Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

80 éves a Szent Márton Kölcsönkönyvtár

2010.11.09. - 80 éves a Szent Márton Kölcsönkönyvtár (Szombathely)A Vasvármegye című folyóirat 1930. november 9-ei száma örömmel tájékoztatja az olvasókat, hogy Mikes János szombathelyi megyéspüspök az egyházmegye papjai számára kölcsönkönyvtárat létesített. A kölcsönkönyvtár céljai között szerepelt a papok  segítése továbbképzésükben valamint abban, hogy megismerkedhessenek a különböző szellemi áramlatokkal, szerezzenek jártasságot a tudományokban, művészetekben, irodalomban. A könyvtár megnyitóját Szent Márton ünnepén tartották, a megyéspüspök a könyvtár ügyeinek intézésével Géfin Gyulát, Székely Lászlót és Szendy Lászlót bízta meg.

Mikes János püspök a körlevelével együtt eljuttatta a papsághoz a könyvtár katalógusát, amely akkor 1500 kötetet foglalt magában. A papsághoz intézett szózatában pedig felhívta a figyelmet a tanulás, az olvasás fontosságára, „a pap és a könyv elválaszthatatlan jó barátok és ez így van rendjén”. De nemcsak barát a könyv, hanem fontos segédeszköz abban is, hogy a papok ne csak azt ismerjék meg, amit hirdetnek, hanem azt is, akiknek hirdetik, ismerniük kell a világot, a kort és az emberi lelket is, hiszen, ahogy a püspök a körlevélben megfogalmazza „az Egyház nem csak lelki, de mindenkori szellemi vezére is az emberiségnek”.

1996-ban hosszas kényszerszünet után dr. Konkoly István megyéspüspök a Püspöki Palota felújítása után gondoskodott az egyházmegye kulturális intézményeinek sorsáról is, így sor kerülhetett a kölcsönkönyvtár ismételt hozzáférhetővé tételére. A felújított könyvtár megnyitójára ebben az évben is a névadó Szent Márton ünnepéhez közeli időpontban, november 19-én került sor, három lelkes munkatárs, dr. Simon Endréné Pável Judit, Sóti Lászlóné és Smidelius Jenőné vette kézbe a könyvtár rendezését és fejlesztését 2008 nyaráig, ezután a gyűjtemény a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár munkatársainak felügyelete alá került.

2010-ben ismét nagy változások történtek a könyvtár életében, egy hónapos szünet után új helyen nyílt meg, a Berzsenyi tér helyett a Szily János utca 1-ben, a Brenner János Kollégium földszintjén egy kisebb teremben.

Az új hely megnyitására október 12-én került sor, változatlan nyitva tartási idővel:

  • keddenként: 8.00 – 16.00 óráig,
  • szerdánként 13.00 – 17.30-ig várja olvasóit.

A tagsági díj nem változott az előző évhez képest, a teljes árú egy évre 1200 Ft, a kedvezményes árú (diákoknak, nyugdíjasoknak) 900 Ft. A papság számára és a Brenner János Kollégium diákjai számára ingyenes a beiratkozás. Itt is folytatódik a korábbiakban elindított könyvvásár, amelyen az állományba nem illő vagy duplum példányokat kedvező áron kínáljuk eladásra.

Szeretettel várjuk a vallási-, helytörténeti- és a szépirodalmi művek iránt érdeklődő olvasóinkat, vásárlóinkat.

Káhl Eszter


Felhasznált irodalom:

  • A megyéspüspök papi kölcsönkönyvtárat létesített. In: Vasvármegye, 1930. (63. évf.) 256. sz. 5. p.
  • XI. 2267. sz. Szózat a papsághoz az egyházmegyei papi kölcsönkönyvtár megnyitása alkalmából. In: A Szombathelyi Egyházmegye részére az 1930. évben kibocsátott körlevelek. – Martineum, Szombathely, 1931.
  • Simonné Pável Judit: Emlékezett a Szent Márton Kölcsönkönyvtár. In: A Vas Megyei Könyvtárak Értesítője, 2006. (36. évf.) 3. sz. p.: 45-46. 

 

2010.11.09. - 80 éves a Szent Márton Kölcsönkönyvtár (Szombathely)2010.11.09. - 80 éves a Szent Márton Kölcsönkönyvtár (Szombathely)2010.11.09. - 80 éves a Szent Márton Kölcsönkönyvtár (Szombathely)

2010.11.09. - 80 éves a Szent Márton Kölcsönkönyvtár (Szombathely)2010.11.09. - 80 éves a Szent Márton Kölcsönkönyvtár (Szombathely)2010.11.09. - 80 éves a Szent Márton Kölcsönkönyvtár (Szombathely)2010.11.09. - 80 éves a Szent Márton Kölcsönkönyvtár (Szombathely)2010.11.09. - 80 éves a Szent Márton Kölcsönkönyvtár (Szombathely)