Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Nagycsütörtök - az utolsó vacsora emlékezete

011Nagycsütörtökön este Dr. Márfi Gyula ny. érsek celebrálta a szentmisét, az utolsó vacsora emlékére.

Érsek atya szentbeszédében az Oltáriszentséget állította a középpontba. Azt járta körül, mit jelent nekünk az Eucharisztikus Krisztus. Egy jel, amely a földön járt Krisztusra emlékeztet. Megtestesült, 30 évig rejtett életet élt Názáretben. Nagyhatású beszédeket mondott, csodákat tett. Feláldozta magát értünk, meghalt, feltámadt és felment a mennybe. Nemcsak emlékezünk arra, hogy Jézus meghalt a kereszten, hanem közvetlen tanúi vagyunk. Jelenidejüvé válik, ami több mint 2000 éve történt. Most ott állunk Krisztus keresztje alatt. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.

A szentbeszéd után, érsek atya megmosta 12 férfi lábát, emlékezve Jézus lábmosás szertartására. A szentmise végén, oltárfosztás volt, majd Krisztus olajfákhegyi szenvedésére emlékezve, virrasztást vezettek a Szociális testvérek, melynek végén elimádkozták a zsolozsma kompletórium részét.

A szentmise IDE kattintva megtekinthető.