Szombathelyi Egyházmegye

Mikes Kelemenre emlékeztek

2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)A 2011-es évben Mikes Kelemen halálának 250. évfordulójára emlékezünk. Az emlékév kapcsán a Püspöki Palota Sala Terrena terme egy irodalmi délutánnak adott helyet 2011. november 8-án, melyen a Törökországi levelek most megjelent francia nyelvű kiadása került bemutatásra. Horváthné Simon Katalin, az Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár vezetője konferálta a rendezvényt, s egyben reményét fejezte ki arra vonatkozólag, hogy ezentúl több irodalmi eseménynek is otthont adhat a múzeumterem.

Horváth József pápai prelátus ünnepélyes köszöntővel nyitotta meg az estét, a kezdő gondolatokat Arany János Rodostói temető című versével vezette be, majd méltatta Mikes Kelemen írói és fordítói munkásságát, zárásként pedig Sinka István Mikes sír című versét idézte.

A Bolyai Gimnázium és a Művészeti Szakközépiskola diákjai versekkel és zenei részletekkel tették színesebbé a rendezvényt, s a köszöntő után Kóta Donát előadásában J. S. Bach D-moll Sarabande-ját hallgathattuk meg.

Ezt követően dr. Tóth Ferenc, a NymE-SEK docense tartotta meg előadását Mikes Kelemen és Franciaország címen, amelyben rávilágított a diplomáciai kapcsolatokra a rodostói bujdosók, a francia követek és a franciaországi magyar emigránsok között. Ezek a diplomáciai kapcsolatok talán utalhatnak arra is, hogy Mikes Kelemen Törökországi levelei miképp kerülhettek Magyarországra. Ezután Gáspár Gergő szavalta el Lévay József Mikes című versét.

Tóth Péter előadásában a Törökországi levelek első kiadóját, Kultsár Istvánt mutatta be, hangsúlyozva a Szombathelyen töltött éveinek fontosságát.
2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)A most megjelent francia kötetet dr. Tóth Ferenc ismertette. A fordítás Lettres de Turquie címen jelent meg a Párizsi Honoré Champion kiadásában. A fordítással kapcsolatban kiemelte azt az érdekességet, hogy Mikes Kelemen a mű megszületésekor vett át részleteket művébe francia nyelvű írásokból, most viszont az egész mű került fordításra francia nyelvre. A korábbiakban már készült a műről fordítás: angol, német és olasz nyelven.
Az ismertetés végén ünnepélyesen átadásra került egy példány a könyvből az Egyházmegyei Könyvtár részére.

Ezután Horváth József tolmácsolásában meghallgathattuk a már magyarul elhangzott Lévay József által írt Mikes című vers latin fordítását, majd Tóth Anna Judit egy részletet adott elő a Törökországi levelekből magyar nyelven, valamint ugyanazt a részletet Vincent Roy francia nyelven.

Eközben az érdeklődők egy kiállítást is megtekinthettek, amelyben az Egyházmegyei Könyvtár állományából kerültek bemutatásra dokumentumok Mikes Kelemennel, Kultsár Istvánnal és Siess Antallal kapcsolatban. Látható volt többek között a Törökországi levelek első, 1794-es Szombathelyi kiadása, Siess Antal nyomdájának egyéb kiadványai, Kultsár István munkái. Az estét ünnepélyes fogadás zárta.

Káhl Eszter

 

2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)

2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)

2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely)2011.11.08. - Mikes Kelemenre emlékeztek (Szombathely) 

Fotó: Pomeisl György