Szombathelyi Egyházmegye

Búcsú a novai Alsó-hegyen

2010.05.23. - Búcsú az Alsó-hegyen (Nova)A novai hegyi búcsút 2010. május 23-án, pünkösd napján tartották. Helyszíne a Nova község mellett lévő Alsó-hegy volt, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik a falura. A már hagyományossá vált búcsú kezdetben Szent Orbán pápa ünnepéhez kapcsolódott.

Az ő nevéhez fűződik a szentmise áldozatában használt kehely és paténa aranyból vagy ezüstből való készítésének elrendelése, ezért is szokták szőlőfürttel a kezében ábrázolni, s lett a szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok védelmezője.

Községünkben a hegyi búcsú napja a pünkösdhétfő munkaszüneti nappá válásával került át véglegesen pünkösd vasárnapjára. Az idei esztendőben a két ünnep – Orbán pápára való emlékezés és pünkösd – majdnem egy napra esett, így duplán ünnepelhettünk. Pünkösd napján tartottuk a Nováért és Gyermekeinkért Alapítvány szervezésében a gyermeknapot is, amelyen a gyermekek és szüleik szép számmal vettek részt. A délután fél háromkor kezdődő szentmisét plébánosunk, Tóth Tibor atya mutatta be. A hívek a szentmise alatt megtapasztalhatták azt, aminek annak idején az apostolok is tanúi lehettek: a napsütötte időben fújt a szél, s fohászkodtunk a harmadik isteni személy, a Szentlélek Isten lelkeinkbe való eljöveteléért, kiáradásáért.

Az áldozat bemutatását követően a szőlősgazdák egész éves munkájának gyümölcséért kértük Teremtőnket. Végül a szentmise – kapcsolódva a csíksomlyói pünkösdi búcsúhoz – a pünködsi székely himnusz soraival zárult:

„Ó, én édes jó Istenem,
Oltalmazóm, segedelmem
Vándorlásban reménységem,
Ínségemben lágy kenyerem.
Vándorfecske hazatalál,
Édesanyja fészkére száll,
Hazatértét megengedte
A magyarok szent Istene
Hazatértét megáldotta
Csíksomlyói  Szűz  Mária!”

Szili Ernő

 

2010.05.23. - Búcsú az Alsó-hegyen (Nova)2010.05.23. - Búcsú az Alsó-hegyen (Nova)2010.05.23. - Búcsú az Alsó-hegyen (Nova)2010.05.23. - Búcsú az Alsó-hegyen (Nova)

2010.05.23. - Búcsú az Alsó-hegyen (Nova)2010.05.23. - Búcsú az Alsó-hegyen (Nova)2010.05.23. - Búcsú az Alsó-hegyen (Nova)2010.05.23. - Búcsú az Alsó-hegyen (Nova)2010.05.23. - Búcsú az Alsó-hegyen (Nova)2010.05.23. - Búcsú az Alsó-hegyen (Nova)2010.05.23. - Búcsú az Alsó-hegyen (Nova)

Fotó: Szili Ernő