Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Zarándoklat Csiksomlyóra a pünkösdi búcsúra

Csíksomlyói búcsúA Szent Márton Plébánia a Csíksomlyói pünkösdi búcsúra Mikulyák László plébános atya vezetésével zarándoklatot szervezett 2024. május 16-21-ig. A résztvevők közül néhányan megosztották a zarándoklattal kapcsolatos élményeiket, gondolataikat.  Bodorkósné Kiss Mária írását ovlashatják. 


Csíksomlyói búcsúÉvről évre egyre többen készülődünk különböző hosszúságú és időtartamú turista és zarándokutakra, magyarországi illetve külföldi helyek felkeresésére.

Mi az elképzelése a turistának, mi a vágya a zarándoknak?

Van-e különbség a célok kitűzésében, a készülődésben, a befejezésben, az elégedettségben?

A válaszadók azok, akik mindkét utat járják.

1994-ben turistacsoporttal gyönyörködtem Erdély tájain, csodáltam hegyeit, épületeit, várait, emlékeztem történelmi és irodalmi tanulmányokra, jutottak eszembe a közelmúlt eseményei. A csíksomlyói hegyet is megmásztuk, messze láttunk a mezőségi lankákon, hallgattuk a búcsús történeteket, láttuk a kegytemplomot és kápolnákat. A táj elbűvölt, igyekeztem magamban lefényképezni.

Csíksomlyói búcsúA zarándokútnak, különösen a Mária kegyhelyeknek valóságos vonzása és valóságos ereje van. A mai korban is tömegeket hív az út, a lelki megpihenés vágya, a közös cél, az egyéni és közös hálaadó és kérő ima. A zarándoklat mára a bizonyos igényeket és résztvevőket tekintve nemcsak vallásos, hanem nemzeti egységének, identitásának megerősítésének is lehetőségévé vált.

Zsuffa Tünde szerint van néhány hely a világon, ahol az Ég összeér a Földdel.

Csíksomlyó ilyen hely.

A Szent Márton plébániatemplom zarándokcsoportjával, Mikulyák László plébános atya vezetésével jutottam el idén a csíksomlyói kegytemplomba illetve a búcsú színhelyére. A búcsú a székelyek középkori eredetű fogadalmi zarándoklata, amely 1990-től kezdődően mára már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. Felföldi László, a pécsi egyházmegye püspöke, az idei búcsú szónoka, prédikációjában mutatta be, hogy több eszköz is rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy békét teremthessünk magunkban és a világban egyaránt.

Jó volt csatlakozni a zsibogó, éneklő és imádkozó közösséghez, nem láttunk különbségeket, mindenki egyenlő volt a felhők közül kibukkanó nap alatt, lelki és fizikai pihenésre vágytunk a sok-sok lépés után. Megcsodáltuk a keresztaljákat, a sokféle viseletet, láttuk az áhítatos arcokat.  Átéltük a könyörgések, kérések jelentőségét, megrendülten imádkoztunk, énekeltük a himnuszokat.

Tudjuk feladatunkat: szeretetet és békességet adni az itthon és otthon maradottaknak. A pünkösdi erőgyűjtés segíthet abban, hogy elköteleződésünket és elszántságunkat megerősítsük, céljainkat tudatosítsuk, mert Krisztus számit ránk!

Búcsúzva a hegytől, láttam a feliratot: Isten áldása hozott,

                                                              Isten áldása kísérjen bennetek!