Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Területi és személyi változások egyházmegyénkben 2024. augusztus 1-jétől

Területi és személyi változások 2024. augusztus 1.Dr. Székely János megyéspüspök 2024. augusztus 1-jétől az alábbi területi és személyi változásokat rendelte el a Szombathelyi Egyházmegyében. PLÉBÁNIA ÚJRAALAPÍTÁSA ÉS TERÜLETI ÁTRENDEZÉS

• Vaskeresztes központtal újraalapítom az egykori plébániát, amelynek Narda és Felsőcsatár lesznek a fíliái.
• Nemesrempehollós és Egyházashollós fíliát az Egyházasrádóci Plébániától a Körmendi Plébániához csatolom.

PLÉBÁNOSI KINEVEZÉS

• Dr. Perger Gyula atyát saját kérésére – lemondását elfogadva – felmentettem a székesegyházi plébánosság alól sokrétű feladatai miatt, amelyek továbbra is érvényben maradnak.
• Wimmer Roland gazdasági helynök urat megbízom a Székesegyházi Főplébánia plébánosi teendőivel.
• Vaskeresztes plébánosává Bóka Balázs atyát nevezem ki, aki emellett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán doktorandusz hallgató lesz.
• Bodorkós Imre szentgotthárdi plébánost a szombathelyi Szent Márton Plébánia plébánosává nevezem ki.
• Déri Péter jánosházai plébános szentgotthárdi plébános lesz, akire ezzel egyidőben a helyi katolikus iskola püspöki referensi tisztséget is rá bízom.
• Mikulyák László atyát a szombathelyi Szent Márton Plébániáról a Jánosházai Plébániára küldöm plébánosi minőségben.
• Aigner Géza atyát – egészségi állapotára való tekintettel – felmentem letenyei plébánosi megbízatása alól, és kisegítő lelkészként a zalaegerszegi Szent Mária Magdolna Plébániára helyezem.
• A Letenyei Plébánia új plébánosa Orsos Zoltán atya lesz.

KÁPLÁNI ÉS ISKOLALELKÉSZI KINEVEZÉS

• Vigh Balázs atyát Kőszegre küldöm kápláni minőségben.
• Járfás Ádám leendő újmisés paptestvérünket a Szombathelyi Főplébánia káplánjává, valamint egyetemi lelkésszé nevezem ki.
• Pongrácz Benedek leendő újmisés atyát a Szentgotthárdi Katolikus Iskola iskolalelkészévé nevezem ki, és egyúttal megbízom a Szentgotthárdi Plébánia kápláni teendőinek ellátásával.
• Rákos József leendő újmisés paptestvérünk a Zalaegerszegi Szent Mária Magdolna plébániára kerül kápláni minőségben.
• Rátkai István leendő újmisés atya a Celldömölki Nagyboldogasszony Plébánia káplánja lesz.

KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLAT
• Bodorkós Imre atya a Szombathelyi Kórházlelkészség vezetője lesz. Állandó megbízatással Dr. Pem László kanonok és Gaál Sándor plébános lesznek segítői. A Táplánszentkereszti Katolikus Szociális Intézmény lakóinak lelkigondozását Ipacs Bence atya látja el, míg a szombathelyi Gagarin úti Katolikus Szociális Intézmény lelkigondozója Haller László atya lesz.

TANULMÁNYI SZABADSÁG

• Dr. Németh Norbert atyának, miután lejárt 6 éves rektori megbízatása a Pápai Magyar Intézet élén, egyéves tanulmányi szabadságot engedélyeztem Olaszországban.
• Merkli Ferenc atya tanulmányi szabadságát folytatva a Jánosházai Plébánián segíti a lelkipásztori munkát, zalaerdődi lakhatással.