Szombathelyi Egyházmegye

A családi értékek megmentéséről és a szolidaritásról pedagógusoknak

2010.05.28-29. - A családi értékek megmentéséről és a szolidaritásról pedagógusoknak (Szombathely)A Martineum Felnőttképző Akadémián 2010. május 28-29-én folytatódott a Katolikus iskolák pedagógusainak világnézeti-spirituális képzése.

A közösségépítés és a lelki programok mellett ezen a hétvégén a szolidaritás és szubszidiaritás témakörében hallhattak lebilincselő és nagyon hasznos előadást a résztvevők. Az előadó dr. Farkas Péter szociológus, humánökológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense volt, akinek fő kutatási területe a családszociológia.

Előadásában hangsúlyozta a pedagógusok felelősségét a családi életre nevelésben. Mint mondta, az oktatásban minden tárgy magában hordozza a lehetőséget, hogy a családok értékeit felmutassa. Véleménye szerint a Nemzeti Alaptantervben nemcsak szegregáltan kell, hogy megjelenjen a családi életre nevelés, hanem minden tárgyban részfeladatként. Ez egy olyan lehetőség, amely már a rendelkezésünkre áll, de nem használjuk ki. De a nevelésnek olyan részei is vannak például, hogy felkészítjük a fiatalokat a konfliktuskezelésre. Az előadó hangot adott azon véleményének is, miszerint a pedagógusoknak – s különösen az egyházi intézményekben  dolgozóknak – fontos feladata, hogy ne csak a most felnövekvő nemzedékeket, hanem a szétesés előtt álló családokat megerősítsék. Hangsúlyozta, hogy az  utolsó éveket éljük, amikor a magyar társadalom negatív folyamatai még megfordíthatóak volnának – egy átfogó családbarát társadalompolitika segítségével.

Kiemelte, hogy napjaink igazi válsága magában az emberben van, minden további társadalmi, gazdasági és politikai zavar innen eredeztethető. Ma Magyarország bajban van – mondta. Ez a krízis négy okkal magyarázható: a nemzet spirituális alapzatának Trianon óta tartó megroppanásával; a népesedési potenciál vészjósló hanyatlásával; a testi-lelki egészség folyamatos romlásával, valamint a nemzedékek és egyének, társadalmi rétegek közötti szolidaritás leépülésével. Ebben a helyzetben különösen is fontosnak tartja a pedagógusok és hitoktatók szerepét. Előadásában hangsúlyozta még a napjainkban hatalmas erővel nyomuló genderideológia veszélyeit, beszélt a jóléti állam feladatairól, valamint egy új családpolitika kialakításának szükségességéről.

A pedagógusok nyáron közös lelkigyakorlaton vesznek részt, amely szintén a képzés szerves része, szeptemberben tanulmányi kirándulásra mennek, októberben pedig – az utolsó képzési hétvégével – zárul a továbbképzés.

Pados Katalin

 

 2010.05.28-29. - A családi értékek megmentéséről és a szolidaritásról pedagógusoknak (Szombathely)2010.05.28-29. - A családi értékek megmentéséről és a szolidaritásról pedagógusoknak (Szombathely)2010.05.28-29. - A családi értékek megmentéséről és a szolidaritásról pedagógusoknak (Szombathely)

2010.05.28-29. - A családi értékek megmentéséről és a szolidaritásról pedagógusoknak (Szombathely)

Fotó: Pados Katalin