Szombathelyi Egyházmegye

A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával

2012.10.09. - A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával (Szombathely)Megtelt az Egyházmegyei Múzeumnak helyet adó Püspöki Palota Sala Terrena terme 2012. október 9-én, délután, hiszen rengetegen ismerik és tisztelik „A Jó Pásztor nyomában” című interjúkötetben életéről valló dr. Sill Aba ferences atyát. Ezen a délutánon Szerdahelyi Csongor, a Ferences Sajtóközpont vezetője beszélgetett Aba atyával, aki a ferencesekre jellemző derűvel mesélt életéről, a papi hivatásról – amelyet még ma is gyakorol – és történelmi idők eseményeiről.

A rendezvényt a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár munkatársai szervezték, H. Simon Katalin gyűjteményvezető köszöntötte az egybegyűlteket és a kötet létrejöttében közreműködőket. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Konkoly István nyugalmazott megyéspüspök, dr. Puskás Tivadar polgármester, Harangozó Bertalan kormánymegbízott és Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke is. Az ünnepségen a Premontrei gimnáziumba járó Brenner Kollégium diákjai, Gaál Petra és Balogh Péter adták elő Csibi Szintia „Assisi Ferenc élete mint példaadás” című munkáját, majd Bedi Fruzsina szavalta el Assisi Ferenc Naphimnuszát. A ferences plébániára járó 6. osztályos hittanosok, Fazekas Petra, Molnár Blanka és Czirók Dániel pedig Reményik Sándor „Lefelé menet” című versét adták elő.

A Magyar Katolikus Kultúra Napjai programsorozat (amelynek első rendezvénye ez a könyvbemutató) fő célkitűzése az, hogy a középpontba állítsa a katolikus kultúrát, annak értékeit, hiszen az a hit, amely nem teremt kultúrát, rosszul megélt hit. A különböző – történelmi, irodalmi, zenei – programok célja az, hogy a katolikus kultúrát bemutassa, megőrizze, és a látogatók élményein keresztül továbbadja azt a jövő nemzedékének. Ezen gondolatok jegyében nyitotta meg a rendezvénysorozatot dr. Veres András megyéspüspök, majd egy goethei gondolatot idézett, miszerint mindenkinek mindennap el kellene olvasni legalább egy verset, meg kellene hallgatni egy zenét vagy megnézni egy festményt, hiszen ezek emelik a lelket.

Szerdahelyi Csongor bevezetőjében kiemelte, hogy Szombathely hívő város, amelyben Aba atya a kontinuitást képviseli. Szerencsések lehetnek a szombathelyiek, hiszen vannak ferences szerzeteseik. Az országban kevés település büszkélkedhet ezzel,2012.10.09. - A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával (Szombathely) hiszen mindössze 105–110 ferences tevékenykedik hazánk 13 rendházában, amelyekből az egyik éppen Szombathelyen működik. A bevezető gondolatokat követően Szerdahelyi Csongor kérdezte Sill atyát a szülőföldjéről, Csallóközcsütörtökről – az akkori történelmi eseményekről, kitérve röviden a magyarság helyzetére is –, majd a noviciátus éveiről, a háborúról, a szombathelyi székesegyház lebombázása utáni újjáépítéséről, az 1950-es években a Püspöki Palotában töltött évekről, a körmendi káplánságáról – amikor a rendszer nem nézte jó szemmel, hogy Aba atya 30 ministránssal foglalkozik –, valamint a ferences rend feloszlatásáról, majd 1989-et követően annak újraszerveződéséről.

A bemutatót követően sokan megszólították Sill atyát, aki kérésre örömmel dedikálta a köteteket. Történelmi idők tanúja ő, maga az élő kapocs jelen és múlt között, amelyet sokan csak az idősebbek elbeszéléseiből ismernek. A bemutatón is több nemzedék képviseltette magát, fiatalok és idősebbek egyaránt – ismerősök, barátok, paptestvérek, egykori hittanosok, tanítványok, hívek. A kötet egyfajta tiszteletadás a több évtizedes papi életút, valamint az atya máig derűt sugárzó személyisége előtt. A könyvbemutató végén Aba atya kiemelte: az, hogy hosszú és tevékeny életút adatott meg neki, nem érdem, hanem kegyelem, ajándék a Jóistentől.

Csuti-Mátyás Zsófia

 

2012.10.09. - A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával (Szombathely)2012.10.09. - A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával (Szombathely)2012.10.09. - A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával (Szombathely)2012.10.09. - A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával (Szombathely)2012.10.09. - A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával (Szombathely)2012.10.09. - A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával (Szombathely)2012.10.09. - A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával (Szombathely)2012.10.09. - A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával (Szombathely)2012.10.09. - A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával (Szombathely)2012.10.09. - A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával (Szombathely)2012.10.09. - A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával (Szombathely)2012.10.09. - A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával (Szombathely)2012.10.09. - A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával (Szombathely)2012.10.09. - A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával (Szombathely)2012.10.09. - A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával (Szombathely)2012.10.09. - A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával (Szombathely)2012.10.09. - A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával (Szombathely)2012.10.09. - A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával (Szombathely)2012.10.09. - A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával (Szombathely)2012.10.09. - A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával (Szombathely)2012.10.09. - A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával (Szombathely)2012.10.09. - A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával (Szombathely)2012.10.09. - A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával (Szombathely)2012.10.09. - A Jó Pásztor nyomában Sill Aba Ferenc atyával (Szombathely) 

Fotó: Káhl Eszter