Szombathelyi Egyházmegye

Mikes János-emlékkonferencia a Megyeházán

2011.11.04. - Mikes János-emlékkonferencia a Megyeházán (Szombathely)A Mikes János püspök emlékére rendezett tudományos konferencia 2011. november 4-én 10 órakor kezdődött a Megyeháza dísztermében népes hallgatóság előtt. A konferencia elnökségét dr. Tamás József gyulafehérvári segédpüspök, dr. Veres András és dr. Konkoly István szombathelyi megyéspüspök urak, valamint Majtényi László úr, a megyei közgyűlés alelnöke látta el, aki egyben a konferencia levezető elnöke is volt.

A konferenciát az egyházi, megyei és városi méltóságok mellett megtisztelte jelenlétével a Mikes család képviseletében az ősi birtokon, Zabolán élő gróf Mikes Katalin is. Elsőként Bakó Balázs, az ELTE doktorandusza és Mikes püspök biográfusa emelkedett szóra, aki negyedórás előadásában, tömören és lényegre törően vázolta fel Mikes János püspök életútját, amelyhez képeket is vetített. Ezt a bevezető előadást követte Pál Ferenc, az ELTE doktoranduszának és a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár vezetőjének előadása, amelyben a szombathelyi püspök 1911-es kinevezésével és a felmerülő jelöltekkel kapcsolatosan tudhatott meg újabb részleteket a hallgatóság a Vasvármegye című napilap tudósításai nyomán. A konferencia első szekciójának következő előadását Soós Viktor Attila, a Magyar Országos Levéltár főosztályvezetője tartotta, aki Mikes János pályafutását állította párhuzamba Apor Vilmos pályájával, és meglepően sok hasonlóságra irányította rá a hallgatóság figyelmét. Az első szekció előadásait Katona Attila, a Savaria Egyetemi Központ docense zárta, aki Mikes János közéleti szerepvállalásának periódusait ismertette, hangsúlyozva a keresztény-nemzeti kurzussal kapcsolatos kritikus álláspontját. Az első négy előadást egy rövid, tízperces kávészünet követte.

A második szekciót Schmidt Péter, az ELTE doktorandusza nyitotta meg, aki Mikes püspöknek az elcsatolt területek egyházkormányzatával kapcsolatos politikáját mutatta be. A szekció második előadója Balogh Margit, a MTA Társadalomkutató Központjának igazgatója volt, aki a szovjetek I. világháborút követő egyházpolitikáját ismertette, amelyet a franciaországi orosz emigráció híradásai nyomán Mikes püspök is élénk figyelemmel kísért. Ezt követően Horváthné Simon Katalin, az Egyházmegyei Könyvtár vezetője mutatta be gazdagon illusztrált előadásában Mikes püspök mecénási tevékenységét, és a püspöki gyűjtemények és műkincsek gyarapodását főpásztori működése idején. A konferenciát Tóth Krisztina, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktoranduszának előadása zárta, aki Mikes püspök lemondásával kapcsolatosan tárt fel eddig ismeretlen forrásokat, és a káptalan meghatározó szerepére irányította rá a hallgatóság figyelmét, valamint gazdagon adatolt táblázatokkal mutatta be a szombathelyi püspökség vagyoni helyzetét.

A tudományos ülést Majtényi László zárta be, aki ígéretet tett az előadásokból készült tanulmányok megjelentetésére. A konferencia nívós, alapos kutatómunkát igénylő előadásai méltó módon emlékeztek meg Szombathely európai látókörű püspökéről, amellyel lezárultak a 2011-ben rendezett Mikes emlékév eseményei.

Rétfalvi Balázs

 

2011.11.04. - Mikes János-emlékkonferencia a Megyeházán (Szombathely)2011.11.04. - Mikes János-emlékkonferencia a Megyeházán (Szombathely)2011.11.04. - Mikes János-emlékkonferencia a Megyeházán (Szombathely)2011.11.04. - Mikes János-emlékkonferencia a Megyeházán (Szombathely)2011.11.04. - Mikes János-emlékkonferencia a Megyeházán (Szombathely)2011.11.04. - Mikes János-emlékkonferencia a Megyeházán (Szombathely)

2011.11.04. - Mikes János-emlékkonferencia a Megyeházán (Szombathely)2011.11.04. - Mikes János-emlékkonferencia a Megyeházán (Szombathely)

2011.11.04. - Mikes János-emlékkonferencia a Megyeházán (Szombathely)2011.11.04. - Mikes János-emlékkonferencia a Megyeházán (Szombathely)2011.11.04. - Mikes János-emlékkonferencia a Megyeházán (Szombathely)

2011.11.04. - Mikes János-emlékkonferencia a Megyeházán (Szombathely)2011.11.04. - Mikes János-emlékkonferencia a Megyeházán (Szombathely)2011.11.04. - Mikes János-emlékkonferencia a Megyeházán (Szombathely)2011.11.04. - Mikes János-emlékkonferencia a Megyeházán (Szombathely)2011.11.04. - Mikes János-emlékkonferencia a Megyeházán (Szombathely)2011.11.04. - Mikes János-emlékkonferencia a Megyeházán (Szombathely)2011.11.04. - Mikes János-emlékkonferencia a Megyeházán (Szombathely)2011.11.04. - Mikes János-emlékkonferencia a Megyeházán (Szombathely)2011.11.04. - Mikes János-emlékkonferencia a Megyeházán (Szombathely)2011.11.04. - Mikes János-emlékkonferencia a Megyeházán (Szombathely)2011.11.04. - Mikes János-emlékkonferencia a Megyeházán (Szombathely)2011.11.04. - Mikes János-emlékkonferencia a Megyeházán (Szombathely) 

Fotó: Rétfalvi Balázs