Szombathelyi Egyházmegye

Tóth Tibor atyától búcsúztak

2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)„Áldjon meg téged szent Atyaúristen” – csendült fel az ének a novai Nagyboldogasszony-templomban a 2010. július 25-i ünnepi szentmise végén.

E szentmisében köszönt el a novai plébánia híveitől szeretett lelkipásztoruk, Tóth Tibor atya, aki augusztus 1-től hét év szolgálat után új állomáshelyre, Felsőszölnökre kerül. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt évek során Tibor atya személyében olyan vezetőt kapott közösségünk, aki nemcsak lelki atyánk, hanem barátunk is volt.

Szeretetével és közvetlenségével bárkit meg tudott nyerni minden nehézség ellenére is, szükséges esetben a kétkezi munkát sem elutasítva, fáradságot nem ismerve tevékenykedett hívei és plébániája javára, s bármikor meghallotta a „fuldokló kiáltását” és amiben tudott, segített. „Én vagyok a jó Pásztor – mondja az Úr –, ismerem juhaimat és juhaim ismernek engem.” (Jn 10,14) Tibor atya számunkra ezt a jó pásztort testesítette meg.

Községeink lakói közül sokan az elmúlt hét év során lettek rendszeres templombajárók, kerültek közelebb vallásukhoz, íratták be gyermeküket hittanra, jártak felnőtt fejjel hétvégi bibliaórákra, segédkeztek a templom, a paplak vagy egyéb ad hoc munkáknál. Ismét összeállt a már régóta nem működő egyházközségi képviselőtestület is. Tibor atya valamennyiünk örömére olyan eddig megoldatlan feladatokat is sikerrel zárt, mint például a sok milliós Némethy-Vaska gyűjtemény sorsának rendezése, amely a novai egyházközösséget fogja gazdagítani.

Felújítottuk a plébánia belsejét, új garázs épült, a pincéből a fiatalok, csoportok részére kialakítottunk egy összkomfortos lakrészt, mely szintén itt marad nekünk. Közben a terület többi közössége is gyarapodott: Mikekarácsonyfa szőnyeget, új stációs képsorozatot kapott, Szentkozmadombján az önkormányzat jóvoltából  misézőhelyet alakítottak ki a kultúrházban, Szilvágy és Zalatárnok templombelsője is megszépült, de felújították a zalatárnoki hegyi kápolnát is.

Köszönjük Tibor atyának az elmúlt hét évet, az itt hagyott értékek kézzel fogható, de talán még jobban a lélekben tartható hozadékát. Ugyanakkor imádkozunk azért, hogy Tibor atya helyt tudjon állni új plébániáján is, s hogy az ottani hívek is elfogadják, és megelégedettségükre tudja végezni feladatát.

Az elmúlt két hétben sorban jöttek a búcsúzások: Hernyék, Szentkozmadombja, Zebecke, Mikekarácsonyfa, majd 25-én Szilvágy, Nova és Zalatárnok lakói vettek búcsút lelkipásztoruktól. Nem szabad elfeledkeznünk a novai búcsúzó szentmisén megjelent lenti, zalaegerszegi, barlahidai és petrikeresztúri hívekről sem. E szentmisében köszönt el énekével a novai Göcsej Szíve Népdalkör, majd a ministránsok versei következtek. Szalay Cecília Vaska Miklós nyugalmazott iskolaigazgató ez alkalomra írt megható költeményét szavalta el. Németh Zsófia a Honfoglalás című film egyik dalát énekelte, majd az egyházközségi képviselőtestület és a novai hívek nevében dr. Tószegi Sándor doktor úr, végül községünk polgármestere vett búcsút az atyától.

Tibor atya köszönetet mondott mindenért, kérte a híveket az utódjaként érkező Tóth András atya fogadására és támogatására, majd novai plébánosként énekelve adta utolsó áldását a megjelentekre: „Áldjon meg titeket szent Atyaúristen”. E búcsúszóra válaszul csendült fel a hívek ajkán orgonakísérettel a válasz: „Áldjon meg téged szent Atyaúristen”. 

Dr. Tószegi Sándor, Szili Ernő

 

2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)

2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)

2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)

2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)

2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)

2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)2010.07.25. - Tóth Tibor atyától búcsúztak (Nova)

Fotó: Dr. Tószegi Sándor, Szili Ernő