Szombathelyi Egyházmegye

Búcsú és kápolnamegáldás a zalatárnoki Szent György-hegyen

2010.05.16. - Búcsú és kápolnamegáldás a Szent György hegyen (Zalatárnok)Szakadó esőben került sor a zalatárnoki szőlőhegyen (Szent György-hegyen) a hagyományosan május 3. vasárnapján tartandó hegyi szentmisére, amely idén 2010. május 16-án, 10.45 órakor kezdődött. A szentmisén a kellemetlen időjárás ellenére több mint félszáz hívő vett részt, elsősorban szőlősgazdák, a faluból fellátogatók, de távolabbról is érkeztek vendégek.

A szentmisét Tóth Tibor novai plébános úr celebrálta, míg koncelebráns a nyugalmazott lelkipásztorként szülőfalujában, Zalatárnokon élő Varga Imre atya volt. A szentmisében megemlékeztünk Megváltónk, Urunk Jézus Krisztus dicsőséges Mennybemeneteléről, majd az Úr áldását kértük a hegyi gazdák éves munkájára és imádkoztunk a jó termésért is.

Az áldozat bemutatása után került sor a hívek valamint a szőlősgazdák adományaiból felújított kápolna megáldására. A ceremóniát követően a plébános úr elmondta, hogy amikor idekerült, akkor az 1950-es évek közepén épült kápolnát nagyon rossz állapotban találta, és az első általa tartott hegyi szentmise alkalmával döntötte el, hogy azt a megfelelő források igénybevételével a lehető legrövidebb idő alatt helyreállíttatja. Ezzel az ötlettel a község lakóit is megnyerte, így több Zalatárnokon élő, illetve elszármazott család nagylelkű adományából lehetővé vált a felújítás. A munkálatokban a zalatárnoki egyházközség elnökének, Hermán Zoltánnak a vezetésével a faluban élő hozzáértő mesterek, és vállalkozók vettek részt. A Szent György hegyi kápolna kívül-belül megújult, az elmúlt esztendőben új csatornát, idén pedig új vakolatot és festést kapott, s így újra régi pompájában őrködik a szőlőhegy békéje felett.

A közmondás szerint a májusi eső aranyat ér. Mindazok, akik e szentmisén részt vettek és a mostoha időjárás ellenére is kitartottak megtalálhatták ezt az aranyat, és szívükben, lelkükben gazdagodva térhettek pincéikbe és otthonaikba.

Szili Ernő

 

2010.05.16. - Búcsú és kápolnamegáldás a Szent György hegyen (Zalatárnok)2010.05.16. - Búcsú és kápolnamegáldás a Szent György hegyen (Zalatárnok)2010.05.16. - Búcsú és kápolnamegáldás a Szent György hegyen (Zalatárnok)

2010.05.16. - Búcsú és kápolnamegáldás a Szent György hegyen (Zalatárnok)2010.05.16. - Búcsú és kápolnamegáldás a Szent György hegyen (Zalatárnok)2010.05.16. - Búcsú és kápolnamegáldás a Szent György hegyen (Zalatárnok)2010.05.16. - Búcsú és kápolnamegáldás a Szent György hegyen (Zalatárnok)2010.05.16. - Búcsú és kápolnamegáldás a Szent György hegyen (Zalatárnok)2010.05.16. - Búcsú és kápolnamegáldás a Szent György hegyen (Zalatárnok)2010.05.16. - Búcsú és kápolnamegáldás a Szent György hegyen (Zalatárnok)2010.05.16. - Búcsú és kápolnamegáldás a Szent György hegyen (Zalatárnok)2010.05.16. - Búcsú és kápolnamegáldás a Szent György hegyen (Zalatárnok)2010.05.16. - Búcsú és kápolnamegáldás a Szent György hegyen (Zalatárnok)2010.05.16. - Búcsú és kápolnamegáldás a Szent György hegyen (Zalatárnok)2010.05.16. - Búcsú és kápolnamegáldás a Szent György hegyen (Zalatárnok) 

Fotó: Szili Ernő