Szombathelyi Egyházmegye

Megemlékezés a trianoni békeszerződésről Nován

2010.06.04. - Megemlékezés a trianoni békeszerződésről (Nova)Az I. világháborút lezáró trianoni békeszerződésre, vagy ahogy másként hívják, békediktátumra emlékezett az ország annak 90. évfordulóján, 2010. június 4-én.

Nova község önkormányzatának szervezésében felújításra került a régi iskola épülete előtt álló világháborús, hősi emlékmű, amelyen június 4-én az évfordulóra emlékeztető, új márványtáblát helyeztek el.

Az ünnepség este hat órakor kezdődött. A településen működő általános iskola alsó tagozatos diákjainak műsora után Tüske Tamás, az iskola megbízott vezetője, majd Lendvai Jenőné polgármester mondott ünnepi beszédet. Mindketten kitértek arra a fájdalomra, mérhetetlen veszteségre, amelyet a szerződés eredményezett: mintegy 3,3 millió magyar rekedt kívül az új magyar állam határain. A most élőknek ápolniuk kell e gyászos esemény emlékét, s arra kell törekedni, hogy a jövőben az országhatárokon átnyúló kapcsolatokban a magyarság egységes maradjon. E törekvés első fontos lépcsőfoka a parlament által már megszavazott kettős állampolgárság megadása. A beszédeket követően került sor az új márványtábla leleplezésére. A táblát Tóth Tibor novai plébános áldotta meg.

Az ünnepség  után a plébániatemplomban szentmisén vettünk részt, melyet a magyarságért, hazánkért, hazánk és az egész világ békéjéért ajánlottunk fel a magyar szentekhez és legfőbb pátrónánkhoz, a Magyarok Nagyasszonyához folyamodva:

„Ősapáink nyomdokain járunk,
Csak Te maradj a mi sziklavárunk,
Magyar szentek: István, Imre, László,
Az imátok legyen fennen hangzó.

Ne hagyjatok ínségünkben minket,
Hű pátrónánk, árva nemzetünket,
Bajunkat, ha szűz szemeid látják,
Terítsd ránk oltalmadnak palástját.”

Szili Ernő

 

 2010.06.04. - Megemlékezés a trianoni békeszerződésről (Nova)2010.06.04. - Megemlékezés a trianoni békeszerződésről (Nova)2010.06.04. - Megemlékezés a trianoni békeszerződésről (Nova)2010.06.04. - Megemlékezés a trianoni békeszerződésről (Nova)2010.06.04. - Megemlékezés a trianoni békeszerződésről (Nova)2010.06.04. - Megemlékezés a trianoni békeszerződésről (Nova)2010.06.04. - Megemlékezés a trianoni békeszerződésről (Nova)2010.06.04. - Megemlékezés a trianoni békeszerződésről (Nova)2010.06.04. - Megemlékezés a trianoni békeszerződésről (Nova)

2010.06.04. - Megemlékezés a trianoni békeszerződésről (Nova)

2010.06.04. - Megemlékezés a trianoni békeszerződésről (Nova)2010.06.04. - Megemlékezés a trianoni békeszerződésről (Nova)2010.06.04. - Megemlékezés a trianoni békeszerződésről (Nova)2010.06.04. - Megemlékezés a trianoni békeszerződésről (Nova)2010.06.04. - Megemlékezés a trianoni békeszerződésről (Nova)

Fotó: Szili Ernő