Szombathelyi Egyházmegye

Két püspök az ökumenikus istentiszteleten

2010.01.24. - Két püspök az ökumenikus istentiszteleten (Uraiújfalu)A répcelaki Szent István király Plébánia területén a zsúfolásig megtelt uraiújfalui evangélikus templomban dr. Veres András megyéspüspök és Ittzés János evangélikus püspök végezte az igehirdetés szolgálatát az ökumenikus imanyolcad záró istentiszteletén 2010. január 24-én. Jelen voltak a szomszéd települések plébánosai és evangélikus lelkészei.

Az imanyolcad alatt minden nap más templom befogadóképességét tette próbára a három történelmi egyház keresztények egységéért imádkozó hívő közössége. Csánig, Répcelak, Nick, Uraiújfalu, Vámoscsalád területén talán nem is volt olyan templomba járó keresztény, aki ne vett volna részt az imanyolcad valamelyik istentiszteletén. A közös alkalmakra külön ökumenikus zenekar alakult református, evangélikus és katolikus tagokkal, hogy a mindenki által ismert ifjúsági dalokkal vezessék a hívők énekét. A répcelaki és uraiújfalui evangélikus lelkészeken kívül a hét folyamán két-két alkalommal Szentgyörgyi László sárvári református lelkész és Aigner Géza plébános volt az igehirdető.

A záró istentiszteleten Ittzés János püspök úr Pál apostol rómaiakhoz írt levéléből kiindulva, Veres András püspök úr pedig az emmauszi tanítványok történetéhez kapcsolódva mondta el homíliáját a mintegy ötszáz fős ökumenikus hívő közősség előtt. A házigazda evangélikus lelkész hangsúlyozta, hogy az imanyolcad fő gondolatát megvalósítva az itt elő felekezetek a keresztények egységtörekvésében valóban tanúságtevők voltak. A napi szentírási ige tartalmát folytatva a szertartás után a jelenlévőket teával, süteménnyel várták szeretetvendégségbe.

Kerekes Csaba helyi evangélikus lelkész a következő köszöntő szavakat mondta a szertartás kezdetén:

„Isten hozott mindenkit, mind az öt településünkről érkezett testvéreket, akik estéről estére velünk együtt imádkoztak, énekeltek, figyeltek föltámadott Jézusunk szavára, Isten változatlan igéjére. Itt hadd elevenítsem fel, hogy abba a templomba érkeztek, amely anyagyülekezete volt mind az öt település evangélikusságának, közel száz éven keresztül, míg  megépült a répcelaki evangélikus templom. Szeretettel köszöntöm az öt település polgármesterét. De köszöntöm a távolból érkezett testvéreket is. Értékeljük szándékukat, hogy csatlakoznak hozzánk. Ma este mind egy nép, Istennek egy nyája vagyunk.

Külön is hadd köszöntsem megkülönböztetett tisztelettel mindkét püspök urat: dr. Veres András római katolikus megyéspüspök urat, valamint Ittzés János evangélikus elnök püspököt. Isten hozta Önöket templomunkba, településünkre. Örülünk, hogy ma szólnak hozzánk Isten igéjét hirdetve, csatlakoznak ehhez a szép közösséghez. Azzal, hogy itt, Uraiújfaluban egyszerre két egyház püspöke hirdeti az igét, már ezzel is történelmet írunk, így csatlakozom a következő köszöntéshez, amikor köszönthetem: a Magyarországi Református Egyház képviseletében Szentgyörgyi László sárvári lelkészt. Köszöntöm a továbbiakban a Vasi Evangélikus Egyházmegye képviseletében közöttünk Rostáné Piri Magda esperes asszonyt, valamint Sztókay Attila egyházmegyei felügyelőt!

Köszöntöm szeretettel az itt lévő és velünk együtt ünneplő római katolikus lelkészeket, valamint evangélikus lelkipásztorokat.

Ti vagytok a tanúk! Igen mi vagyunk a tanúk mindnyájan, hogy Jézus feltámadott, hogy Jézus valóban feltámadt, és ő él! Mi vagyunk a tanúk, hogy Isten újra csodálatosan összegyűjtött, és mind a nyolc alkalommal teli templom dicsérte az Urat! Mi vagyunk a tanúk, hogy szinte ősegyházi közösség alakult ki estéről estére, ahol közös volt az Ige, az imádság, az ének, az elköteleződés. Mi vagyunk a tanúk, hogy Jézus Krisztusban nincs sem görög, sem héber, sem férfi sem nő, hanem mindnyájan egyek vagyunk! Mi vagyunk a tanúk, hogy az összefogásban hatalmas erő van! Mi vagyunk a tanúk, hogy a jól ismert szeretet himnuszt parafrazáljam: most megmarad a hit, a remény és a szeretet, és mindezekben legnagyobb Jézus! Mi vagyunk erre a tanúk! Így áldja meg a mindenható Isten együttlétünket!”

Verasztó János evangélikus lelkész

 

 2010.01.24. - Két püspök az ökumenikus istentiszteleten (Uraiújfalu)2010.01.24. - Két püspök az ökumenikus istentiszteleten (Uraiújfalu)2010.01.24. - Két püspök az ökumenikus istentiszteleten (Uraiújfalu)2010.01.24. - Két püspök az ökumenikus istentiszteleten (Uraiújfalu)2010.01.24. - Két püspök az ökumenikus istentiszteleten (Uraiújfalu)2010.01.24. - Két püspök az ökumenikus istentiszteleten (Uraiújfalu)2010.01.24. - Két püspök az ökumenikus istentiszteleten (Uraiújfalu)2010.01.24. - Két püspök az ökumenikus istentiszteleten (Uraiújfalu)2010.01.24. - Két püspök az ökumenikus istentiszteleten (Uraiújfalu)2010.01.24. - Két püspök az ökumenikus istentiszteleten (Uraiújfalu)2010.01.24. - Két püspök az ökumenikus istentiszteleten (Uraiújfalu)2010.01.24. - Két püspök az ökumenikus istentiszteleten (Uraiújfalu)

2010.01.24. - Két püspök az ökumenikus istentiszteleten (Uraiújfalu)2010.01.24. - Két püspök az ökumenikus istentiszteleten (Uraiújfalu)

2010.01.24. - Két püspök az ökumenikus istentiszteleten (Uraiújfalu)2010.01.24. - Két püspök az ökumenikus istentiszteleten (Uraiújfalu)

 

Fotó: Benkő Péter