Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

A szombathelyi pápalátogatásra emlékezünk

2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)1991. augusztus 19-e kiemelkedő történelmi esemény volt Szombathely életében. Azon a napon Krisztus földi helytartója – a ma már a boldogok sorában tisztelt – II. János Pál pápa látogatott a megyeszékhelyre dr. Konkoly István akkori megyéspüspök, a papság, valamint a város elöljáróinak meghívására. A nagy esemény után több fórumon is megírták a főpásztor pápalátogatással kapcsolatos élményeit.

„Néhány héttel ezelőtt hazánkat, sőt egyházmegyénket is nagy megtiszteltetés érte. Közvetlen közelről láthattuk, hallhattuk és nagy-nagy örömmel köszönthettük Krisztus földi helytartóját, II. János Pál pápát. Hála legyen érte Istennek! De az előkészületek sok-sok gondját és szerteágazó feladatát megosztották velünk a világi: állami és önkormányzati szervezetek vezetői és tagjai is. Minden egyes közreműködő egyházi és világi munkatársat áthatotta a felelősségtudat, az egyetakarás, az együttműködésre való készség és a kölcsönös segítségnyújtásra való törekvés. Legyen ezért őszinte köszönet mindenkinek. A papoknak külön is köszönet jár azért, mert kezdetektől fogva szívügyüknek tekintették a pápalátogatást, állandóan lelkesítették a híveket, szervezték utazásukat és mindent megtettek a zarándokok lelki felkészítése érdekében. De a hívek többsége is elismerést érdemel, mert nagy érdeklődést mutatott a valóban történelmi jelentőségű pápalátogatás iránt, bőkezű volt az anyagi áldozatvállalásban és szép számban részt vettek a repülőtéri szentmisén. De ugyanez a pápa iránt való hűség és ragaszkodás volt a háttérben a meghatottságtól könnyező és az örömtől sugárzó, mosolygó arcoknak is. S ezt nemcsak a repülőtéren, hanem a városon áthaladva, a Püspökvár előtti téren búcsúzkodva is tapasztalhatta a Szentatya és az ő kíséretének minden tagja. Mindennek természetesen egyházi és világi vonalon egyaránt pozitív visszhangja volt.

S végül – kedves paptestvérek és hívek – még valamit hadd kérjek tőletek. Őrizzük meg augusztus 19-ének, e varázslatos napnak az emlékét. Szentatyánk tanításait őrizzük meg a szívünkben, útmutatásait valósítsuk meg életünkben. A vele való találkozás élménye és emléke pedig örökké tartsa ébren és folytonosan erősítse bennünk a Krisztus földi helytartója iránt való tiszteletet és az Egyház iránti hűséget.”

Forrás: Dr. Konkoly István: A Szentatya búcsút int városunknak.  Lélek és Élet, 1991. december. 1.

A Szentatya látogatásának emlékét ma is őrzi: egy-egy bronz emléktábla a Püspöki Palotában és a Székesegyházban, a térdeplő a Madonna-kápolnában, valamint a pápai oltár hatalmas keresztje a Martineum Felnőttképző Akadémia kertjében. A Martinus újság augusztusi számában Horváth József pápai prelátus emlékezik vissza a pápalátogatással kapcsolatos eseményekre, a készülődésre, saját élményeire.

H. Simon Katalin

 

2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)

2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)2011.08.19. - A pápalátogatásra emlékezünk (Szombathely)

Fotó: Egyházmegyei Könyvtár archívuma