Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Gondolatok Évközi 4. vasárnapra - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése

evkozi-4-2024„Igen, elvezet Ő, és részesít téged az Ige ajándékából. Az Ő ajándéka az igazság teljessége. Látni fogod Őt színről színre. Úgy fogod megismerni az Atyát, ahogy Ő ismer téged. Ott állsz a színe előtt. És akkor nem rettenet lesz az Ő igéje, hanem élet. Mert az igazság teljessége megszentel, és a szentek mindörökké élnek a Szentnek színében, Örök életet ajándékoz Isten Örök Igéje, akik engedelmeskedtek neki, akik követték a hívást, akik meghallgatták a csendes szólítást. Örök, végtelen és halhatatlan életet ajándékoz neked az Ige.”

Isten prófétát támaszt. Prófétaként adja Mózest a választott népnek.
És Mózes után másik hasonló prófétát ígér meg. Jézus is Isten prófétájaként jött el.
És Isten prófétai szava ott van minden ember lelkében. Igen, Isten beszélget veled.
Isten megnyilatkozik a szívedben, de prófétaként nyilatkozik meg.
Mit jelent, hogy Isten próféta ajka által szól az emberhez?
Azt jelenti, hogy Isten hatalmas Igéje, az elviselhetetlen, a rettentő, az emésztő Tűz úgy szólal meg, hogy szinte-szinte észre sem veszed.
Csendben, alázattal, mélyen, elrejtve a szívedben, ott hangzik fel Isten Igéje, Isten beszélgetése veled.
Hiszen azért adta Mózest prófétának, mert a nép azt kérte a Sínai-hegynél, hogy ne szóljon hozzájuk az Isten beszéde.
Ez a beszéd olyan, mint sziklákat tördelő vihar, olyan, mint mennydörgés és villámló tűz, ez a beszéd olyan, ahogy a próféta mondja: Ha az oroszlán ordít, ki ne remegne? És ha Isten szól, ki ne félne?
Isten szava rettenet, mert végtelen hatalom, és nincs, aki ellene állhat.
Isten mégsem így beszél veled. Beszél veled minden nap. Minden nap megérinti a szívedet.
Szüntelen lobog előtted az Ő világossága, és vezet, hív, tanít és figyelmeztet, bátorít és erőt ad, vezeti lábad lépteit, arra az ösvényre igazítja, amely az igaz út.
De hogyan történik ez a beszélgetés? Észreveszed? Ó, milyen ritka. Igen, drágalátos az Úr Igéje.
De inkább drágalátos az Úr igéjének észrevétele!
Milyen ritkán veszi észre az ember, hogy ott van a lelke mélyén az Isten, és beszélget.
És rád bíz feladatot, és hív, és fölemel, mert Isten prófétai módon beszél az emberrel.
Jézusról, igen, Isten prófétai igéjéről ezt mondja az apostol: Ő Isten lévén, Isten alakját nem tartotta olyan dolognak, amihez föltétlenül ragaszkodjék, hanem kiüresítette önmagát, alázatos lett, megalázta magát.
Igen, Isten Örök Igéje, az Ige, aki Istennel ugyanaz, az Ige, aki ott van az Atya kebelén, aki látja az Atyát, Isten fénylő, tündöklő Igéje, e rettentő Erő megalázta önmagát.
És úgy áll a szíved ajtajánál, mint a koldus, mint az éjszaka jött jóbarát, úgy zörget, és vár téged, hogy kinyisd az életedet.
Nem tör rád, ajka igéjével nem pusztít el, pedig Isten Igéje, az Ő ajkának lehelete, mint viaszt, úgy olvasztja el a hegyeket.
De Ő úgy szól hozzád, olyan csendben, hogy észreveszed?
És ha észrevetted, érzed az Ő hatalmát? Követed, amikor hív?
Isten Igéje alázattal lakik benned.
Benned lakik, de csendben és engedékenyen, hatalmát elrejtve mélyen és titokban szól hozzád.
És mit kíván? Mit kíván ez a megalázkodás?
Hogy leborulj ez előtt az alázatos Hatalom előtt, hogy imádd az Igét, halljad a szívedben, a lelkedben nap mint nap veled beszélgető Istened szavát, hogy kövesd a hívást, hogy a nyomában járj, hogy hadd vezessen téged, vezessen az igazság ösvényén, az élet útján, és elvezessen Önmagához, mert igen, elvezet Ő, és részesít téged az Ige ajándékából.
Az Ő ajándéka az igazság teljessége. Látni fogod Őt színről színre.
Úgy fogod megismerni az Atyát, ahogy Ő ismer téged.
Ott állsz a színe előtt. És akkor nem rettenet lesz az Ő igéje, hanem élet.
Mert az igazság teljessége megszentel, és a szentek mindörökké élnek a Szentnek színében, Örök életet ajándékoz Isten Örök Igéje, akik engedelmeskedtek neki, akik követték a hívást, akik meghallgatták a csendes szólítást.
Örök, végtelen és halhatatlan életet ajándékoz neked az Ige.
Ámen.
2024. január 28. Takács Gyula plébános atya