Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Gondolatok Évközi 12. vasárnapra - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése

evkozi-12-2024a„Adjatok hálát az Úrnak, mert irgalma örökkévaló! Adjatok hálát az Úrnak, aki ott áll a teremtés mögött! Lássátok meg a teremtett világ minden szépségében, minden kincsében, gazdagságában az Irgalmat, az Isten Kezét, és csókoljátok meg ezt a Kezet, hálaadó, köszönő lelkülettel. És lássátok meg Krisztus keresztjének ragyogó fényét! Ebből a keresztből új világ született a szívedben, új egek és új földek. Ismerjétek meg a Kereszt kegyelmét, és adjatok hálát, ó szüntelen dicsőítsétek az üdvösség Istenét!”

Ki lehet ez? - a tanítványok egymást kérdezgették.
Látták a szelet, a vihart, és a tenger ijesztő hullámait, és látták a nagy csendességet, és akkor megkérdezték: Ki lehet ez? Ki parancsol a szélnek, a viharnak, a tengernek?
Ki Ő?
Isten a viharból - Jóbhoz - hasonló kérdést intéz az ószövetségi olvasmányban: Ki zárta el kettős kapuval a tengert?
Vajon mi tudjuk-e?
Nem kell hogy vihart, hogy tengernek hullámait lássuk magunk körött, csak nézzünk egyetlen egy gyenge fűszálát, amely meghajlik a harmatcsepp súlya alatt.
Ki lehet ez? És ki ragyogtatja föl minden reggelt? Minden hajnalnak ki ad fényességet?
És ki az alkonyok békéjének Teremtője?
Ki ad a szívnek minden dobbanást, és minden örömet ki ad az embernek, embernek és állatnak egyaránt?
E teremtett világ minden szépségét ki alkotta meg? Ki Ő tehát?
Ha tudod, hogy ki áll minden harmatcsepp mögött, ha tudod, hogy e teremtett világ függönyén át Isten arca tekint reád, és az Ő keze simogat meg, Ő nyújt neked minden falat kenyeret, ha tudod, akkor meg tudod tenni, amit a zsoltáros a mai vasárnap zsoltárversében tanácsol, amire buzdít: Adjátok hálát az Úrnak! Adjatok hálát az Ő irgalmáért! 
Hiszen az Ő irgalma adott minden örömet, e világ minden szépségét és minden percet, a szíved minden dobbanását, az életet, minden örömet, minden erődet neki köszönheted.
Adjatok hálát az Úrnak, mert az Ő irgalma itt van veled ma, és holnap is, és az Ő irgalma örök.
Az Ő irgalmának csodálatos tengerében, valóban csodáinak végeláthatatlan sokaságában él az ember.
Csak lásd meg, csak tudd ki Ő, ki tette veled az élet legapróbb pillanatát, és az élet nagy-nagy pillanatait, mindent.
Adjatok hálát az Úrnak! Adjatok hálát az Ő irgalmáért!
S hogy hálát adhassatok, azért nézzétek az Ő arcát, jóságos mosolyát.
Rád tekint minden fűszál zöldjében, minden virág illatában, Ő simogat meg téged minden szellőben és a szél viharában. Adjatok hálát az Úrnak!
És adjatok hálát az Úrnak egy másik teremtéséért, mert Ő teremtett egy újat.
Adjatok hálát azért a teremtésért, amelyet Krisztus szeretete alkotott meg!
Szent Pál apostol tanít erre ma: Krisztus szeretete sürget minket.
Sürget minket az imára, a hálaadásra ez a világ, ennek minden ajándéka, Isten irgalmának minden kegyelme, de hálaadásra sürget minket a kereszt csodája.
Ó, mit tett érted a Szeretet!
Önmagát ajándékozta neked, és önmagában, az Ő kereszten kitárt karjában, az Ő megnyitott Szívében ott újat teremtett, ott ebbe a Kézbe, ebbe az átszegezett, kitárt karba ölelt bele téged, és ez az erő, az Ő irgalmának ez a csodája új világot teremtett, új szívet, új eget és új földet.
És ez az Ég már nem azoktól a csillagoktól fényes, amelyek az égboltot díszítik, ez az Ég az Isten tekintetének ragyogásától tündököl, ez az Ég nem a nap felkeltétől lesz világos fölötted, ezen az Égen Krisztus ragyogott fel.
Ő a te felkelt Napod, és Ő tündököl, melegít, Ő a te reményed.
Ó, milyen ajándék ez, Szeretet Istene, Irgalom csodája! Adjatok hálát az Úrnak!
Adjatok hálát ezért a teremtésért, adjatok hálát a kegyelemért, adjatok hálát az üdvösségért, adjatok hálát azért a szeretetért, amellyel szeretett téged a te Istened, hogy Önmagát adta oda érted és neked.
És ez az irgalom örökkévaló, végtelen és mindig megmarad.
Íme, a mai vasárnap tanítása a zsoltáros buzdító szava: Adjatok hálát az Úrnak, mert irgalma örökkévaló! 
Adjatok hálát az Úrnak, aki ott áll a teremtés mögött!
Lássátok meg a teremtett világ minden szépségében, minden kincsében, gazdagságában az Irgalmat, az Isten Kezét, és csókoljátok meg ezt a Kezet, hálaadó, köszönő lelkülettel.
És lássátok meg Krisztus keresztjének ragyogó fényét!
Ebből a keresztből új világ született a szívedben, új egek és új földek.
Ismerjétek meg a Kereszt kegyelmét, és adjatok hálát, ó szüntelen dicsőítsétek az üdvösség Istenét!
Ámen.
2024. június 23. Takács Gyula plébános atya