Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Megszentelt élet napja Sárváron

088Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Sárváron a Szent László templomban gyűltek össze az egyházmegye szerzetesei és szerzetesnői, hogy együtt adjanak hálát a meghívásért és megújítsák fogadalmukat püspöki szentmise keretében, melyet Dr. Székely János megyéspüspök mutatott be a helyi atyák és a szerzetesek koncelebrálásával.

Karácsony után 40 nappal Jézusnak a jeruzsálemi templomban történő bemutatására emlékezünk. A mózesi törvényben előírt áldozat bemutatáskor jelenlévő agg Simon Jézust a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte. Így vált a gyertya Jézus értünk vállalt áldozatának valamint a világ világosságával való találkozás jelképévé. 1997-ben Szent II. János Pál pápa ezt a napot a megszentelt élet Világnapjává nyilvánította. Ettől kezdődően évről-évre ezen a napon az Istennek szentelt férfiak és nők hálát adnak hivatásuk nagy ajándékáért.
A Szombathelyi egyházmegyében szolgáló szerzetesi közösségek – ferences, szalézi, domonkos, premontrei, Notre Dame rend, Szociális testvérek társasága, Szeplőtelen fogantatás kongregációja –  tagjai az idei évben Sárváron találkoztak. A program a fényhez kapcsolódó gondolatébresztővel kezdődött. Ezt követően pedig a jelenlévőknek lehetőségük nyílt gondolataik megosztására ehhez kapcsolódóan. A kis csoportos beszélgetés után a zsolozsmát imádkoztak a sárvári templomban a hívekkel közösen. A szentmisét Dr. Székely János megyéspüspök mutatta be, aki megáldotta a gyertyákat, mint az önfeláldozás és az önátadás jelképet. Az ünnepi liturgia a szerzetesek és az atyák gyertyás körmenetével folytatódott.

Püspök atya a prédikációjában azt emelte ki, hogy a szerzetesi élet ajándék az Egyház, a világ számára. Adjunk hálát a meghívásokért, és az odaadott életekért! János püspök megemlített két példát a legelső, szerzetesekkel kapcsolatban, melyben saját maga is átélhette, mit tudnak ők - Krisztus jegyeseként - a világnak adni. Az egyik kis korában történt, mikor egy idős szerzetes atya lehajolt bekötni a cipőfűzőjét. Ilyen alázattal, szeretettel, odaadással szolgálta a rábízottakat. A szolgáló Krisztus volt jelen az ő életében. A másik meghatározó példa egy kármelita nővér volt, aki abban az időben titokban működhetett csak, nem lehetett tudni róla, hogy ő szerzetes. Egyszer, egyik este bevitte a ministránsokat a szentélybe, leoltott minden lámpát, és a tabernákulumot kinyitva azt mondta: itt van Jézus, szólhatnak hozzá! A szeretetet, a közelséget megéreztette velük - a Jegyes közelébe vitte őket. A szeretet és isteni közelség mellet a szerzetesek átélik a Szűzanyával együtt a fájdalmakat is. A szerzeteseknek is sokszor a lelkét tőr járja át. De emelett a megszentelt élet áltak, a szerzetesek mindenki testvérévé, nővérévé, szolgájává, megajándékozójává válnak. Végül Püspök atya a homíliájában háláját fejezte ki a szerzetesi hivatásokért, hálát adott mindazokért, akik nagylelkűen ajándékozták Istennek életüket. Megköszönte az egyházmegyében működő szerzetesrendek jelenlétét és áldozatos munkáját, majd arra biztatta a jelenlévőket és rajtuk keresztül a távolmaradottakat is, hogy szent életet éljenek! 

Dr. Székely János predikációja ITT visszahallgatható! 

A szentmise keretében a jelenlévő szerzetesek ünnepélyesen megújították szerzetesi fogadalmukat. Az eseményt jó hangulatú vacsora zárta, ahol a jelenlévők megtudhatták a következő év találkozójának helyszínét.

Filoména nővér, Rita nővér