Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Megállapodás - Intézmények együttműködése a hatékonyabb segítségért

Katolikus Szeretetszolgálati FórumA Szombathelyi Egyházmegye is csatlakozott a Katolikus Szociális és Gyermekvédelmi Szakellátásokat és Szolgáltatásokat Fenntartók Fórumához. Az erről szóló megállapodást július 9-én írták alá Szombathelyen a Püspöki Palotában.


Katolikus Szeretetszolgálati FórumDr. Vajda Norbert a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója, a Fórum elnöke a fórummal kapcsolatban elmondta, hogy az tulajdonképpen az Egyház szociális módszertani intézménye. Régóta megfogalmazódott igény, hogy a katolikus egyházi fenntartásban működő szociális és gyermekvédelmi intézményeket hálózatba szervezzék, szorosabb szakmai kapcsolatok alakuljanak ki, ami végső soron az ellátottak érdekét szolgálja.

Katolikus Szeretetszolgálati FórumDr. Székely János megyéspüspök kiemelte: a keresztény lelkiségből fakadt, hogy a keresztények mindig tettek az idősekért, gyermekekért, rászorulókért. Ennek oka, hogy keresztény hit lényege az Isten és felebarátaink iránti szeretet. Mi emberek arra születtünk, hogy megtanuljunk szeretni. A keresztények igyekeztek eszerint is élni. Így pl. a keresztényüldözések idején a 3. század közepe táján csak Rómában mintegy 1500 szegénynek adtak enni. A világon az első kórházat keresztények alapították Kis-Ázsiában, Nagy Szent Vazul püspök kezdeményezésére. Később szegénygondozó vagy kórházi betegápoló rendek alakultak. Az Egyház, a kereszténység hozzá tud adni a szakmai ellátáshoz valami pluszt, ami nagyon fontos: ez a lelkiség. Pl. egy idős számára a reményt, hogy a halál nem végállomás egy ember életében. Az Egyház hitelességéhez sokat hozzátesz ha a szociális és gyermekvédelmi területen is aktívak vagyunk. Érezzük, hogy nagy ajándék, lehetőség a szociális területen való szolgálatunk, de felelősség és kihívás is. Ezért fontos, hogy szakmai tanácsokat, példákat begyűjtsünk és ezek alapján fejlesszük intézményeinket.


Katolikus Szeretetszolgálati FórumDr. Marx Gyuláné, az egyházmegyei idősotthonok referense reményét fejezte ki, hogy a fórum jóvoltából élettel telnek meg az intézmények, szervezetek közötti kapcsolatok nemcsak az Egyházmegyén belül, de országosan is. Ez szakmai előmenetelt és az ellátás minőségének emelkedését fogja eredményezni.

A nap során dr. Székely János megyéspüspök társaságában a Szeretetszolgálat munkatársai látogatást tettek a szombathelyi Ezüsthíd Integrált Szociális Intézményben. 

Katolikus Szeretetszolgálati fórum _-2-1A Katolikus Szeretetszolgálat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az ÁGOTA Közösség 2024. áprilisában hozták létre a Katolikus Szociális és Gyermekvédelmi Szakellátásokat és Szolgáltatásokat Fenntartók Fórumát. Az ünnepélyes aláírás során mindhárom intézményvezető kifejtette, hogy a Fórum elsődleges célja az együttműködés, a közös gondolkodás és a közös érdekvédelmi rendszer kialakítása. Ehhez a Fórumhoz csatlakozik a Szombathelyi Egyházmegye.

A Szombathelyi Egyházmegye közel 700 honfitársunknak nyújt szociális és gyermekvédelmi ellátást napi szinten, valamint több, mint 800 embernek ad munkát.
A Szombathelyi Egyházmegyéhez kapcsolódó intézmények száma jelenleg 96, ezek nagyrészt oktatási intézmények és a szociális terület intézményei, amelyek nappali ellátást, valamint szociális alap- és szakellátást biztosítanak.
Iskoláink, óvodáink 17 településen, 27 telephelyen végzik feladataikat az egyházmegyében, e mellett 1 működő és egy készülőben lévő tanoda, egy épülő bölcsőde foglalkozik a gyerekekkel és a fiatalokkal. Emellett négy idősotthont, támogatott lakhatást - fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek részére -, és a karitász működésében 680 fő pszichiátriai betegnek, szenvedélybetegnek, megváltozott munkaképességű személynek nyújt alapszolgáltatást az egyházmegye nappali ellátás és közösségi szolgálatok révén.
Örülünk a Fórum létrejöttének. Szükség van arra, hogy az azonos értékrend alapján dolgozó intézményeknek legyen egy közössége, találkozási helye. Nagyon reméljük, hogy szakmai, tapasztalatátadás területén, módszertani területen, az érdekképviselet területén találkozási pont lesz az intézmények között. Országos hálózattá alakulva komoly háttérerőt jelentene a fenntartók számára is.

A Fórum, mint országos szakmai érték- és érdekszövetség a katolikus fenntartók összefogását tartja feladatának. Ennek része az új szakmai módszerek és szolgáltatási formák folyamatos megismertetése a katolikus szociális- és gyermekjóléti alapellátási-, gyermekvédelmi szakellátási szolgáltatókkal-, intézményekkel. Közös szakmai kiadványok indítása, valamint rendszeres időközönként konferenciák szervezése is a tervek között szerepel. Kiemelt cél a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer fejlesztéséhez szükséges feltételek szervezésében való részvétel, valamint szakmai segítségnyújtás, ajánlások és útmutatók készítése.

A Fórum tagjai kiemelten fontosnak tartják az állami szereplőkkel történő szoros szakmai együttműködést, továbbá vállalják az egészségügy-, és a további társágazatok képviselőivel való szakmai konzultációk szervezését és megvalósítását.

Az érintett szervezetek vezetői sokat várnak a Katolikus Szociális és Gyermekvédelmi Szakellátásokat és Szolgáltatásokat Fenntartók Fórumának együttműködésétől. „Hisszük, hogy a katolikus szociális és gyermekvédelmi ágazat legfőbb küldetése, hogy minden egyes személy számára közvetítse az emberi méltóságot, az egyedi és megismételhetetlen élet szépségét, értékességét.”