Szombathelyi Egyházmegye

Látogatás az Egyházmegyei Kincstárban és Könyvtárban

2013.11.04. - Látogatás az Egyházmegyei Kincstárban és Könyvtárban (Szombathely)A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum mintegy 30 munkatársa kereste fel a Szombathelyi Egyházmegyei Kincstárat és Könyvtárat 2013. november 4-én. A Püspöki Palotában végignézték a látogatható termek sorát, az egykori régiségtárnak helyet adó Sala Terrenát és természetesen a kincstárat is. A hajdani szeminárium épületében pedig a könyvtárat és annak különgyűjteményeit, a Herzan-könyvtárat és a Szent Márton Kölcsönkönyvtárat vették szemügyre. A sokak számára még ismeretlen, mások számára pedig már régen nem látott, nevezetes termeken keresztül Simon Katalin, a kincstár és könyvtár vezetője kalauzolta a múzeumi szakembereket, élvezetes és igen alapos ismertetést adva az azokban őrzött műtárgyakról és könyvekről.

A látogatás első hivatalos szakmai találkája volt annak az együttműködésnek, amely a városi és az egyházi muzeális gyűjtemények között kialakulófélben van. Ennek az ígéretes együttmunkálkodásnak volt nyitánya alig egy hónappal ezelőtt a Katolikus Kultúra Hetének nyitónapja, amikor Szombathely Város Önkormányzata és a Szombathelyi Egyházmegye közösen ünnepelte meg a Romkert megnyitásának 70 éves évfordulóját és együtt emlékezett az ásatókra: Géfin Gyula szemináriumi rektorra és Járdányi Paulovics István régészprofesszorra. A kulturális hét alatt pedig a régi Várkörön belül egymást követték a két fél által szervezett és lebonyolított különféle rendezvények.

Most, készülődve a 2016. évi Szent Márton-évi rendezvényekre, a két intézménynek azon kell fáradoznia, hogy minél színvonalasabb és emlékezetesebb közös, szakmai programokkal tudja majd gazdagítani a jubileumi év kulturális kínálatát, kiszolgálva ezzel a pápalátogatásra várhatóan városunkba érkező nagyszámú látogató művelődési igényét. Ennek első lépcsőfoka pedig az, hogy a különféle muzeális gyűjteményekben dolgozó szakemberek minél jobban megismerjék egymást és egymás gyűjteményeit, feltárva ezzel a bennük rejlő lehetőségeket. E kölcsönös látogatások alkalmával kialakuló szakmai kapcsolatok pedig elvezetnek majd a 2016. évi konkrét tervek kialakításához és megvalósításához.

Szöveg és fotó: Kiss Gábor