Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

A papság búcsúja a győri Könnyező Szűzanya tiszteletére

2010.03.17. - A papság búcsúja a győri Könnyező Szűzanya tiszteletére„Győri Öregh Templomban lévő csudálatos Szűz Anya Mária, mellyis három óráigh véres könnyhullatással ásztatta szent orczáját, történt in A. 1697. 17-a Marty, melyenis keservesen höpögött az egész látvánságh, sirtanak és nagyon megrémültek, melyet szemeivel látott Szörcsök Anna, Kedves Anyám Asszony.” – olvasható a feljegyzés egy győri polgár naplójában az Írhonból idemenekített Szűzanya véres könnyezéséről, amelynek 2010. március 17-én, szerdán volt a 313. évfordulója.

Ez alkalomból papok és hívek gyűltek össze a Bazilikában, hogy a kegykép előtt térdre borulva kérjék az Istenszülő közbenjárását. A könnyezés emlékére bemutatott első szentmisére a kispapok jelenlétében került sor. Délelőtt a papság Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek vezetésével közös szentségimádással egybekötött rekollekciót tartott a szeminárium kápolnájában.

2010.03.17. - A papság búcsúja a győri Könnyező Szűzanya tiszteletéreÉrsek úr elmélkedésében hangsúlyozta a papi cölibátus fontosságát, különösen napjainkban. Eközben a hívek a Bazilikában közös imával dicsérték a Szűzanyát. A 11 órakor kezdődő  szentmisében a papság tagjai megújították szenteléskor tett esküjüket, majd Érsek atya ünnepi szentbeszédében a Szűzanya és Európa kapcsolatáról tartott elmélkedést: a legtöbb Európai Unióban élő embernek nincs tudomása arról, hogy amikor a hivatalos EU-zászlót tervezték, a háttér Mária tiszteletére lett kék színű, valamint a tizenkét csillagból álló kör, a Napba öltözött Asszony tizenkét csillagból álló koronája révén került a zászlóra.

Érsek atya kihangsúlyozta: Európának és benne nekünk magyaroknak is – bár kirekesztettük alkotmányunkból – csak a Legszentebb Szűz anyai közbenjárását kérve lehet biztos és boldog jövőnk!

Szalay Márton I. éves teológus