Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Jákon a szombathelyi KÉSZ csoporttal

img-20240524-163441-1Május 24-én, pénteken délután érkeztünk a teljesen újjávarázsolt restaurált  800 éves Jáki Szent György templomhoz.

img-20240524-163423-1Az apátsági templomot szinte középkori fényében láthattunk.  Ják plébánosa Zakó Jenő atya tartott előadást a KÉSZ tagoknak  a templom  felújítási munkálatairól, és a románkori és román stílusú bazilika jelenlegi látnivalóiról. Hosszú évekig tartottak a feltárási munkák. A templom altemplomában  megtalálták Jáki Nagy Márton donátor sírját , akinek földi maradványai  most a templom  belső lépcsői előtti sírban nyugosznak.

Nagyon örömteli  volt látni Nyugat- Magyarország egyik ékességét  a maga szépségében és  a teljes hitelességre törekvő felújításában.

A templom megtekintése után,  Sárközi János felvidéki helytörténész  előadását hallgattuk meg   Kollányi Ferenc c. jáki apátról  ( 1863 – 1933).

img-20240524-170749-1Kollányi Ferenc (Szentpéteren  - ma Komáromszentpéter   született – Budapesten hunyt el.), római katolikus pap volt, egyháztörténész, könyvtáros, levéltáros, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja  és a  magyarországi római katolikus egyház és egyházjog középkori történetének kiemelkedő kutatója.

Teológiai tanulmányait Nagyszombatban  végezte és 1885-ben szentelték pappá . 1902-ben jáki  apáti címet kapott. 1911-ben  nagyváradi  kanonok lett, és ettől kezdve az ottani munkáknak szentelte figyelmét, életét. Pappá szentelése után a tudományos munkákat végzett. Könyveit, kutatásait ma is felhasználják. Nélkülözhetetlenek elsősorban a magyarországi római katolikus egyház és egyházjog középkori múltjának  megismeréséhez.

Zarándoklatunk befejezéseképpen részt vettünk a Zakó Jenő atya által tartott szentmisén.  Akkor is csodálva a 800 éves középkori templom szépségeit.