét, és Ő vezet. Íme, mi együtt étkezünk vele, és a szeretet az Ő kenyere. Íme, Ő az Élet, az Örökkévaló, íme, Ő a mi életünk lett.”

Az Ige testté lett, ember lett az Isten.
Az örök Ige, aki kezdettől van, aki ott van Istennél, aki Isten, emberré lett.
Megjelent embertestben, megjelent a Szeretet, a Végtelen, az Örök Élet, az egyedülvaló Jó,
aki korlátot nem ismer, akit kevesek az egek, hogy befogadjanak, akinek határt nem szabnak évezredek.
Az örökkévaló Élet, a tiszta Szeretet, íme megjelent neked, íme itt van veled, olyan, amilyen te vagy, olyan kicsinyke lett, hogy a kezeidben viheted Őt, hogy a szíveddel átöleled, hogy átjár téged, mint a fény, hogy egy veled.
Minden nap veled van, minden hajnalon Ő ébreszt fel, Ő a Szeretet, és Ő a te minden alkonyod.
Ott van veled minden tetted születésekor, és Ő születik meg minden mosolyodban arcodon, a Szeretet, az egyedülvaló Jó, a végtelen Élet.
Íme megjelent, akit soha senki nem látott, akit emberszem látni képtelen.
Királyok szerették volna látni Őt és nem láthatták, és próféták hallani de nem hallhatták, akit emberszív befogadni lehetetlen, a Szeretetet, a Végtelen, az Örök Életet, Istent, aki Egyedülvaló.
Őt, akit egek kevesek, hogy magukba fogadjanak, és akit nem zárhatnak be korok, íme olyan lett, amilyen a te életed: test lett, kicsiny Kisded. Íme, látható!
Olyanná tette önmagát, Ő, aki nem ismer változást, olyanná tette önmagát íme, hogy ott játszik a szemeid előtt, mint a fény, és nem vakít.
Olyan szelíd, olyan béke, olyan szeretet lett, olyan, hogy belefér gyönge kezeidbe, és törékeny szíved ezt a lángot éli, mindennap lobogni, szeretet lenni. Képes vagy a szeretetre.
Hatalmat adott teneked önmagára, olyan hatalmat, amelyik nem nyomasztja a kicsinyeket, hanem szabaddá tesz, fölemel, és úgy ad boldogságot a szívednek, hogy meg tudod ezt osztani testvéreddel, és tudni fogod, hogy mind, mind a te testvéreid.
Amerre jársz, mindenütt jót teszel, mert minden lépésedben ott van veled, mert így jelent meg a Szeretet, hogy a te életed legyen, hogy a te szíved.
Így jelent meg a Szeretet, hogy tebenned tündököl a Fény, az Örökkévaló Élet.
Így jelent meg a Szeretet, hogy te látod Őt, te szemeiddel szemlélheted, és a megérinthetetlent, a Szentet, a Szeretetet kezeiddel megfogod, és Ő a kenyered, együtt étkezel Ővele, és belőle élsz, és a Szeretetben megmaradsz.
Őbenne születik minden pillanat, Őbenne ölt testet minden gondolat.
A te egész életed szeretet, ilyen hatalmat adott teneked a te Istened.
Így jött el Ő, kegyelem lett, kegyelemből kegyelemre halmozott ajándék.
Úgy jött el a te Istened, hogy a tied, úgy jött el a Szeretet, hogy a te szíved, az életed lett, a te tetteid, a mosolygásod arcodon.
Mindez Ő, minden kegyelem, minden belőle sugárzik elő, a Végtelenből, az Örökből, aki a Jó, az Egyedülvaló.
Íme, testté lett az Ige. 
Íme, mi látjuk Őt, íme, kezünkkel megfogjuk kezét, és Ő vezet.
Íme, mi együtt étkezünk vele, és a szeretet az Ő kenyere.
Íme, Ő az Élet, az Örökkévaló, íme, Ő a mi életünk lett.
Ámen.
2023. december 25. Takács Gyula plébános atya