Szombathelyi Egyházmegye

Bővülnek a Szombathelyi Egyházmegye szolgáltatásai

2011.10.28. - Bővülnek a Szombathelyi Egyházmegye szolgáltatásai (Szombathely)Sajtótájékoztatót tartottak 2011. október 28-án Szombathelyen, a Püspöki Palotában. A Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár az Új Magyarország fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében támogatást nyert a Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatásához. A sajtótájékoztatón többek között erről tájékoztatott dr. Veres András megyéspüspök és Pál Ferenc, az Egyházmegyei Levéltár vezetője.

Sajtóközlemény:

A Szombathelyi Egyházmegye intézménye, a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár az Új Magyarország fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében támogatást nyert a Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása-hoz. A nyertes pályázat címe: TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0155 számú „A Vasvári káptalantól a Szombathelyi Egyházmegyéig. Egyház és művelődés a Nyugat-Dunántúlon a középkortól a jelenkorig”.

A projekt célja:

A Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár közművelődési „kínálatának” bővítése, az együttműködő iskolák számára szakkörök, témanapok, versenyek biztosítása. Mindezt játékos formában, készség és képességfejlesztő feladatok, programok segítségével. A pályázat megvalósításában együttműködő partner a szombathelyi Brenner János Általános Iskola, a győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola, a jánosházi Szent Imre Általános Iskola, a kőszegi Árpád-házi Szent Margit Óvoda és Általános Iskola, sárvári Szent László Általános Iskola, valamint a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium.

A pályázat segítségével kiadásra kerül egy, az egyházmegye történetét bemutató ismeretterjesztő füzet, s ahhoz kapcsolódó munkafüzet, amelynek célja, hogy összekapcsolja a diákok számára az egyházmegye történelmi eseményeit, az iskolai történelemoktatás során tanultakkal.

Fejlesztésre kerülnek a levéltári foglalkozások segédeszközei is. Segédtudományi munkafüzetet adunk ki, a fontosabb, szebb iratokból nemes másolatok készülnek. Kiadásra kerül továbbá egy mappa, amely olyan levéltári anyagokat, amelyekkel könnyebben lehet bemutatni a gyermekeknek a jelentősebb események hátterét, forrásait.

A Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár közművelődési tevékenységét hosszú távon fogja segíteni a pályázatra kidolgozott tematika, illetve a most kiadásra kerülő segédeszközök.

A projekt befejezésének időpontja: 2012. augusztus 31.

Közreműködő szervezet: ESZA Nonprofit Kft. www.esza.hu Tel.: +36 1/273-4250

A projekt bekerülési költsége 14.488.950 Ft, az Európai Unió és a Magyar Állam támogatása: 100%

További  információ: Pál Ferenc levéltárvezető Telefon: 06-20/931 55 12

 

2011.10.28. - Bővülnek a Szombathelyi Egyházmegye szolgáltatásai (Szombathely)2011.10.28. - Bővülnek a Szombathelyi Egyházmegye szolgáltatásai (Szombathely)2011.10.28. - Bővülnek a Szombathelyi Egyházmegye szolgáltatásai (Szombathely)

2011.10.28. - Bővülnek a Szombathelyi Egyházmegye szolgáltatásai (Szombathely)