Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

A Szent Márton Kölcsönkönyvtár megáldása

2011.11.09. - A Szent Márton Kölcsönkönyvtár megáldása (Szombathely)A Brenner János Kollégium kápolnájában megtartott esti szentmisét követően 2011. november 9-én, 19 órakor került sor a Szent Márton Kölcsönkönyvtár ünnepélyes megáldására abból az alkalomból, hogy a kölcsönkönyvtárat – reményeink szerint most már véglegesen is – sikerült átköltöztetni a kollégium felújított, alagsori részébe. A költözés egy hosszú folyamat eredménye, ugyanis már 2008-óta tervezetük a kölcsönkönyvtár áthelyezését a Püspökbazárból a kollégiumba, hogy a három egyházi könyvár, az Egyházmegyei, a Herzan és a Kölcsönkönyvtár egy épületben nyerjen elhelyezést.

A könyvárakban dolgozó munkatársak így sokkal hatékonyabban, összehangolva és rugalmasabban tudják ellátni az olvasószolgálati és a könyvtárosi feladatokat. Az átköltöztetéssel nem titkolt vágyunk és célunk volt az is, hogy a több mint tízezer kötetes kölcsönkönyvtár, amely nagyon színvonalas egyházi, szépirodalmi művekből és folyóiratokból áll, a törzsolvasóink, kutatóink mellett a jövőben a kollégista diákok számára is rendelkezésre álljon. A szentmisét követően Déri Péter püspöki titkár, kollégiumi prefektus áldotta meg a könyvtár helyiségeit:

„... Isten ugyanis vágyat ébreszt az ember szívében, hogy a könyvekben és az emberi kutatás egyéb eszközeinek segítségével megőrizzék mindazt, ami az igazság megszerzésére vezet. Az igazság pedig egyedülálló módon található meg a Szentírás könyveiben azok isteni sugalmazottsága miatt. Mindazonáltal azok a könyvek, amelyek az emberek gondolkodását, egymás közti érintkezésüket előmozdítják, ha az igazi műveltség terjesztésére, az igazság alapos kutatására és a lelkek erkölcsös felüdítésére írják és őrzik azokat, és mindig a bölcsesség és a jóság ugyanazon isteni forrásából veszik, továbbítják és magyarázzák javaikat. Az pedig, hogy az igazság az élet tudományává legyen, a bölcsesség táplálja az alázatot, és könnyebben vezesse az embereket a kölcsönös egyetértésre, a könyvek olvasásával érhető el. Ezért a könyvek őrzésével és terjesztésével kapcsolatos tevékenységeket, mint az igazság hirdetésének formáját, helyes isteni áldással támogatni.”

A könyörgés első szakaszát dr. Sóti Lászlóné Teréz, a könyvtár egykori munkatársa olvasta fel, majd átadta a könyvet, s ezzel jelképesen a stafétabotot is új munkatársunknak, Horváthné Vizvári Csillának, aki könyvtárosként a Kölcsönkönyvtárban és az Egyházmegyei Könyvárban is dolgozik.

Péter atya az áldás után szenteltvízzel meghintette, tömjénnel megszentelte a könyvtár helyiségeit, és felírta az ajtó szemöldökfájára az évszámot és az áldásformula kezdőbetűit: 20 + G + M + B + 11 – Christus Mansoniem Benedicat, vagyis Krisztus áldja meg a hajlékot.

Október közepétől a könyvárak nyitva tartása is megváltozott. A Szent Márton Kölcsönkönyvtár hétfőn, kedden és szerdán 10-től 18 óráig, az Egyházmegyei Könyvár kedden és szerdán 10 és 18 óra között fogadja az olvasókat és a kutatókat.

Az elmúlt években, ahogy könyvtáraink megújultak, megszépültek, úgy történt azok megáldása is. A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárat 2010-ben, a kutatóterem felújítása után dr. Veres András megyéspüspök áldotta meg. A Herzan-könyvtárat először 2009-ben az átköltöztetést követően, majd 2011 júliusában, az állandó kiállítás elkészülte után is Kürnyek Róbert atya áldotta meg. S most, hogy a Kölcsönkönyvtár is révbe ért, és Déri Péter atya is áldását adta rá, mindhárom könyvtárban folytatódik a feldolgozómunka, valamint megkezdődött a dokumentumok és fényképek digitalizálása.

H. Simon Katalin

 

2011.11.09. - A Szent Márton Kölcsönkönyvtár megáldása (Szombathely)2011.11.09. - A Szent Márton Kölcsönkönyvtár megáldása (Szombathely)2011.11.09. - A Szent Márton Kölcsönkönyvtár megáldása (Szombathely)

2011.11.09. - A Szent Márton Kölcsönkönyvtár megáldása (Szombathely)2011.11.09. - A Szent Márton Kölcsönkönyvtár megáldása (Szombathely)

2011.11.09. - A Szent Márton Kölcsönkönyvtár megáldása (Szombathely)2011.11.09. - A Szent Márton Kölcsönkönyvtár megáldása (Szombathely)2011.11.09. - A Szent Márton Kölcsönkönyvtár megáldása (Szombathely)2011.11.09. - A Szent Márton Kölcsönkönyvtár megáldása (Szombathely)2011.11.09. - A Szent Márton Kölcsönkönyvtár megáldása (Szombathely)2011.11.09. - A Szent Márton Kölcsönkönyvtár megáldása (Szombathely)2011.11.09. - A Szent Márton Kölcsönkönyvtár megáldása (Szombathely)

2011.11.09. - A Szent Márton Kölcsönkönyvtár megáldása (Szombathely)2011.11.09. - A Szent Márton Kölcsönkönyvtár megáldása (Szombathely)2011.11.09. - A Szent Márton Kölcsönkönyvtár megáldása (Szombathely)2011.11.09. - A Szent Márton Kölcsönkönyvtár megáldása (Szombathely)2011.11.09. - A Szent Márton Kölcsönkönyvtár megáldása (Szombathely)2011.11.09. - A Szent Márton Kölcsönkönyvtár megáldása (Szombathely)2011.11.09. - A Szent Márton Kölcsönkönyvtár megáldása (Szombathely)2011.11.09. - A Szent Márton Kölcsönkönyvtár megáldása (Szombathely)2011.11.09. - A Szent Márton Kölcsönkönyvtár megáldása (Szombathely)2011.11.09. - A Szent Márton Kölcsönkönyvtár megáldása (Szombathely)Az Egyházmegyei Könyvtár megáldása 2010-ben (Szombathely)Az Egyházmegyei Könyvtár megáldása 2010-ben (Szombathely)Az Egyházmegyei Könyvtár megáldása 2010-ben (Szombathely)Az Egyházmegyei Könyvtár megáldása 2010-ben (Szombathely)A Herzan-könyvtár megáldása 2011-ben (Szombathely)A Herzan-könyvtár megáldása 2011-ben (Szombathely)A Herzan-könyvtár megáldása 2011-ben (Szombathely)

Fotó: H. Simon Katalin