Szombathelyi Egyházmegye

Megáldották Brenner János emlékművét Horvátnádalján

2010.08.22. - Megáldották Brenner János emlékművét (Horvátnádalja)Sokan érkeztek 2010. augusztus 22-én, délután 3 órára Horvátnádaljára, hogy részt vegyenek a vértanú sorsú Brenner János emlékművének megáldásán.

Ünnepi szentmisét mutatott be Brenner József nyugalmazott általános helynök, az egyházmegye spirituálisa. A szentmise elején Gyürki László pápai prelátus elmondta, miért is állíttatta az emlékművet: elsősorban emlékezni szeretne Brenner Jánosra, akivel együtt tanult a győri szemináriumban, káplánként utódja volt a rábakethelyi plébánián, kanonizációs eljárása során pedig posztulátorként ő készítette elő az aktákat.

Az emlékezés mellett „találkozni akar Jánossal, amikor szentmisére jövet elhalad emlékműve előtt”. Az ő lelkületével szeretné mindig bemutatni a szentmisét, és ehhez kéri közbenjárását. Gyürki atya öszönetet mondott azoknak, akik közreműködtek a szobor elkészítésében, elsősorban Lesenyei Márta Munkácsy-díjas művésznőnek.

Brenner József atya a szentmise evangéliumához fűzte gondolatait: a szűk kapun való bejutás áldozatot jelent, amely minden keresztény kötelessége. A legnagyobb áldozatot a vértanúk hozzák azért, hogy e szűk kapun bejuthassanak. Megemlítette beszédében, hogy testvére milyen egyszerűen, mondhatnánk szegényen élt – egyszerű volt ruházata, szobájában kevés bútor állt. A mennyek országába való bejutáshoz közbenjárhatnak értünk azok, akik már célhoz értek, Isten színe elé jutottak.

A templomkertben felállított emlékműnél Németh Zoltán plébános köszöntötte az egybegyűlteket, s elmondta, a rendszerváltás után Brenner János tisztelete még erősebb lett, sokaknak azonban ez nem tetszett, amit mutat az is, hogy az emlékére épült kápolnát többször megrongálták.

Maitz Jenő Martyrium című versét Geosics Bernadett szavalta, majd Kovács Gergely történész, posztulátor mondott ünnepi beszédet. XVI. Benedek pápa a Papság évében Vianney Szent Jánost állította a papság elé példaképnek. Ebből a gondolatból kiindulva vont párhuzamot a szent lelkipásztor és a vértanú sorsú Brenner János között. A boldoggá avatási iratokat Császár István általános helynökkel ő öntötte formába, és megrendítették a tanúk vallomásai, akik úgy beszéltek a vértanú káplánról, mintha ma is itt élne köztük a már eltelt lassan 60 év ellenére. Nemcsak emléke, hanem ő maga is elevenen él bennünk. Ezért is várjuk, hogy Egyházunk kijelentse, a megdicsőültek között tisztelhetjük őt.

Ezután Gyürki László és Császár István leleplezték az emlékművet, amit Brenner József megáldott, majd elmondtuk imánkat Brenner János boldoggá avatásáért. Rátkai Ferenc Lámpával kezében című szerzeményét énekelték el a hívek, s ezzel zárult az ünnepség.

Dr. Gyürki László pápai prelátus

 

2010.08.22. - Megáldották Brenner János emlékművét (Horvátnádalja)2010.08.22. - Megáldották Brenner János emlékművét (Horvátnádalja)

2010.08.22. - Megáldották Brenner János emlékművét (Horvátnádalja)2010.08.22. - Megáldották Brenner János emlékművét (Horvátnádalja)

2010.08.22. - Megáldották Brenner János emlékművét (Horvátnádalja)2010.08.22. - Megáldották Brenner János emlékművét (Horvátnádalja)

2010.08.22. - Megáldották Brenner János emlékművét (Horvátnádalja)2010.08.22. - Megáldották Brenner János emlékművét (Horvátnádalja)2010.08.22. - Megáldották Brenner János emlékművét (Horvátnádalja)2010.08.22. - Megáldották Brenner János emlékművét (Horvátnádalja)2010.08.22. - Megáldották Brenner János emlékművét (Horvátnádalja) 

Fotó: Bedőcs Gyula, Jámbori Tamás