Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Gondolatok Húsvét vigiliájára - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése

husvet-vigiliaja-2024„A Szeretet győz, a Szeretet diadalmaskodik. Ezt tanítja nekünk a mai éjszaka Hajnala, amely fölvirradt, és alkonyt nem lát sohasem, örök ragyogás, örök élet a feltámadás. Ez a Szeretet. És az életedben elvetette a szeretet magvait a Szeretet Istene. Benned van, csak ne féljetek, ne féljetek a szeretettől! Ne félj attól, hogy elfelejtsd önmagad! Ne félj az önfeláldozástól! Bátran szeress! Csak nyújtsd ki a kezedet és fogd meg a testvéredet! Nem ellenség ő, nem idegen, ő jóbarát. A te szereteted a feltámadás, a testvéred feltámadása lett, a szeretet ünnepe. Csak bátor legyél! Ne féljetek! Halljátok meg ennek az éjszakának angyali szavát: Ne féljetek a Szeretettől! A Szeretet él, a Szeretet élet, a Szeretet örökkévalóság.”

Húsvéti vigíliánk ünnepi liturgiájából egy rövid kis mondatot szeretnék kiemelni: ... bátran töltse be az Isten házát... És ebből a rövid mondatból is egyetlen szót választottam ki: bátran.
Ez a szó legyen a mai ünnepi elmélkedésünk tárgya.
A bátorság, amelyről a himnusz énekel, a szeretet bátorsága.
Az ünnep, amelyet ez a vigília megünnepel: a Szeretet feltámadása.
Hiszen a Szeretet támadt fel. Feltámadt a gyűlölet halálából.
Már élt, él a Szeretet töretlen és törhetetlen akkor, amikor keresztre feszítették a Szeretetet.
Nem töretett meg.
Imádkozott azokért, akik átkozták Őt, és könyörgött azok életéért, a bocsánatért, akik Őt halálra adták.
Ép maradt, töretlen a Szeretet.
És íme, a Szeretet él, íme, a Szeretet győzött, íme, a Szeretet föltámadott - ez a húsvét.
A húsvét a Szeretet Istenének ragyogó diadala, aki odaadta önmagát értünk, mert úgy szeretett bennünket, bennünket, bűneinkben lévén ellenségeit szeretett, úgy szeretett bennünket, hogy életét adta értünk.
Úgy szeretett bennünket, amilyen Ő, amilyen a Szeretet.
És íme, győzött. Íme, a Szeretetnek igaza van. És gyűlöletnek nincs hatalma felette.
És bátor a Szeretet. Erre tanít bennünket Krisztus élete, Krisztus halála és Krisztus feltámadása.
Bátor a Szeretet.
Bátornak kell lennie, mert a Szeretet áldozat, mert a Szeretet elveszíti önmagát, elfelejti, ami neki kedves, és arra tekint, ami másoknak használ.
A szeretet önfeláldozás.
Igen, a szeretet halál, mert lemondás a szeretet, mert veszteség a szeretet, önmagunk elveszítése.
De a szeretetnek igaza van, mert a szeretet halála az élet, mert a százszorost nyeri meg.
Mit talál? Mit nyer meg a Szeretet? A testvéreket.
Megtalálja a másikat. Megtalál egy kezet, és megfogja azt.
És a kettek nem ellenségek többet, nincsenek idegenek. A kettek egy lettek. Ezt teszi meg a Szeretet.
Ezt tette Krisztus, és erre tanít, és erre bátorít a feltámadás.
Krisztus összekötötte a földet és az eget, és lerombolta a válaszfalat.
A bűn átkát törte meg, legyőzte a halált. És az ember Isten barátja lett.
Isten barátja azért, mert Isten odaadta önmagát a barátságért, mert Isten szeretett, és az Ő szeretete győzedelmeskedett.
És milyen sok testvére lett, milyen megszámlálhatatlan sokaság!
Íme, itt vagyunk megint! Íme, megtöltjük az Isten Házát!
Mert a Szeretet vonzott bennünket, a lángoló, az élő, a győztes Szeretet.
A feltámadott Krisztus hívott bennünket ide. A Szeretetnek igaza van.
És a Szeretet tanít, bennünket is tanít, megtanít a szeretetre, tanít és bátorít.
Ma ezt tanítsa meg nekünk, ezt az egyetlen szót csupán: a szeretethez bátorság kell.
Mert hiszen ez a hely, ahol vagyunk, annyi tanulsággal teli, és annyi szenvedéssel terhes.
Ez a hely határ, és arra döbbent rá bennünket, hogy ember és ember között falak épülnek és határok feszülnek.
És akik testvérek, ők idegenek lesznek, idegenek és ellenségek.
És akik arra teremtettek és arra kaptak kegyelmet, hogy szeressék egymást, hogy egyek legyenek, ők szétszakadnak, és gyűlölik egymást. Erre döbbent rá bennünket ez a hely.
De amikor ma ezen az ünnepen mi átmegyünk a határokon, amikor hirdeti a mi ünneplő örömünk, hogy nincs határ többet, ami embert emberrel szembefordíthatna, nincsen távolság, ami elszakíthatna, mert testvér az ember, testvér, akit átölel a szeretet, akinek odaadja önmagát.
De ehhez, ehhez a szeretethez bátorság kell, erő kell, és a bátor Szeretetnek igaza van, mert a bátor Szeretet feláldozza önmagát, lemond önmagáról, nem azt nézi, ami magának kedves, hanem ami hasznos a másiknak.
És a sértést nem tartja számon, hanem örül a másik igazának, és a másik örömének szolgál.
A szeretet, a bátor szeretet önfeláldozás.
És ez a Szeretet él, nem hal meg sohasem, ez a Szeretet szemébe néz a gyűlöletnek.
Halál, ó gyűlölet, hol a te fullánkod? A Szeretet győz, a Szeretet diadalmaskodik.
Ezt tanítja nekünk a mai éjszaka Hajnala, amely fölvirradt, és alkonyt nem lát sohasem, örök ragyogás, örök élet a feltámadás. Ez a Szeretet.
És az életedben elvetette a szeretet magvait a Szeretet Istene.
Benned van, csak ne féljetek, ne féljetek a szeretettől!
Ne félj attól, hogy elfelejtsd önmagad! Ne félj az önfeláldozástól! Bátran szeress!
Csak nyújtsd ki a kezedet és fogd meg a testvéredet! Nem ellenség ő, nem idegen, ő jóbarát.
A te szereteted a feltámadás, a testvéred feltámadása lett, a szeretet ünnepe.
Csak bátor legyél! Ne féljetek!
Halljátok meg ennek az éjszakának angyali szavát: Ne féljetek a Szeretettől!
A Szeretet él, a Szeretet élet, a Szeretet örökkévalóság.
Ámen.
2024. március 30. Takács Gyula plébános atya