Szombathelyi Egyházmegye

Papi dispozíciók - 2010

Szombathelyi Egyházmegye2010. augusztus 1-jétől a Megyéspüspök rendelkezése szerint a következő, lelkipásztorokat érintő változások lépnek érvénybe a Szombathelyi Egyházmegyében.


Nyugállományba vonul
Brenner József (általános helynök, Szombathely, Krisztus király – Kámon), Dr. Beer Ferenc (Hegyfalu), Horváth József (Szombathely, Szent Kereszt Lelkészség – Kálvária)


Központi szolgálat
Császár István prefektus a Szombathelyi Egyházmegye általános helynöke, Déri Péter – püspöki titkári beosztása mellett – a Brenner János Kollégium új prefektusa, Brenner József nyugalmazott helynök úr az egyházmegye spirituálisa lesz.


Plébánosi kinevezések és áthelyezések
Császár István a szombathelyi Krisztus király Plébániára, Dóka Ferenc a győrvári plébániáról a hegyfalui plébániára, Kovács György Vasszécsenyről a győrvári plébániára, Merkli Ferenc felsőszölnöki plébános Vasszécsenybe, Molnár János – visszavéve az egyházmegye aktív papjai közé – a szombathelyi Szent István király Plébániára, Tóth Tibor novai plébános Felsőszölnökre kerül. Tóth András sárvári káplán novai plébános lesz.

 

Kápláni kinevezések
Balasi István (Szentgotthárd) a zalaegerszegi Szent Mária Magdolna Plébánián, Gombos Tibor Bálint (Zalaegerszeg) a Székesegyházi Főplébánián, Horváth Gábor (Zalaegerszeg) Szentgotthárdon, Mikolás Attila (Székesegyházi Főplébánia) a kőszegi Jézus Szíve Plébánián, Szakál Szilárd (Kőszeg) Lentiben folytatja szolgálatát.

Újmiséseink közül Bokor Zoltánt a zalaegerszegi Szent Mária Magdolna Plébániára, Kovács Richárdot pedig a sárvári Szent László Plébániára küldi káplánnak Dr. Veres András megyéspüspök.

Ipacs Bence diakónus a kőszegi Jézus Szíve Plébánián végzi pasztorációs gyakorlatát.

 

Tanulmányi szabadság
Kürnyek Róbert szombathely-szentkirályi plébános 3 évig Kanadában, az ottawai Szent Pál Egyetemen folytatja tanulmányait.

 

Intézményt érintő változás
A Martineum Felnőttképző Akadémia új igazgatója Nagy Zsolt adjunktus, a Nyugat-magyarországi Egyetem tanára lesz.