Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Pusztacsatári búcsú

2004. augusztus 15.Közel 3000 hívő vett részt 2004. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén a Szombathelyi Egyházmegye egyetlen zalai Mária-búcsújáróhelyén, a Pusztacsatári templomnál az ünnepi szentmisén, amelyet Horváth István Sándor mutatott be. A zalai és vasi híveknek a prádikációban a mennybe felvett Szűzanya életének követhető példájáról beszélt, aki elérte azt, amit ember elérhet az életben. "Máriában megcsodálhatjuk, hogy mire vagyunk képesek lelki értelemben. Ha Krisztus Anyja lesz a példaképünk a hitben, az engedelmességben, az egyszerűségben, az alázatban és a szolgálókészségben, akkor mi is elnyerhetjük a győzteseknek járó koronát a mennyországban" - mondta.
Fotó: HIS

Pusztacsatár faluról először IV. Béla király 1238-ban kelt adományozó levele tanúskodik. Nagyboldogasszonynak szentelt temploma elődeink hitét és Mária-tiszteleté hirdeti. A csatári templom a török pusztítást követően vált kegyhellyé, amikor a hívek imájára egy csodás jelenés megmutatta, hol van elrejtve a fájdalmas Szűzanya szobra egy fatörzsnél. Az 1945-ben a szovjet csapatok által elpusztított templomot 1999-2002-ben renoválták a hívek adományaiból.

A legközelebbi pusztacsatári búcsú szeptember 12-én, vasárnap lesz. A szentmise 1/2 11 órakor kezdődik. Szeretettel várjuk a híveket!
Kovács Miklós plébános