Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Felhívás folyamatos szentségimádásra egyházmegyénkben

Szentségimádás2024 őszén elindul a Szombathelyi Egyházmegyében a folyamatos, 24 órás szentségimádás. Dr. Székely János megyéspüspök buzdítását olvashatják. 

Kedves Testvérek!

Az Úr Jézus arra tanít minket, hogy „szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni” (Lk 18,1). Azt mondta: „Kérjetek, és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek!” (Lk 11,9) Szent Pál pedig így bátorítja a Tesszalonikában élő keresztényeket: „Imádkozzatok szüntelenül!” (1Tessz 5,17-18). E szüntelen imára való felhívást szeretnénk életre váltani, amikor megszervezzük Egyházmegyénkben a folyamatos szentségimádást. Milyen jó lenne, ha Egyházmegyénkben minden nap minden percében a dicséret és a kérés szava szállna a Teremtő felé! Milyen sok áldást szerezhetnénk magunknak, szeretteinknek és Egyházunknak! Mennyire fontos, hogy a sok lelkipásztori tevékenység mögött ott legyen az imádság arany fedezete! Mennyire fontos lenne átélnünk Isten közelségét, a vele való találkozást!

 

Egyházmegyénkben megszólítom a plébániákat, szerzetesrendeket, lelkiségi mozgalmakat és kisközösségeket, hogy csatlakozzanak a folyamatos szentségimádáshoz. 31 jelentkező imádkozó plébániára vagy közösségre van szükség! Azok a közösségek, amelyek vállalják az imádságot, minden hónap ugyanazon napján 24 órán keresztül biztosítják a folyamatos jelenlétet templomukban vagy kápolnájukban a hódolatra kihelyezett Oltáriszentség előtt.

Talán nem is szükséges mondanom, milyen nagy szükségünk van a békére, szeretetben élő családokra, nyitott szívű fiatalokra, papi hivatásokra és hűséges lelkipásztorokra. Meggyőződésem, hogy ezeket mind ki tudjuk imádkozni, ha sikeresen meg tudjuk szervezni Egyházmegyénkben a folyamatos szentségimádást.

 

Kérem a lelkipásztorokat, a képviselőtestületeket, a plébániai közösségeket, a szerzetesi közösségeket és az Egyházmegye minden hívőjét, hogy plébánosukkal egyetértésben vállaljanak havi egy 24 órás szentségimádási napot, hogy Egyházmegyénkben soha ne hallgasson el a mi Urunk dicsérete, s elnyerhessük azon áldásokat, amelyeket az őt kérőknek tartogat!
Szombathely, 2024. július
János püspök