Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Nagypénteki keresztút - Dr. Takács Gyula atya gondolatai

nagypentek-keresztut-2024Nagypénteki keresztúti elmélkedés.

Bevezetés
Jézus keresztútja a Szeretet útja, a Szeretet titkához, a Kereszt mélyéhez vezet. Lépjünk úgy Jézus keresztútjára, mint akik remélünk a Szeretetben, akiknek reményük a Kereszt.
Úgy járjuk Jézus keresztútját, hogy szeressük a Szeretetet, szeressük a Keresztet. És úgy érkezzünk el Krisztus keresztjéhez, hogy ott akarjunk maradni nála mindörökre.
Úgy álljunk Krisztus keresztje előtt, mint akik hisznek, hisznek a Szeretetben, hisznek a Keresztben, és ezért imádattal térdet hajtanak a Szeretet titka, a Kereszt előtt, és hangos szóval, szüntelenül áldják a Kereszt Királyát, az üdvözítő Bárányt. 


1.állomás: Pilátus halálra ítéli Jézust
Jézus ott áll Pilátus ítélőszéke előtt. A Szeretet áll az ember színe előtt. Áll némán, hangtalan, hangját nem hallani tereken, nem kiált. A Szeretet nem követel. Csak áll előtted, ott áll életed minden pillanatában. Ott áll szíved ajtajában, és zörget. Milyen a te ítéleted? Mire ítéled a Szeretetet? Kinyitod előtte a szívedet?


2. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet
Jézus a szeretet terhét vette a vállára. Mert a szeretet teher, édes, de valóban iga. És Jézus nem vonakodik. Magára vállalta a szeretet minden terhét és hordozta. Az áldozatot hozta – Önmagát adta érted. Megfizette a szeretet drága bérét. Jézus érted vitte a szeretetet, és neked hozza a szeretet gyümölcsét, az örök életet. 


3. állomás: Jézus először esik el a kereszttel
Jézus elesik a kereszt súlya alatt. A szeretet egyre mélyebb lesz. Minden áldozat mélyebbé, és teljesebbé teszi a szeretetet. Jézus a szeretet útját járja. Jön hozzád és jön mindvégig, hűségesen az áldozat Benned esik el – mélyedbe hull, mint elvetett mag. Szárba szökken? Hoz termést, százszorosat? Ne fojtsátok el a szeretetet. Hagyjátok, csak hagyjátok élni a kegyelmet!


4. állomás: Jézus szent anyjával találkozik
Jézus találkozik a kereszt útján édesanyjával. A Szeretet találkozik a szeretettel. És íme az út ünnep lesz. Veled is találkozik nap mint nap. Melléd szegődik útközben. Hány ünnepet adsz te a keresztet hordozó, a szeretet útját feléd járó Jézusnak? Hány szeretetet a Szeretetnek? 


5. állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni
Íme a Szeretet ajándékot ad. Ajándékul adja a keresztet. Kiegészítheted a szenvedést. Viheted Krisztus keresztjét testedben. Hányszor és hányszor felajánlja neked Jézus a nehéz kegyelmet, a kereszt terhét, a szeretet édes igáját. És te megismered az Ő látogatásának óráját? És magadra veszed? És viszed te is a Szeretet áldott ajándékát?

 

6. állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak
Veronika kendőt nyújt Jézusnak, szeretetet ad a Szeretetnek. Egy kevés morzsát, egy csepp enyhületet, mert látta a fájdalmat, és együtt érezett. Ó hányszor és hányszor viszonozhatod a szeretetet! És amikor szeretetet adtál, Jézus arcára kendőt borítottál. Amikor letörölted a könnyeket, Jézus fájdalmát enyhítetted.

 

7. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel
Jézus újra elesett. Egyre mélyebb a szeretet. Mert a szeretet útja nehéz út, de egyre szebb és egyre teljesebb. Jézus mindvégig vitte a keresztet, végigjárta a Szeretet útját és teljessé tette. Tőled is a mindvégig hűséget kívánja meg, a szeretet állhatatosságát, a teljességet. Szeresd a mélyet, az éjet.

 

8. állomás: Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat
A Szeretet vigasztal. Nem nyitja panaszra ajkát, hanem áldást oszt. Nem elszomorít, inkább gazdagít. Ó mennyi erőt ad a Te szereteted azoknak, akik Téged követnek. Zöldellő ág, Te lankadatlan, Te fáradhatatlan Szeretet, Krisztusnak élő ága. Te vagy a Szeretet útját járó tanítványok reménye és vigasztalása. A Benned megmaradt ágak jó termést hoznak.

 

9. állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszttel
Minden elesésed magasztosabbá tett Téged. Atyád ölébe hulltál, nem kőben botlottál meg, a Szeretet ölelt át, vonzott Magához. Íme, egy vagy Ővele. Fölemelt Téged a Szeretet mélye, felvisz az égbe. Ez az út, amelyen előttünk jársz Krisztus, a Szeretet útja, a végtelen Szeretet útja a végtelen Szeretet titkához vezet, elvezet a rejteki Atyához, a Szikla hasadékához.

 

10. állomás: Jézust megfosztják ruháitól
A Szeretet ékessége a Szeretet maga. A Szeretet díszes ruhája önmaga. Vajon elvehettek-e Tőled valamilyen szépséget? Hiszen Te a Szép Szeretet vagy, a végtelen, az örökké tündöklő dicsőséges Szeretet. Vajon megfoszthattak-e a Dicsőségtől Téged? Ó, dicsőség Krisztusa, öltöztess fentről egybeszőtt Ruhádba, add nekem Koronád, Szeretet Bajnoka.

 

11. állomás: Jézust a keresztre szegezik
Íme, a Szeretet útja már elérkezett a célhoz. A Szeretet útja már ott van a Szeretet titkánál, Ég és föld között lebeg. Az Ég, a végtelen Szeretet ölében. Ott van az Atya kebelén az Egyszülött, a Szeretet Istene. Élő Tővel élő Ág egyetlen Egy. És ott van a világon minden helyen, mert az Ő testvére lett az ember. Mindenkinek mindene.

 

12. állomás: Jézus meghal a kereszten
A Te halálod, ó Szeretet Mélye, a Te halálod az élet Teljessége. Hiszen a Szeretet felett a halálnak hatalma nem lehet. Te a Bőség vagy, az élet Gazdagsága. És megosztottad szereteted kincseit azokkal, akiket szerettél: az emberekkel, testvéreiddel, kicsinyekkel és szegényekkel. Odaadod nekünk a Szeretet titokzatos életét, az örök boldogságot.

 

13. állomás: Jézus testét leveszik a keresztről és fájdalmas anyja ölébe fektetik
A Szeretet ott van a szeretet ölében. Odaadta önmagát neked a te Istened, az örök, a végtelen Szeretet. Kegyelem lett. Rád bízta a Kincset. Ott van minden mozdulatodban, minden pillanatban, ott van az ajkadon és a szívedben, ott van a kezeidben, hogy a te szereteted ölében, az élet tetteiben éljen a végtelen, az Örök Szeretet.

 

14. állomás: Jézus holttestét sírba teszik
A Szeretet nyugalma az Ünnep. Ott vagy az Atyánál. Ott voltál kezdetben, és ott vagy mindörökké. Örök Ünnep vagy, Örök Béke. Te vagy a mi Békénk. Hiszen itt vagy már a szívünkben, és itt vagy az életünkben, a tetteinkben pihensz meg, minden jóságban és minden szeretetben. És milyen nagy a Te örömed, mekkora a béke! És mekkora békét adsz tieidnek, akik egyek Teveled a szeretetben. 

 

Befejezés
Tekints le kérünk Urunk családodra!
Tekints le mindazokra, akiket hívtál és vonzottál szereteted magasából.
És add meg nekünk, akik Tebenned remélünk, a Szeretet mindennapi kenyerét.
Add meg nekünk a Te kegyelmedet, hogy szeressük a Szeretetet, hogy lássuk és higgyünk benne, hogy mindig ott legyünk nálad, a Te kereszted titokzatos mélyén, a Te szereteted örök ünnepén.

Ámen.

2024. március 29. Takács Gyula plébános atya