Szombathelyi Egyházmegye

Édesanyák köszöntése Nován

2010.05.09. - Édesanyák köszöntése (Nova)A novai plébánia hívő közössége 2010. május 9-én, a vasárnapi szentmisében köszöntötte az édesanyákat. A családias ünnepségre a sokakat érintő ballagások miatt a hivatalosnál egy héttel később, húsvét hatodik vasárnapján került sor.  Az evangélium felolvasását követően a helyi általános iskola alsó tagozatos diákjai adtak elő megható, verses-énekes összeállításból álló műsort. A község alsóbb évfolyamos gyermekei és a ministránsok ezután apró figyelmességgel és virággal lepték meg az édesanyákat, nagymamákat.

A szentmise végén Tóth Tibor plébános is megemlékezett az édesanyákról, az édesanyai szeretetről és a gyermeki háláról. Abban a reményben mondott köszönetet a diákoknak és a felkészítő nevelőknek, hogy az elmúlt év után másodszorra megtartott megemlékezés hagyománnyá válva még hosszú ideig megrendezésre kerül a plébániatemplomban. Plébános úr végezetül felhívta a figyelmet arra, hogy mindenkinek van egy Égi Édesanyja, akiről most szintén emlékezzünk meg, köszönettel és hálával forduljunk hozzá, kérve közbenjárását.

Májusban különösen is fontos ez, hisz a május Szűz Mária hónapja. A szentmise e gondolatokhoz kapcsolódóan a „Májusi királyné, édes Szűzanyánk” kezdetű erdélyi népénekkel zárult.

Szili Ernő, novai kántor

 

2010.05.09. - Édesanyák köszöntése (Nova)2010.05.09. - Édesanyák köszöntése (Nova)2010.05.09. - Édesanyák köszöntése (Nova)

Fotó: Szili Ernő