Szombathelyi Egyházmegye

Húsvét a novai Nagyboldogasszony Plébánián

Húsvét a novai Nagyboldogasszony PlébániánHúsvét hitünk egyik legnagyobb, legszebb és legfontosabb ünnepe. A 40 napon át tartó nagyböjti időszakkal készülünk fel lelkiekben a húsvét eljövetelére. Ezt tettük plébániánkon az idei évben is. Segítségünkre ebben a lelkigyakorlatos szentmiséken Molnár János esperes úr volt. Virágvasárnap ünnepén barkaszenteléssel és ünnepi bevonulással emlékeztünk meg Jézus Krisztus dicsőséges jeruzsálemi bevonulásáról, amikor a nép pálmaágakkal és ruhái földre terítésével köszöntötte a szamárcsikón bevonuló Királyt.

Ugyanebben a szentmisében lelkiekben átéltük az Úr Jézus Krisztus nagypénteki szenvedéstörténetét: a passiót a novai plébániatemplomban már hagyományosnak tekinthető módon a Göcsej Szíve Dalkör előadásában hallgathattuk meg, gyönyörű éneküket orgonán Szili Ernő kántorunk kísérte.

Virágvasárnappal kezdetét veszi a nagyhét, benne a három szent nappal. Nagycsütörtök este a novai templomban megemlékeztünk az utolsó vacsoráról, az Oltáriszentség alapításáról és Jézus vérrel való verejtékezéséről az Olajfák hegyén. A szentmisén részt vettek a plébánia elsőáldozásra készülő fiataljai  is. Nagypénteken este keresztutat jártunk, majd a nagypénteki igeliturgiában lélekben újra átéltük Jézus kereszthordozását és kereszthalálát, majd hódoltunk a Szent Kereszt előtt. A passiót szintén a novai Göcsej Szíve Dalkör tolmácsolta számunkra énekével.

Húsvét vigíliáján, nagyszombat este 19 órakor kezdődtek a szertartások a novai plébániatemplomban: a tűzszentelést követően meghallgathattuk az ószövetségi olvasmányokat, melyek elbeszélik, hogy mennyi mindent is tett az Úr az emberekért a történelem során. Megújítottuk keresztségi fogadásunkat, majd a szentmise végén allelujás örvendező énekkel, körmenetben emlékeztünk meg és hirdettük hitünk legszentebb titkát: az Úr emberré lett a bűnös emberekért, szenvedett, meghalt és harmadnapra dicsőségesen feltámadott! E szent titkot, Megváltónk dicsőséges feltámadását ünnepeljük húsvét napján, húsvét hetében egészen pünkösdig, 50 napon át.

A zalatárnoki hívek és mi magunk is húsvét napján kaptuk az egyik legszebb ajándékot: a nyugdíjas éveit Zalatárnokon töltő, betegsége folytán járni is szinte alig tudó Varga Imre atya együtt ünnepelt velünk a húsvéti szentmisében. Hálát adunk erejéért, kitartásáért és azért a sugárzóan vidám, gyermeki lelkületért, mellyel erőt öntött szívünkbe is. Imádkozunk, hogy az Úr még sokáig megtartsa körünkben, s még sokszor együtt vehessünk részt a szent áldozat bemutatásán.

Húsvéthétfőn Nován és Zalatárnokon újabb ajándékban részesülhettünk: míg plébánosunk, Tóth András atya a plébániához tartozó filiákban mutatott be szentmiséket, addig a két plébániatemplomban köszönthettük a nyugdíjas éveit aktívan töltő Horváth József atyát, aki Szombathelyről érkezett hozzánk. Szívből elmondott tanító szavai igazi lelki élményt nyújtottak a plébánia híveinek, melyeket ezúton is köszönünk, s imádkozunk, hogy még nagyon sokakba öntsön erőt, hitet, kitartást a lelki megpróbáltatásokban és hirdesse a húsvét üzenetét!

Szili Ernő novai kántor

 

Húsvét a novai Nagyboldogasszony PlébániánHúsvét a novai Nagyboldogasszony Plébánián

Húsvét a novai Nagyboldogasszony PlébániánHúsvét a novai Nagyboldogasszony PlébániánHúsvét a novai Nagyboldogasszony PlébániánHúsvét a novai Nagyboldogasszony PlébániánHúsvét a novai Nagyboldogasszony PlébániánHúsvét a novai Nagyboldogasszony PlébániánHúsvét a novai Nagyboldogasszony PlébániánHúsvét a novai Nagyboldogasszony Plébánián

Húsvét a novai Nagyboldogasszony PlébániánHúsvét a novai Nagyboldogasszony PlébániánHúsvét a novai Nagyboldogasszony PlébániánHúsvét a novai Nagyboldogasszony PlébániánHúsvét a novai Nagyboldogasszony PlébániánHúsvét a novai Nagyboldogasszony Plébánián

Húsvét a novai Nagyboldogasszony PlébániánHúsvét a novai Nagyboldogasszony PlébániánHúsvét a novai Nagyboldogasszony PlébániánHúsvét a novai Nagyboldogasszony PlébániánHúsvét a novai Nagyboldogasszony PlébániánHúsvét a novai Nagyboldogasszony PlébániánHúsvét a novai Nagyboldogasszony PlébániánHúsvét a novai Nagyboldogasszony PlébániánHúsvét a novai Nagyboldogasszony PlébániánHúsvét a novai Nagyboldogasszony PlébániánHúsvét a novai Nagyboldogasszony PlébániánHúsvét a novai Nagyboldogasszony Plébánián

Húsvét a novai Nagyboldogasszony Plébánián

Fotó: Szili Ernő