Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Elkészült a Vizitáció újabb, restaurált egysége

2010.12.03. - Elkészült a Vizitáció újabb, restaurált egysége (Budapest)A Szombathelyi Egyházmegye tulajdonában lévő festmény, a Vizitáció (Mária látogatása Erzsébetnél; Franz Anton Maulbertsch 1791-92) restaurálását a Magyar Nemzeti Galéria Régi Magyar Gyűjteménye restaurátorai immár második éve folyamatosan végzik az NKA Múzeumi Szakmai Kollégiuma pályázati támogatásának köszönhetően. Az újabb restaurált rész jelképes átadására 2010. december 3-án került sor  a galéria restauráló műhelyében. A háborús események folytán 1945-ben erősen megrongálódott főoltárképet 1964-ben a Szépművészeti Múzeumba, 1974-ben pedig a Nemzeti Galériába szállították.

A mű jelenleg hat nagyobb, összeépített, restaurált egységben található a Magyar Nemzeti Galéria Régi Magyar Gyűjteményének Restaurátor Osztályán.

A 2009-ben elkészült főoltárkép központi jelenete (Budapest)2009-ben elkészült a főoltárkép központi jelenete (a középrész: 330 x 385 cm ideiglenes vakkereten), melyet a galéria tavaly a nagyszabású Maulbertsch-Winterhalder kiállításon a nagyközönség számára már be is mutatott. A 2010-es pályázati munka célkitűzése is hatalmas volt. A korábbi munkaszakaszokban előkészített, konzervált és összeépített, jelenleg vakkeretre feszítve tárolt, nagyméretű kép központi jelenetének folytatólagos restaurálása kilenc négyzetméteres felület hozzáadásával történt.

Ebben a szakaszban az oltárkép a jobb oldalán is elnyerte eredeti szélességét (4,20 m), s függőleges irányban lefelé haladva a mű alsó felülete is kiegészítésre került a húzószél határáig. A munka az eddig alkalmazott módszerek és anyagok felhasználásával folytatódott.

A restaurátorok: Juhász István (főrestaurátor), Eisenmayer Tiborné, Szentgyörgyi Edit, Szutor Katalin, Takácsné Szabó Marianne az eredeti festménydarabokat öt nagyobb egységet képezve építették össze. Az elveszett, illetve hiányzó darabokat új, alapozott, előszínezett, kipréselt és konzervált foltok beültetésével egészítették ki.

A legutóbbi restaurálás lépései a következők voltak:

  • A töredékekből kiválogatták az egymáshoz kapcsolódó eredeti fragmentumokat, megkeresve azok helyét.
  • A jobb oldalon kiegészítették a festményt az eredeti méretnek megfelelő húzószélig.
  • Elvégezték a mű meglévő (3,20 m) szakaszának kiegészítését, a festmény teljes, alsó részének lezárásával (újabb kb. 1,5 m) az eredeti méretnek megfelelő alsó képszélig.
  • Továbbá a feladat részét képezte az összerakott felületek préselése, áttisztítása, vákuumasztalban történő konzerválása, a hátoldal megerősítése több rétegben (az előző rész restaurálásának megfelelően) és a folyamatossági hiányok pótlása, a formai kiegészítések akvarellfestékkel történő aláfestése, a felületek lakkozása.
  • Végül az öt rész külön-külön történő tárolása.

A végleges összeállításkor – amikor már minden darab és részlet restaurálásra került és azok összeépítése is megtörtént – válik szükségessé az eredeti méretű vakráma elkészítése és a kép keretre feszítése.

A Munkácsy-trilógia a Nemzeti Galériában (Budapest)Remélhetőleg néhány év múlva – ha sikerül további forrást szerezni a restaurálás folytatására – teljes egészében elkészül és visszatér Szombathelyre a Vizitáció, amelynek megfelelő elhelyezéséről addigra majd gondoskodni kell.  Mindenkinek szíves figyelmébe ajánlom a Nemzeti Galéria nemrégiben megnyílt Munkácsy-kiállítását.

Horváthné Simon Katalin

 

2010.12.03. - Elkészült a Vizitáció újabb, restaurált egysége (Budapest)2010.12.03. - Elkészült a Vizitáció újabb, restaurált egysége (Budapest)2010.12.03. - Elkészült a Vizitáció újabb, restaurált egysége (Budapest)2010.12.03. - Elkészült a Vizitáció újabb, restaurált egysége (Budapest)2010.12.03. - Elkészült a Vizitáció újabb, restaurált egysége (Budapest)2010.12.03. - Elkészült a Vizitáció újabb, restaurált egysége (Budapest)2010.12.03. - Elkészült a Vizitáció újabb, restaurált egysége (Budapest)2010.12.03. - Elkészült a Vizitáció újabb, restaurált egysége (Budapest)

Fotó: Horváthné Simon Katalin