Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Megemlékezés Kenedics Józsefről, az első szombathelyi egyházmegyei térkép alkotójáról

2009.11.06. - Megemlékezés Kenedics Józsefről, az első szombathelyi egyházmegyei térkép alkotójáról (Szombathely)A Magyar Tudomány Napja alkalmából a Vas Megyei Levéltár a Vas Megyei Közgyűlés támogatásával emléktáblát avatott a Széchenyi utcában Kenedics József (1756-1809), a vármegye XVIII. századi geometrájának tiszteletére 2009. november 6-án. Az avatás után került sor a Kenedicsről szóló tudományos emlékülésre, ahol Gróf László kartográfus, valamint Mayer László levéltáros előadásában méltatta a vármegyei geometra munkásságát.

Ezt  követően a résztvevők átmentek a Vas Megyei Levéltárba, ahol Tilcsik György megnyitotta a geometra munkásságát bemutató kiállítást. Kenedics József, Vas megye hites geometrája 1756. január 1-én született a Pest megyei Üllőn, s 1777-től állt Vas vármegye szolgálatába, kezdetben mint földmérő, majd megyei mérnök, végül a vármegye hites geometrája végezte feladatát a vármegye és részben az egyház szolgálatára is. Térképészként igen szerencsés korszakban élt, hiszen akkoriban növekedett meg a jól használható térképek iránti igény. Mind a hadászat, mind a mezőgazdaság (lásd úrbérrendezés), mind pedig a gazdasági szereplők körében igen keresett volt a jó geometra. Kenedics József pedig ilyen volt.

Munkái közül kiemelkedik az első Vas vármegyéről készült térkép (1785), Vas vármegye postatérképe, valamint ő alkotta a Szombathelyi Egyházmegyéről készült első hiteles térképet is 1807-ben. A kiállításhoz ennek a térképnek a rézmetszeteit adta kölcsön – Dr. Veres András püspök úr engedélyével – az Egyházmegyei Múzeum. A Szombathelyi Egyházmegyét ábrázoló, művészien megformált rézmetszet a maga nemében egyedülálló érték. Ezeket a rézmetszeteket ugyanis a későbbi korok nem igazán becsülték, legtöbbször beolvasztották vagy egyszerűen elvesztették. De Nagy József javaslatára az egyházmegye két és fél évszázadon keresztül hűségesen megőrizte, megbecsülve annak művészi és tudományos értékét.

A kiállításon az egyházmegyei térképen kívül megtekinthető a Püspöki Levéltárból kölcsönzött két Kenedics József által készült birtoktérkép, valamint több, a térképész által művészien kidolgozott munka is. A kiállítás megtekintését mindenkinek szeretettel ajánlom, mind az esztétikai, mind pedig a történeti értéke miatt.

Pál Ferenc

 

 2009.11.06. - Megemlékezés Kenedics Józsefről, az első szombathelyi egyházmegyei térkép alkotójáról (Szombathely)2009.11.06. - Megemlékezés Kenedics Józsefről, az első szombathelyi egyházmegyei térkép alkotójáról (Szombathely)2009.11.06. - Megemlékezés Kenedics Józsefről, az első szombathelyi egyházmegyei térkép alkotójáról (Szombathely)