Szombathelyi Egyházmegye

1956-os megemlékezések Zalaegerszegen

2006. október 23.Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának ünnepén, október 23-án 10 órakor a zalaegerszegi Mária Magdolna Plébánia papsága ünnepi szentmisét mutatott be a zsúfolásig megtelt nagytemplomban. A szentmisén részt vett Gyimesi Endre, a város polgármestere, számos közéleti személyiség, és önkormányzati képviselők. Stróber László apátplébános szentbeszédében figyelmeztetett arra, hogy azokhoz az értékekhez, amelyeket elődeink szentnek tartottak, nekünk is ragaszkodnunk kell. Keresztény meggyőződésünk és magyarságunk olyan értékek, melyek alapvető fontossággal bírnak életünkben. Az erkölcsi válságra, amelyben élünk, válaszolnunk kell. Válaszunknak következetesnek, az igazsághoz hűnek kell lenni. Beszédében kiemelte: „nem lehet Krisztusnak és Pilátusnak, farizeusoknak és vámosoknak egyformán szolgálni”. Abban is remélünk - fogalmazott, hogy az áldozatokból egyszer virág fakad.

A szentmisében a megyei és a városi '56-os szervezetek zászlait áldotta meg Stróber László. Az ünneplő emlékező szabadságharcosok emlékzászlót ajándékoztak a Mária Magdolna-templomnak, ezzel is kifejezték tiszteletüket egykori plébánosunk, a forradalom hőse, Mindszenty József előtt.Zászlómegáldás

A szentmise után a város egyházi és polgári vezetői lerótták tiszteletüket a Mindszenty-szobor előtt. A nagyszámú hívő jelenlétében történt koszorúzáson felcsendült annak a Boldogasszony Évnek a zalai himnusza, amelyet még maga Mindszenty hercegprímás vezetett. Gyimesi Endre, a város polgármestere és Stróber László apátplébános koszorút helyezett el Mindszenty József szobránál. A koszorúszalag felirata ez volt: „A mártír főpapnak - Zalaegerszeg népe”.


Gyimesi Endre és Stróber László

Este 7 órakor ismét nagy tömeg gyűlt össze a szobornál. A Mindszenty József nevét viselő helyi általános iskola, gimnázium és kollégium tanulói, tanárai és vezetői zarándokoltak ide. A nagyszámú, lelkes csoport meghallgatta Mindszenty bíboros 1956-os rádióbeszédét, amelyet Englert Zsolt igazgató tolmácsolt. A versek, szavalatok után az igazgató, a tantestület tagjai és a diákság elhelyezték emlékezés mécseseit, és imádkoztak a bíboros boldoggáavatásáért.


A Mindszenty iskola megemlékezése

Bodorkós Imre